26 februari 2020
In het Heuvelrugse basisonderwijs neemt het schoolverzuim in de dagen vlak vóór de vakantie weer toe. Vorig jaar namen ruim drie keer zoveel kinderen te vroeg vrij, vergeleken met een jaar eerder. Vóór de krokusvakantie is extra gecontroleerd, resultaten zijn nog niet bekend.
26 februari 2020
Vijf Heuvelrugse schoolgebouwen hebben mogelijk loden waterleidingen. Lood in het drinkwater kan de intelligentie van jonge kinderen negatief beïnvloeden. De gemeente heeft de scholen geadviseerd om hun waterleidingen te onderzoeken en watermonsters te laten nemen.
‘Gemeente ontmoedigt zonnevelden’
25 februari 2020

De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet minder eisen stellen bij de aanleg van zonnevelden. Anders worden particuliere initiatiefnemers, boeren, landgoederen en bedrijven afgeschrikt. Dat staat in een advies van de Duurzaamheidsraad aan de Heuvelrugpolitiek.

De windmolens en zonnevelden komen eraan
19 februari 2020

De windmolens en zonnevelden komen eraan. Wethouder Rob Jorg (VVD) wil de komende vijf jaar enkele grote windturbines langs de A12 en 55 hectare zonnevelden in het agrarisch gebied van Utrechtse Heuvelrug toestaan. Hij verwacht al in 2021 de eerste concrete besluiten te nemen.

‘Buitengebied moet proeftuin worden’
18 februari 2020

De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet nu kiezen voor echt duurzame en natuurvriendelijke vormen van landbouw, te beginnen in het buitengebied van Driebergen. Milieuzorg Zeist pleit voor een proeftuin met kleinschalige landbouw.

Appartementen Oranjestein nog onzeker
7 februari 2020

Het plan voor dure seniorenappartementen op het terrein van verpleeg- en verzorgingshuis Oranjestein in Doorn stagneert nog steeds. Eigenaar Pro Senectute en de gemeente staan allebei met de hakken in het zand. Een betaling van 4,5 ton aan de gemeente laat daarom op zich wachten.

Nieuwe kans voor sociale woningbouw in Overberg
7 februari 2020

Er is een nieuw plan voor de nog onbebouwde kavels in het wijkje aan de Eindseweg in Overberg. Daar zouden acht middeldure rijtjeshuizen en acht sociale koopappartementen moeten komen. Daarentegen blijft een vastgelopen project in Amerongen voorlopig nog in de mottenballen.

Milieubezwaar tegen De Woerd sneuvelt bij rechter
6 februari 2020

Milieuzorg Zeist vangt bot bij de Raad van State. Die heeft de bezwaren tegen de plannen voor het Driebergse landgoed De Woerd verworpen. Intussen beschuldigt omwonende Toon van der Sande het Heuvelrugcollege opnieuw van niet-integer handelen rond de bodemvervuiling bij De Woerd.

Iets meer kinderen gevaccineerd
5 februari 2020

De daling van het aantal kinderen dat tegen infectieziekten is ingeënt, lijkt tot stilstand gekomen. Maar de vaccinatiegraad bij zuigelingen ligt in Utrechtse Heuvelrug nog steeds onder het landelijk gemiddelde en voldoet bij lange na niet aan de norm van de Verenigde Naties.

Vechten voor het voetpad
5 februari 2020

Een groep inwoners geeft de strijd tegen de afsluiting van het Maarnse Voetpad nog niet op. Volgens de Vereniging Leefbaarheid Doorn moet de gemeente prinses Irene van Lippe Biesterfeld dwingen om het kerkenpad over haar terrein weer open te stellen.

Groen licht voor nieuwbouw Beukenlaan
4 februari 2020

De Heuvelrugpolitiek moppert een beetje, maar stemt desondanks in met de bouw van acht twee-onder-een-kapwoningen aan de Beukenlaan, halverwege Driebergen en Doorn. Alleen de linkse fractie Open vindt het onoverkomelijk dat er geen sociale woningbouw in het plan is opgenomen.

Meer nieuws

22 januari 2020

Door het beveiligingslek in de computersoftware van Citrix is de dienstverlening aan inwoners van Utrechtse Heuvelrug niet in het gedrang gekomen. Volgens burgemeester Frits Naafs is het netwerk sinds maandagmiddag weer in de lucht en kunnen ambtenaren weer thuiswerken.

21 januari 2020

De gemeente praat met de provincie over het verlagen van de maximumsnelheid op de Driebergsestraatweg in Doorn. Ter hoogte van de Beukenlaan zal door een nieuwbouwplan het aantal gevaarlijke verkeerssituaties toenemen, zo is de verwachting.

13 januari 2020

Onder permanente bewoners van de Heuvelrugse recreatieterreinen heerst grote onrust. Het college wil de vaste bewoning van vakantiehuisjes aanpakken, maar veel bewoners kunnen geen kant op. Vanaf 2021 dreigt uitzetting en de emoties onder de getroffen bewoners lopen hoog op.

7 januari 2020

Als het aan de betrokken gemeenten ligt, kan de omroep Regio90 uitbreiding van zijn werkgebied met Rhenen vergeten. Burgemeester Naafs stelt de Heuvelrugpolitiek voor, niet met de uitbreiding in te stemmen. Wijk bij Duurstede en Rhenen hebben al een negatief besluit genomen.