17 april 2024
Het door gemeenten gevreesde financiële ravijn dat in 2026 zou opdoemen, is door het Rijk van tafel gehaald. Wel krijgen gemeenten in 2025 eenmalig minder geld. ‘Dit is proletarisch winkelen door de rijksoverheid’, zegt Heuvelrugwethouder Rob Jorg (VVD).
10 april 2024
De kans dat tennisvereniging Larsheim uit Leersum een vergunning krijgt voor uitbreiding van het aantal padelbanen is groter, als de club daarvoor één of twee tennisbanen wil opofferen. Maar ook dan is toestemming geen uitgemaakte zaak, zegt wethouder Karin Oyevaar (D66).
Motorverbod laat op zich wachten
10 april 2024

Afsluiting van het oude dorp van Amerongen voor motoren is voorlopig nog niet geregeld. ,,We wachten nog steeds op de resultaten van een extern onderzoek”, aldus verkeerswethouder Anouk Haaxma (BVHlokaal). ,,Zonder een juridische onderbouwing kan ik niks.”

Opnieuw onderzoek naar Doorns kruispunt
10 april 2024

De inrichting van het centrale kruispunt in Doorn komt weer op de politieke agenda. Sinds de aanleg van de doorfietsroute tussen Veenendaal en Utrecht Science Park is niets doen geen optie meer, vindt verkeerswethouder Anouk Haaxma (BVHlokaal).

Geen uitzetting van Heuvelrugse derdelanders
8 april 2024

De drie zogenoemde derdelanders die worden opgevangen in Utrechtse Heuvelrug hoeven geen uitzetting te vrezen. Twee van hen hebben een werkvergunning en de derde kreeg van de rechter een voorlopige voorziening en mag daarom vooralsnog blijven. 

 

Bezwaren tegen bouwplan voormalig ING-kantoor
8 april 2024

Omwonenden van het voormalige ING-kantoor aan de Hoofdstraat in Driebergen maken bezwaar tegen de aanleg van een gemeenschappelijk dakterras op het toekomstige appartementencomplex. Ze vrezen voor geluidsoverlast door jongere bewoners.

 

Aanleg van zebrapad lijkt nog ver weg
5 april 2024

De oversteek naar de toekomstige bushalte bij landgoed Anderstein in Maarsbergen houdt de gemoederen bezig. De wens van de dorpsraad om daar een zebrapad aan te leggen, wordt door de provincie niet verhoord maar krijgt wel steun van de Heuvelrugpolitiek. 

Huisvuil mag niet naast defecte ondergrondse container
4 april 2024

Als een ondergrondse afvalcontainer defect is, moeten inwoners hun vuilniszak naar een andere container brengen of mee terugnemen naar huis. Dat heeft de Raad van State deze week bepaald, in een zaak die was aangespannen door een bewoonster van de Boswijklaan.

Gemeente wil buitendienst weer in eigen hand nemen
2 april 2024

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil negen nieuwe medewerkers in dienst nemen voor het weg- en groenbeheer. Daarna wordt ook de gemeentelijke rioolploeg met 2,8 fte uitgebreid. Externe aannemers zitten tjokvol en zijn niet altijd flexibel genoeg.

Inhaalslag bij scholenbouw
25 maart 2024

Utrechtse Heuvelrug loopt achter bij de renovatie en nieuwbouw van basisscholen. Een nieuw huisvestingsplan moet voor een inhaalslag zorgen. Maar een echte sprint is financieel en organisatorisch niet haalbaar, zo blijkt uit het raadsvoorstel.

Langbroekerdijk is aan het afkalven
22 maart 2024

Volgens een groep bewoners van de Langbroekerdijk in Driebergen kan de hoge verkeersdruk op de dijk een kostbare zaak voor de gemeente worden. De dijk kalft af door trillingen van het toenemende autoverkeer. Dat zou tot een schadepost van meer dan vijf miljoen euro kunnen leiden.

Meer nieuws

10 april 2024

In een brief aan de Heuvelrugpolitiek schrijft de Stichting Bomen voor Leersum dat de gemeente zich niet aan de afspraken houdt over de aanplant van nieuwe bomen op de Hoflaan. Wethouder Anouk Haaxma toont zich ontstemd over de brief.

29 maart 2024

Utrechtse Heuvelrug heeft een verzoek om aandelen in netbeheerder Stedin te kopen afgewezen. Stedin wil bij gemeenten geld ophalen om de files op het elektriciteitsnet te kunnen oplossen. Buurgemeenten Zeist en Woudenberg doen wel mee, net als de provincie. 

13 maart 2024

De overstap van een Leersumse varkenshouder naar bodemvriendelijke en duurzame landbouw komt steeds dichterbij. Het Heuvelrugcollege is deze week akkoord gegaan met het plan voor de Adrianahoeve.

11 maart 2024

Nadat de kruising tussen de Gooyerdijk en de N227 op de schop is gegaan, moet de maximumsnelheid op het hele traject tussen Doorn en Langbroek omlaag naar 60 kilometer per uur, aldus een aangekondigde motie van BVHlokaal.