Lokale media dreigen aan de corona-uitbraak ten onder te gaan. Na noodkreten her en der in het land, schieten de gemeenten Amstelveen en Tilburg hun plaatselijke media te hulp. Dichter bij huis pleiten de Utrechtse Statenfracties van PvdA en ChristenUnie voor financiële ondersteuning. Utrechtse Heuvelrug heeft nog niet gereageerd.                                          

Volgens de provinciale PvdA en ChristenUnie verkeren veel lokale media in zwaar weer en is hun voortbestaan in gevaar. De twee partijen vragen Gedeputeerde Staten daarom op korte termijn een quick-scan uit te voeren en vervolgens de ergste financiële gaten te dichten. ,,Lokale journalistiek is van groot belang om het gemeentelijk en provinciaal bestuur te controleren en inwoners te informeren”, schrijft PvdA-statenlid Julie d’Hondt. ,,Juist nu iedereen, maar met name kwetsbare mensen aan huis gekluisterd zijn, moeten ze kunnen vertrouwen op goede, onafhankelijke berichtgeving over hun eigen omgeving.”

Solidair
Hoe de gemeente Utrechtse Heuvelrug op de noodkreet van Nieuwsblad De Kaap/Stichtse Courant reageert, is nog niet duidelijk. Locoburgemeester Gerrit Boonzaaijer, die de taken waarneemt van de door het coronavirus getroffen burgemeester Frits Naafs, heeft nog niet geantwoord op vragen van de dorpsjournalist.
Intussen roept journalistenvakbond NVJ alle Nederlandse hoofdredacties in een brief op, om solidair te zijn met hun freelance journalisten en fotografen. Volgens algemeen secretaris Thomas Bruning is het onvermijdelijk dat kranten ,,moeten handelen op basis van een acute terugloop van inkomsten”. Maar hij wijst ook op de kwetsbare positie van schrijvende en fotograferende freelancers, die als gevolg van de coronacrisis harde klappen krijgen in hun bedrijfsvoering.

Noodfonds
Volgens Bruning wordt een deel van de freelancers onevenredig hard getroffen doordat opdrachtgevers afhaken. ,,Opkomen voor de journalistiek betekent ook opkomen voor al haar makers ongeacht hun contractvorm”, aldus de brief, die mede is ondertekend door secretaris freelance Rosa García López. De NVJ lobbyt momenteel in Den Haag voor een aanvullend noodfonds, waar de inzet van freelance journalisten en fotojournalisten mee kan worden betaald.