14 juli 2020
De Heuvelrugpolitiek laat zich nog niet buitenspel zetten bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Het voorstel van wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) om hem nog vóór de zomer groen licht te geven voor de verkoop van alle objecten, leed maandag schipbreuk in de gemeenteraad.
14 juli 2020
De politieke kritiek op de dreigende bomenkap bij Huis Doorn en kasteel Broekhuizen in Leersum kreeg maandagavond venijnige kantjes. ,,Deze wethouder wordt zo langzamerhand mevrouw bomenkap”, beet raadslid Anouk Haaxma (BVHlokaal) wethouder Chantal Broekhuis (CDA) toe.
Twijfels over zelfredzaamheid in het sociale domein
7 juli 2020

Kunnen inwoners preventie- en zorgtaken overnemen, die de gemeente niet meer kan betalen? D66 en SGP uitten hun twijfels in de raadscommissie. De rek is er intussen wel uit, denken ze. Maar vanwege het nijpende geldgebrek lijkt de Heuvelrugpolitiek geen andere keuze te hebben.

Minder overlast door eikenprocessierups
2 juli 2020

Ook in Utrechtse Heuvelrug zorgt de hinderlijke eikenprocessierups dit jaar voor minder overlast dan in 2019. De rupsenbestrijders vonden minder nesten en de nesten zijn kleiner. Bij de gemeente kwamen fors minder overlastmeldingen van inwoners binnen.

Er moeten nóg meer huizen worden gebouwd
30 juni 2020

Het tempo waarin nieuwe huizen worden gebouwd, is niet hoog genoeg om leegloop van Utrechtse Heuvelrug te voorkomen, zo blijkt uit onderzoek. Er moet jaarlijks zo’n 15 procent extra worden gebouwd, anders dreigen leefbaarheid en vitaliteit verloren te gaan, aldus een rapport.

Carte blanche voor verkoop vastgoed
29 juni 2020

Het college wil een machtiging om gemeentelijk vastgoed te verkopen, zonder dat voor elke afzonderlijke transactie goedkeuring van de gemeenteraad nodig is. Met de opbrengst moet de schuld van Utrechtse Heuvelrug worden verminderd, maar dat is een druppel op de gloeiende plaat.

Gemeente verkoopt aula van Maarnse begraafplaats
25 juni 2020

De aula op de Maarnse begraafplaats wordt voor één euro verkocht aan een Woudenbergse uitvaartonderneming. De exploitatie van het gedateerde gebouw was een verliespost voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De nieuwe eigenaar wil de aula renoveren en een 24-uurskamer realiseren.

Ludenbos wordt toch geen woonwijk
24 juni 2020

Na een protest van de Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) is het Doornse Ludenbos afgevoerd van de lijst met mogelijke woningbouwlocaties. Alleen op de plek van de huidige tennisbanen zou mogelijk ooit gebouwd kunnen worden, zegt wethouder Rob Jorg (VVD). 

Financiële opsteker voor de gemeente
24 juni 2020

De Heuvelrugse begroting krijgt een financiële opsteker uit Den Haag. Volgens een circulaire van het kabinet mag de gemeente toch op meer geld rekenen. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) noteert meevallers oplopend van bijna 6,5 ton volgend jaar tot ruim een miljoen euro in 2022.

Bezwaren tegen anti-windmolen motie
23 juni 2020

Maarn Maarsbergen Natuurlijk is ongelukkig met het voornemen van VVD, CDA, BVHlokaal en SGP om de klimaatdoelstelling van Utrechtse Heuvelrug op de lange baan te schuiven. Gezien de urgentie van het klimaatvraagstuk is dat een verkeerd signaal, vindt MMN.

Overlastmeldingen zijn boa’s te machtig
18 juni 2020

Door bezuinigingen konden Heuvelrugboa’s vorig jaar bij meer dan 500 overlastmeldingen niet optreden. Dat is 20 procent van alle meldingen die bij de buitengewoon opsporingsambtenaren binnenkwamen. Het ging onder andere om parkeerklachten, geluidsoverlast en loslopende honden.

Meer nieuws

11 juni 2020

De reconstructie van het tunneltje tussen Driebergen en Austerlitz kan op korte termijn worden uitgevoerd. Eerder werd de rest van het fietspad langs de verlengde Traaij al verbreed. In het tunneltje werd die verbreding uitgesteld, vanwege de doorkomst van de Ronde van Spanje, maar die gaat niet door.

 

5 juni 2020

Staatssecretaris Visser (VVD) betreurt de onzekerheid rond de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. Ze schrijft dat in een brief aan het Heuvelrugcollege. Toch wil Visser nog steeds niet bekendmaken, wanneer de mariniers precies naar Nieuw Milligen verhuizen.

28 mei 2020

De coronacrisis maakt het onmogelijk om tot een gezonde meerjarenbegroting te komen. Volgens Heuvelrugwethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) gaat de crisis de gemeente geld kosten en zijn er opnieuw bezuinigingen nodig. Maar op dit moment zijn de onzekerheden te groot om knopen door te hakken.

13 mei 2020

De gemeente kan niet handhavend optreden tegen de gesloopte restanten van Hotel Vogelesang in Leersum. Van enige activiteit op het perceel aan de Rijksstraatweg is al lange tijd geen sprake meer. Het sloopbedrijf wil eerst betaald worden, voordat het terrein wordt opgeleverd.