30 september 2022
Het plan voor 44 woningen aan het einde van de Driebergse Sportlaan is tijdens de raadsvergadering van donderdag overeind gebleven. Een pleidooi voor uitstel vond geen gehoor. Wel hebben de partijen scherpere voorwaarden gesteld, die de buurt een groener en autoluw karakter moet geven.   
30 september 2022
De Heuvelrugpolitiek dringt opnieuw aan op veiligheidsmaatregelen voor fietsers op de Donderbergrotonde in Leersum. In een motie die donderdagavond unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen, nemen de partijen er geen genoegen mee dat de provincie het dossier heeft gesloten. 
Begroting: afvalstoffenheffing kan volgend jaar omlaag
26 september 2022

Met een overschot van twee miljoen euro valt er voor de Heuvelrugpolitiek weer iets te kiezen. Financieel wethouder Rob Jorg (VVD) stelt in zijn eerste begroting voor, om de afvalstoffenheffing voor inwoners te verlagen en de groenvoorziening in de openbare ruimte te verbeteren. 

Advies: prijsprikkel restafval werkt niet
22 september 2022

De plannen voor een prijsprikkel bij de inzameling van restafval zetten geen zoden aan de dijk, zegt de Duurzaamheidsraad. Volgens een advies aan de Heuvelrugpolitiek hebben B en W ,,een overmatig vertrouwen in de prijsprikkel, terwijl die nauwelijks effectief kan zijn”.

Naafs: criminele ondermijning is aannemelijk
20 september 2022

Burgemeester Frits Naafs vindt het aannemelijk dat er op Heuvelrugse vakantieparken sprake is van criminele ondermijning. Maar hij vreest dat zijn beeld blinde vlekken bevat. Daarom stuurt hij zijn toezichthouders op cursus om de signalen van ondermijning beter te herkennen.

Bezorgdheid over bouwplan Nassau Odijckhof
14 september 2022

Onder omwonenden van het afgebroken verpleeghuis Nassau Odijckhof in Driebergen groeit de bezorgdheid over de bouwplannen van de Utrechtse woningcorporatie Habion. De seniorenhuisvester wil er 250 woningen bouwen, maar dat heeft gevolgen voor de natuur en de verkeersintensiteit.

Bouwhoogte De Kolk aangepast
7 september 2022

Na bezwaren van buurtbewoners en belangenvereniging Dorp en Natuur heeft het college de bouwhoogte voor het appartementencomplex bij De Kolk in Leersum teruggebracht naar 11 meter. Maar dat gaat niet ten koste van het aantal woningen in het bouwplan, zegt SGP-wethouder Boonzaaijer.

 

Kritiek op scenario DoeMaarnMee
6 september 2022

Aan het moeizame proces om tot een nieuw dorpshuis met dorpsvoorzieningen in Maarn te komen, wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Het buurtcomité PlaNEEtenbaan verzet zich tegen de komst van scholen, kinderopvang en kinderdagverblijf naar het zogenoemde ‘Bosje van Koeman’.

Prijsprikkel bij inzameling restafval komt dichterbij
5 september 2022

Als het aan afvalwethouder Anouk Haaxma (BVHlokaal) ligt, hoeven inwoners die weinig restafval produceren in de toekomst minder te betalen, dan inwoners die veel vuilnis langs de weg zetten. ,,Door een prijsprikkel kunnen we goed gedrag belonen”, aldus Haaxma.

Vergunning veehouder stuit op politieke bezwaren
2 september 2022

Drie politieke partijen hebben officieel bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding van een veehouderij aan de Nieuwe Steeg in Leersum. Begin juli zette het Heuvelrugcollege het licht op groen, maar wat betreft BVHlokaal, Open en de Partij voor de Dieren is de kous daarmee niet af. 

Kritiek op plan Grote Bloemheuvel
30 augustus 2022

De vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) heeft bedenkingen bij het bouwplan voor de Grote Bloemheuvel. De eigenaar wil er een woonzorgcentrum realiseren, maar MMN vindt het hoofdgebouw te groot. Volgens de vereniging dreigt dat de dorpskern van Maarsbergen te domineren. 

Meer nieuws

20 september 2022

Bewoners van de Sportlaan in Driebergen willen dat de Heuvelrugpolitiek het besluit over een gepland nieuwbouwwijkje opschort. Het plan moet terug naar de tekentafel, zeggen ze. De verkeersveiligheid, leefbaarheid en toekomstbestendigheid voor de hele wijk zou in het geding zijn. 

14 september 2022

De bemiddeling tussen het Bewonerscomité Leersum Zuid en veehouder Rik Wesseling is al gestrand, voordat die is begonnen. De bewonersgroep en de agrariër liggen al jaren op ramkoers over diens plannen om zijn veestapel aan de Nieuwe Steeg uit te breiden. 

9 september 2022

Het perceel op de hoek van de Boerenbuurt en de Roekenes in Leersum is alleen geschikt voor woningbouw, als het landelijke karakter behouden blijft. Dat is in het huidige plan niet het geval, schrijft de Vereniging voor Dorp en Natuur in een brief aan de Heuvelrugpolitiek. 

25 augustus 2022

Het aantal bezwaarschriften tegen besluiten van het Heuvelrugcollege is de afgelopen twee jaar explosief gestegen. Bovendien worden steeds meer bezwaarmakers in het gelijk gesteld, zo blijkt uit het zojuist verschenen jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie.