21 juni 2021
Een meerderheid van de Heuvelrugpolitiek lijkt er wel voor te voelen om winst bij kavelsplitsing af te romen, als de ontwikkelaar niet genoeg doet voor de ruimtelijke omgeving. De gemeente moet "boefjes die ten koste van alles de maximale winst willen binnenhalen” in het gareel houden.
18 juni 2021
Het conflict tussen de Driebergse scouting en één van de omwonenden is voorlopig nog niet uit de wereld. De Dr. A.E. Hermansgroep mag rekenen op de gunfactor van de Heuvelrugpolitiek. Maar dat betekent niet dat de scouts zonder beperkingen aan de Baden Powelllaan hun gang kunnen gaan.   
Plan voor fietsstraat in dorpskern
15 juni 2021

De provincie wil later dit jaar een proef uitvoeren met een tijdelijke fietsstraat op de N225. Daar krijgen wielrijders meer ruimte en zijn automobilisten te gast. De proef duurt een paar weken en als locatie zijn Doorn, Leersum en Elst in beeld. Het plan roept gemengde reacties op.

 

CDA pleit opnieuw voor zonnelint langs A12
14 juni 2021

Om de bouw van windturbines te voorkomen, halen de regionale afdelingen van het CDA het plan voor zonnepanelen langs de A12 weer uit de kast. De mogelijke aanwezigheid van de beschermde zandhagedis mag geen beletsel zijn, zegt het Leersumse raadslid Werner van Katwijk.

Nog geen aanvragen voor snellaadstations
10 juni 2021

Het Heuvelrugcollege staat positief tegenover de plaatsing van snellaadstations voor elektrische auto’s, maar tot dusver zijn er geen aanvragen gedaan. Snellaadbedrijven zoals Fastned laten de Heuvelrugdorpen links liggen, zo blijkt uit het antwoord op raadsvragen van D66.

Gemeente hield vorig jaar drie miljoen over
9 juni 2021

Utrechtse Heuvelrug hield vorig jaar ruim drie miljoen euro over. Maar volgens wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) betekent dat niet, dat inwoners in 2020 te veel belasting hebben betaald. Een deel van het overschot bestaat uit coronageld van het Rijk, dat pas dit jaar wordt uitgegeven. 

Dorpshuisgebruikers stellen eisen aan nieuwbouw
7 juni 2021

Gebruikers van dorpshuis De Twee Marken in Maarn willen dat nieuwbouw niet tot hoge huurkosten voor de gebruikers leidt. Alleen dan zijn ze bereid te accepteren, dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug met de opbrengst van de grond haar schuldenlast verlicht.

Woningbouwplan bij Van Opijnen eindelijk concreet
2 juni 2021

Woningbouw op het oude terrein van transportbedrijf Van Opijnen komt eindelijk dichterbij. Als de Heuvelrugpolitiek akkoord gaat, komen er aan de rand van het Kaapse bos negen nieuwe huizen in de vrije sector. Een deel van het perceel moet als nieuwe natuur worden ingericht.

Sociale dienst zet nepaccounts in op sociale media
27 mei 2021

De regionale sociale in Zeist dienst gebruikt nepaccounts om fraude met bijstandsuitkeringen op te sporen. Dat blijkt uit het antwoord van de gemeente op vragen van Nieuwsblad De Kaap. Fractieleider Karin Oyevaar (D66) is ontstemd. Ze noemt het gebruik van nepaccounts misleiding.

Pijnlijk datalek bij de gemeente
26 mei 2021

Door een pijnlijk datalek bij de gemeente zijn afspraakgegevens van inwoners terecht gekomen buiten de gemeentelijke organisatie. Heuvelrugwethouder Hans Waaldijk (Open) zegt niet te weten hoe lang het lek heeft bestaan en heeft er melding van gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gemeente komt vier miljoen tekort
26 mei 2021

Het wordt een eentonig verhaal, maar de financiële vooruitzichten voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn somber. Dat is de boodschap van het college, nu de plannen voor 2022 worden gemaakt. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) zegt dat hij zo’n vier miljoen euro extra van het Rijk nodig heeft.

Meer nieuws

16 juni 2021

Om een eind te maken aan jarenlange exploitatieverliezen, moeten er meer woningen komen in het Amerongse multifunctionele centrum Allemanswaard. Eigenaar Rhenam Wonen kan niet op voorhand uitsluiten, dat één of meer maatschappelijke voorzieningen het veld moeten ruimen. 

 

11 juni 2021

In de Heuvelrugpolitiek leven zorgen over de werkdruk in de gemeenteraad. Volgens D66-er Erik van Buiten stijgt de tijdsdruk bijna jaarlijks en dat maakt het raadslidmaatschap niet gewild. De vaak stroperige en bureaucratische besluitvorming maakt het er ook niet aantrekkelijker op. 

7 juni 2021

Een gemeentelijke actie om Heuvelrugse huiseigenaren aan te sporen tot energiebesparende maatregelen, was succesvol. Dankzij een subsidie van het Rijk konden zo’n 7000 inwoners de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) met 1000 ton verminderen. Nu zijn huurders en monumentbewoners aan de beurt.

25 mei 2021

De toekomstige, ecologische woongemeenschap Hof van Driebergen maakt bezwaar tegen de omvang en de plek van de autokeerlus in het nieuwbouwplan voor de Sportlaan. De vereniging wil dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug kiest voor een wijkinrichting die autogebruik ontmoedigt.