17 juni 2019
De kosten van dyslexiezorg in Utrechtse Heuvelrug zijn tussen 2017 en 2018 met ruim 60 procent toegenomen. Het aantal behandelde kinderen steeg van 68 naar 114. Dat blijkt uit het antwoord van wethouder Chantal Broekhuis (CDA) op vragen van VVD-raadslid Tim Rooijakkers.
14 juni 2019
Heuvelrugwethouder Rob Jorg (VVD) gaat op zoek naar geschikte plekken om nieuwe woningen te bouwen. Hij hoopt dat inwoners, organisaties en eigenaren de gemeente te hulp schieten. Het gaat om locaties binnen de bebouwde kom waar tenminste vier huizen op passen.
Akkoord over opvang kwetsbare mensen
12 juni 2019

Heuvelrugwethouder Hans Waaldijk heeft met regiogemeenten een akkoord bereikt over huisvesting van mensen met psychische problemen. Die kunnen steeds vaker niet meer in instellingen terecht. Mensen die een gevaar zijn voor de samenleving komen niet op straat, benadrukt Waaldijk.

Sloop aan Catharijnestraat
12 juni 2019

De verouderde duplexwoningen aan de Catharijnestraat in Driebergen worden in 2020 gesloopt. Woningcorporatie Heuvelrug Wonen wil op dezelfde plek 22 eigentijdse sociale appartementen terugbouwen. Het college van B en W heeft deze week een positief principebesluit genomen.

Extra tekort van 3 miljoen
6 juni 2019

Nog voordat de aangekondigde bezuinigingsoperatie van 5,6 miljoen euro goed en wel is ingezet, kampt Heuvelrugwethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) met een extra tekort van zo’n drie miljoen euro. De recente consultatie van inwoners over de bezuinigingen is nu al achterhaald.

Maarn zet politiek onder druk
4 juni 2019

Gebruikers van dorpshuis De Twee Marken in Maarn vragen de Heuvelrugpolitiek om niet in te stemmen met het huidige nieuwbouwplan van wethouder Chantal Broekhuis (CDA). De kans is klein, dat de gemeenteraad haar voorstel ongewijzigd zal goedkeuren.

Half miljoen extra nodig voor sociale dorpsteams
3 juni 2019

De sociale dorpsteams van Utrechtse Heuvelrug hebben 20 procent meer personeel nodig. Volgens berekeningen van wethouder Hans Waaldijk (Open) zou dat de gemeente 5,5 ton per jaar extra kosten. Waar dat geld vandaan moet komen, is nog niet duidelijk.

Naafs wil landelijk vuurwerkverbod
29 mei 2019

Heuvelrugburgemeester Frits Naafs sluit zich aan bij een oproep om het afsteken van vuurpijlen en knalvuurwerk landelijk te verbieden. ,,Het overlaten aan de gemeenten is een halfzachte oplossing, dat gaat echt niet werken”, aldus de burgemeester.

VVD wil optreden tegen laadpaalklevers
29 mei 2019

Het Maarnse raadslid Florien Scager (VVD) wil streng optreden tegen laadpaal-klevers en foutparkeerders. Ze wil dat foutief geparkeerde auto’s bij elektrische laadpalen door de gemeente Utrechtse Heuvelrug worden weggesleept.

Verhuizen met behoud van inschrijftijd
23 mei 2019

Wie een sociale huurwoning accepteert, hoeft in de toekomst niet meer achteraan de rij aan te schuiven voor een volgende woning. Met de maatregel, die in regionaal verband wordt genomen, hoopt VVD-wethouder Rob Jorg de doorstroming op de sociale woningmarkt te bevorderen.

Goed gesprek over kazerne levert niets op
22 mei 2019

Staatssecretaris Barbara Visser (VVD) kan nog geen duidelijkheid geven over de verhuizing van de Doornse mariniers naar Vlissingen. Met die boodschap zijn wethouders Rob Jorg (VVD) en Gerrit Boonzaaijer (SGP) afgelopen vrijdag teruggekomen uit Den Haag.

Meer nieuws

14 juni 2019

De schoolbesturen van regiokoepel WereldKidz en De Ontdekkingsreis uit Driebergen gaan fuseren. De bestuurlijke samensmelting moet de continuïteit van De Ontdekkingsreis garanderen. Het college van Utrechtse Heuvelrug brengt een positief advies uit.

22 mei 2019

De blijverslening blijkt een blijvertje. Het gemeentelijke steuntje in de rug dat ouderen moet helpen met het aanpassen van hun woning, wordt toch niet afgeschaft. Een voorstel van de twee grootste raadsfracties VVD en Open sneuvelde vorige week in de gemeenteraad.

22 mei 2019

Een nieuwe, oostelijke oprit naar de A12 in Maarn heeft gevolgen voor het kruispunt in Doorn. ,,Dat kan het extra verkeer niet aan”, zegt wethouder Boonzaaijer (SGP) in een reactie op een provinciale studie. In theorie kunnen een rondweg of een tunnel dat probleem oplossen.

22 mei 2019

Het plan voor een nieuw dorpshuis met woningen en scholen in Maarn, gaat de gemeente een schuldreductie van vele miljoenen opleveren. Dat schrijft D66-raadslid Erik van Buiten op Twitter. In een mondelinge reactie ontkent wethouder Chantal Broekhuis (CDA) dat opzetje.