23 juli 2021
Leersumse huurders van woningcorporatie Vestia krijgen een tegenvaller voor hun kiezen. Het achterstallige onderhoud aan hun woningen lijkt voorlopig niet opgelost te worden. Het volkshuisvestingsfonds heeft een subsidieaanvraag van de gemeente en Heuvelrug Wonen afgewezen. 
23 juli 2021
Utrechtse Heuvelrug houdt de deur gesloten voor grote logistieke bedrijven, datacenters en bedrijven die met veel arbeidsmigranten werken. De Heuvelrugse bedrijventerreinen moeten beschikbaar blijven voor lokale werkgelegenheid en diensten, vindt het college. 
Vluchtelingendeal is rond
21 juli 2021

Utrechtse Heuvelrug hoeft de komende drie jaar minder vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Burgemeester Frits Naafs heeft een deal gesloten met de provincie en de regio. In ruil mag AZC Leersum tijdelijk meer asielzoekers opvangen.

Pad bij Dennenburg moet weer open
14 juli 2021

De gemeente gaat optreden tegen de afsluiting van een pad bij het Driebergse landgoed Dennenburg. Volgens het Heuvelrugcollege heeft de eigenaar het hek illegaal geplaatst. Onderzoek wijst uit dat het populaire pad een openbare weg is en niet ontoegankelijk mag worden gemaakt. 

 

Honden nog niet belastingvrij
13 juli 2021

Heuvelrugse hondenbaasjes krijgen gewoon een aanslag voor hun liefhebberij voorgeschoteld. Een motie van D66 en BVHlokaal om de hondenbelasting af te schaffen, kreeg geen steun van de rest van de gemeenteraad. ‘Den Haag moet eerst het schrappen van de blaftaks compenseren’.

Toch een beetje geld voor speelplaatsen
12 juli 2021

Opnieuw klonk in de gemeenteraad een pleidooi voor het behoud van speeltuintjes. Eerder aandringen had geen effect, maar donderdagavond besloot de Heuvelrugpolitiek dat het college tóch de portemonnee moet trekken. Er komt een eenmalige financiële injectie van 30 duizend euro. 

Woningbouwprogramma komt op stoom
7 juli 2021

De huizenmarkt in de Heuvelrugdorpen krijgt de komende jaren een flinke oppepper. Volgens de nieuwe prognose van VVD-wethouder Rob Jorg worden er maar liefst 1447 nieuwe woningen gebouwd. Vorig jaar viel de nieuwbouw nogal tegen en wethouder Jorg noemt dat teleurstellend.

Meer vluchtelingen naar AZC Leersum
7 juli 2021

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is bereid om op het terrein van het AZC in Leersum tijdelijk 100 extra opvangplekken voor asielzoekers toe te staan. Voorwaarde is wel, dat het aantal statushouders dat Utrechtse Heuvelrug moet huisvesten tijdelijk omlaag gaat. 

MMN en VBMM willen spelregels voor recreatie
5 juli 2021

Twee belangengroeperingen willen dat de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg gaan kijken naar de toenemende recreatiedruk ten noorden van Maarn. Uitbreidingsplannen en intensivering op recreatieterreinen dreigen een zware wissel te trekken op de bosrijke natuur in het gebied. 

Pilot met weekendafsluiting Lekdijk op komst
30 juni 2021

Drie gemeenten langs de Lekdijk praten over een gezamenlijke proef met een weekendafsluiting voor motorverkeer. Als de proef in Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Houten positief uitpakt, voelt SGP-wethouder Gerrit Boonzaaijer wel voor een permanente weekendafsluiting.

 

Ambities voor gasloze toekomst kunnen niet omhoog
29 juni 2021

De gemeenteraad voelt er niets voor om de streefcijfers voor gasloze woningen te verhogen. Het college wil dat één op de vijf woningen in Utrechtse Heuvelrug in 2025 klaar is om van het aardgas af te gaan. Een poging van D66 om de ambitie op te schroeven naar 35 procent, slaagde niet. 

 

Meer nieuws

13 juli 2021

Een nipte meerderheid van de Heuvelrugse gemeenteraad wil af van reclameborden aan lantaarnpalen langs de weg. Die zouden de openbare ruimte verrommelen en een gevaar voor de verkeersveiligheid vormen. Het college moet nu de consequenties van een eventueel verbod onderzoeken.

8 juli 2021

De gemeente heeft niet onrechtmatig gehandeld bij de overname van dorpshuis De Twee Marken in Maarn. Volgens gedeputeerde Robert Strijk (D66) zat de gemeentelijke accountant ernaast, toen hij concludeerde dat het college toestemming voor die overname aan de provincie had moeten vragen.

1 juli 2021

Het stimuleren van toerisme kan ten koste gaan van de rust, natuur en ecologie. Dat zegt de Heuvelrugse adviesraad voor duurzaamheid, in een aanbeveling aan het college en de gemeenteraad. In het stuk wordt kritiek geuit op een herstelplan van het Regionaal Bureau voor Toerisme.

23 juni 2021

De proef met een fietsstraat op de provinciale weg N225 gaat in ieder geval niet in Doorn of Leersum plaatsvinden. Volgens verkeerswethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) is gebleken dat zo’n pilot in beide Heuvelrugdorpen technisch niet uitvoerbaar is.