Er moeten nóg meer huizen worden gebouwd

Er moeten nóg meer huizen worden gebouwd

Het tempo waarin nieuwe huizen worden gebouwd, is niet hoog genoeg om leegloop van Utrechtse Heuvelrug te voorkomen, zo blijkt uit onderzoek. Er moet jaarlijks zo’n 15 procent extra worden gebouwd, anders dreigen leefbaarheid en vitaliteit verloren te gaan, aldus een...
Carte blanche voor verkoop vastgoed

Carte blanche voor verkoop vastgoed

Het college wil een machtiging om gemeentelijk vastgoed te verkopen, zonder dat voor elke afzonderlijke transactie goedkeuring van de gemeenteraad nodig is. Met de opbrengst moet de schuld van Utrechtse Heuvelrug worden verminderd, maar dat is een druppel op de...
Ludenbos wordt toch geen woonwijk

Ludenbos wordt toch geen woonwijk

Na een protest van de Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) is het Doornse Ludenbos afgevoerd van de lijst met mogelijke woningbouwlocaties. Alleen op de plek van de huidige tennisbanen zou mogelijk ooit gebouwd kunnen worden, zegt wethouder Rob Jorg (VVD). 
Financiële opsteker voor de gemeente

Financiële opsteker voor de gemeente

De Heuvelrugse begroting krijgt een financiële opsteker uit Den Haag. Volgens een circulaire van het kabinet mag de gemeente toch op meer geld rekenen. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) noteert meevallers oplopend van bijna 6,5 ton volgend jaar tot ruim een miljoen...