24 maart 2023
De provincie wil meewerken aan het verlengen van de bebouwde kom voorbij het Revius Lyceum aan de Driebergsestraatweg in Doorn. Door het opschuiven van de komgrens kunnen scholieren en fietsers veiliger de N225 oversteken. De snelheidsverlaging is een lang gekoesterde politieke wens.  
22 maart 2023
Het Heuvelrugcollege wil nog geen besluit nemen over het nieuwbouwplan van woningcorporatie Habion aan de Nassau Odijcklaan in Driebergen. Het plan is ingrijpend en daarom wil wethouder Rob Jorg (VVD) dat Habion eerst verder praat met omwonenden en woningzoekenden.   
Betaalbare huizen op terrein van oude jeugdgevangenis
20 maart 2023

Er lijkt beweging te komen in de toekomstplannen voor de voormalige jeugdgevangenis aan de Dwarsweg in Overberg. Na jaren van leegstand zijn het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de gemeente Utrechtse Heuvelrug het erover eens, dat er een woonwijk met betaalbare huizen moet komen.

Zonnepanelen op sommige monumenten straks vergunningvrij
17 maart 2023

Ondanks een in 2021 aangenomen motie blijft het verduurzamen van monumentale woningen in Utrechtse Heuvelrug een moeizaam proces. Eigenaren lopen bij de gemeente tegen een muur en de politiek wordt ongeduldig. Maar er gloort hoop: het college kondigt een beleidswijziging aan.

Politiek verzet tegen windmolenplannen van provincie
13 maart 2023

BVHlokaal verzet zich tegen provinciaal ingrijpen in de zoektocht naar windmolenlocaties. De grootste fractie in de raad wil dat gedeputeerde Huib van Essen (GroenLinks) Utrechtse Heuvelrug daarvan uitzondert. De provincie nam onlangs de regie over de plaatsing van windmolens in handen. 

 

Bijna drie miljoen voor klimaatbeleid
8 maart 2023

Utrechtse Heuvelrug krijgt 2,7 miljoen euro van het Rijk voor de uitvoering van klimaatbeleid. Het college gaat 90 procent van dat geld uitgeven aan personele kosten en externe inhuur. D66 en Open willen dat de gemeenteraad ook een vinger in de pap krijgt bij de besteding. 

‘Haal verkiezingsborden alsnog voor de dag’
6 maart 2023

D66, Open en de Partij voor de Dieren leggen zich niet neer bij het besluit van het Heuvelrugcollege, om geen politieke reclameborden voor de Provinciale Statenverkiezingen te plaatsen. Ze willen dat burgemeester Naafs op het laatste moment alsnog door de bocht gaat.

Oude boerderijwoning maakt plaats voor nieuwbouw
22 februari 2023

Een terrein tussen het Juffersland en de Dreef in Leersum wordt definitief bestemd voor woningbouw. Een meer dan honderd jaar oude, boerderijachtige woning maakt op termijn plaats voor vier rijtjeshuizen en acht appartementen. Het Heuvelrugcollege heeft het plan goedgekeurd.

Motorclubs willen Kersweg openstellen
16 februari 2023

Motorrijders zijn mordicus tegen de weekendafsluiting van het oude dorp van Amerongen, waartoe de gemeenteraad vorige week besloot. Ze willen dat de gemeente de Kersweg openstelt. Maar de werkgroep tegen motoroverlast noemt dat onbespreekbaar. ,,Dan wordt de Kersweg een ,,motorriool”.

Gemeenteraad is tegen vierde aanvliegroute
13 februari 2023

Als het aan de meerderheid van gemeenteraad ligt, krijgt Schiphol geen vierde aanvliegroute boven Heuvelrugs grondgebied. ,,We gaan niet de groei van Schiphol faciliteren op de Utrechtse Heuvelrug.”

Eind dit jaar cameratoezicht in Groenhoek
9 februari 2023

Komend najaar gaat de gemeente met cameratoezicht de openbare orde in de Driebergse wijk Groenhoek bewaken. Vorig jaar was het al ver voor de jaarwisseling onrustig. Oudjaarsavond moest de mobiele eenheid eraan te pas komen. Burgemeester Naafs noemt de misdragingen weerzinwekkend.

Meer nieuws

22 maart 2023

De gemeente gaat binnenkort de het verloop van de Provinciale Statenverkiezingen evalueren. Door de drukte moesten sommige Heuvelrugse stembureau’s langer open blijven. Burgemeester Naafs overweegt om in de toekomst meer stemhokjes te laten plaatsen. 

10 maart 2023

De oudejaarsrellen in de Driebergse Groenhoek galmen nog na in de Heuvelrugpolitiek. Burgemeester Frits Naafs verwerpt de suggestie van raadsleden om in de toekomst een oudjaarsfeest te organiseren. ,,We moeten jongeren niets voorschrijven, zo’n initiatief moet vanuit henzelf komen.”

2 maart 2023

Er is opschudding ontstaan over het ‘bosje van Koeman’ in Maarn. De eigenaar van het stukje natuur langs de Planetenbaan heeft zonder vergunning rigoureus struiken en berken laten verwijderen. Dat was tegen het zere been van buurtbewoners en van de gemeente, die de werkzaamheden heeft laten stilleggen.

22 februari 2023

Twee alleenstaande starters op de woningmarkt kunnen in de toekomst terecht in mini-huisjes aan de Manger Catslaan in Driebergen. De Smart Tiny Singles passen strikt genomen niet helemaal binnen de regels, maar het Heuvelrugcollege oordeelt positief en wil de bouw toch mogelijk maken.