Nieuwsarchief

3 september 2021
Het aantal vacatures bij Nederlandse gemeenten gaat door het dak en Utrechtse Heuvelrug is daarop geen uitzondering. Komend najaar staan er nog zeker 20 nieuwe vacatures op de rol. Maar net als in andere gemeenten is er momenteel een lage respons op de Heuvelrugse vacatures.
2 september 2021
Hoewel het Heuvelrugcollege er weinig voor voelt de Stamerweide in Doorn op te offeren, houdt projectontwikkelaar Symphony Estates vol. Door de invoering van de Omgevingswet ziet de ontwikkelaar nieuwe kansen voor zijn woningbouwproject. Hij pleit voor een peiling onder inwoners.
1 september 2021
De eigenaar van het afgesloten wandelpad op landgoed Dennenburg in Driebergen vangt bot bij de gemeente. Het bezwaar tegen de opgelegde dwangsom is afgewezen. ,,Ik ben niet van mening veranderd, het pad moet weer open”, zegt burgemeester Frits Naafs.
1 september 2021
Het Heuvelrugcollege gaat opnieuw akkoord met de verkoop van 175 huurappartementen in het Doornse Park Boswijk. Wel is er een extra voorwaarde toegevoegd: bij de toewijzing moeten mensen met een middeninkomen voorrang krijgen boven welgestelde belangstellenden.
30 augustus 2021
Het vaststellen van Overberg als zoekgebied voor de bouw van windmolens heeft geen juridische status, zegt wethouder Rob Jorg (VVD). De Heuvelrugpolitiek houdt de handen vrij om de bouw van windturbines alsnog tegen te houden vanwege een gebrek aan draagvlak bij omwonenden.   
23 augustus 2021
De Partij voor de Dieren heeft kritiek op het nieuwe bestemmingsplan voor de Heuvelrugse vakantieparken. De nieuwe ruimtelijke regels zouden verstening in de hand werken en dat gaat ten koste van de natuur. Ook vergroten ze de sociale ongelijkheid, aldus de partij.   
4 augustus 2021
Het is een onfris gezicht: maden die uit de groene kliko kruipen. Sinds de GFT-bak niet meer wekelijks wordt geleegd, komt dit tafereel ’s zomers vaker voor. Inwoners wijzen met de beschuldigende vinger naar de gemeente, die de wekelijkse inzameling stopzette om geld te besparen.  
26 juli 2021
Het klimaatbeleid van de gemeente Utrechtse Heuvelrug zet nog te weinig zoden aan de dijk. Om de doelen uit het landelijke klimaatakkoord te halen, is het niet langer genoeg om initiatieven uit de samenlevingen te steunen. Er zijn grootschalige plannen nodig, zegt het college.
23 juli 2021
Leersumse huurders van woningcorporatie Vestia krijgen een tegenvaller voor hun kiezen. Het achterstallige onderhoud aan hun woningen lijkt voorlopig niet opgelost te worden. Het volkshuisvestingsfonds heeft een subsidieaanvraag van de gemeente en Heuvelrug Wonen afgewezen. 
23 juli 2021
Utrechtse Heuvelrug houdt de deur gesloten voor grote logistieke bedrijven, datacenters en bedrijven die met veel arbeidsmigranten werken. De Heuvelrugse bedrijventerreinen moeten beschikbaar blijven voor lokale werkgelegenheid en diensten, vindt het college. 
21 juli 2021
Utrechtse Heuvelrug hoeft de komende drie jaar minder vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Burgemeester Frits Naafs heeft een deal gesloten met de provincie en de regio. In ruil mag AZC Leersum tijdelijk meer asielzoekers opvangen.
14 juli 2021
De gemeente gaat optreden tegen de afsluiting van een pad bij het Driebergse landgoed Dennenburg. Volgens het Heuvelrugcollege heeft de eigenaar het hek illegaal geplaatst. Onderzoek wijst uit dat het populaire pad een openbare weg is en niet ontoegankelijk mag worden gemaakt.   
13 juli 2021
Heuvelrugse hondenbaasjes krijgen gewoon een aanslag voor hun liefhebberij voorgeschoteld. Een motie van D66 en BVHlokaal om de hondenbelasting af te schaffen, kreeg geen steun van de rest van de gemeenteraad. ‘Den Haag moet eerst het schrappen van de blaftaks compenseren’.
13 juli 2021
Een nipte meerderheid van de Heuvelrugse gemeenteraad wil af van reclameborden aan lantaarnpalen langs de weg. Die zouden de openbare ruimte verrommelen en een gevaar voor de verkeersveiligheid vormen. Het college moet nu de consequenties van een eventueel verbod onderzoeken.
12 juli 2021
Opnieuw klonk in de gemeenteraad een pleidooi voor het behoud van speeltuintjes. Eerder aandringen had geen effect, maar donderdagavond besloot de Heuvelrugpolitiek dat het college tóch de portemonnee moet trekken. Er komt een eenmalige financiële injectie van 30 duizend euro. 
8 juli 2021
De gemeente heeft niet onrechtmatig gehandeld bij de overname van dorpshuis De Twee Marken in Maarn. Volgens gedeputeerde Robert Strijk (D66) zat de gemeentelijke accountant ernaast, toen hij concludeerde dat het college toestemming voor die overname aan de provincie had moeten vragen.
7 juli 2021
De huizenmarkt in de Heuvelrugdorpen krijgt de komende jaren een flinke oppepper. Volgens de nieuwe prognose van VVD-wethouder Rob Jorg worden er maar liefst 1447 nieuwe woningen gebouwd. Vorig jaar viel de nieuwbouw nogal tegen en wethouder Jorg noemt dat teleurstellend.
7 juli 2021
De gemeente Utrechtse Heuvelrug is bereid om op het terrein van het AZC in Leersum tijdelijk 100 extra opvangplekken voor asielzoekers toe te staan. Voorwaarde is wel, dat het aantal statushouders dat Utrechtse Heuvelrug moet huisvesten tijdelijk omlaag gaat. 
5 juli 2021
Twee belangengroeperingen willen dat de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg gaan kijken naar de toenemende recreatiedruk ten noorden van Maarn. Uitbreidingsplannen en intensivering op recreatieterreinen dreigen een zware wissel te trekken op de bosrijke natuur in het gebied. 
1 juli 2021
Het stimuleren van toerisme kan ten koste gaan van de rust, natuur en ecologie. Dat zegt de Heuvelrugse adviesraad voor duurzaamheid, in een aanbeveling aan het college en de gemeenteraad. In het stuk wordt kritiek geuit op een herstelplan van het Regionaal Bureau voor Toerisme.
30 juni 2021
Drie gemeenten langs de Lekdijk praten over een gezamenlijke proef met een weekendafsluiting voor motorverkeer. Als de proef in Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Houten positief uitpakt, voelt SGP-wethouder Gerrit Boonzaaijer wel voor een permanente weekendafsluiting.  
29 juni 2021
De gemeenteraad voelt er niets voor om de streefcijfers voor gasloze woningen te verhogen. Het college wil dat één op de vijf woningen in Utrechtse Heuvelrug in 2025 klaar is om van het aardgas af te gaan. Een poging van D66 om de ambitie op te schroeven naar 35 procent, slaagde niet.   
29 juni 2021
Het Heuvelrugcollege heeft vorig jaar onrechtmatig gehandeld bij de overname van het Maarnse dorpshuis De Twee Marken. B en W hadden toestemming aan de provincie moeten vragen, maar hebben dat verzuimd, zegt de accountant. Of die omissie gevolgen kan hebben, is niet duidelijk. 
28 juni 2021
Op bouwgrond bij nieuwbouwscholen in Utrechtse Heuvelrug worden voortaan uitsluitend sociale en middeldure huurwoningen gebouwd. De gemeente gaat die percelen onderhands verkopen aan woningcorporaties. Een motie daartoe van CDA en Open kreeg steun van D66.
25 juni 2021
De Heuvelrugpolitiek vindt het niet terecht dat het regionale samenwerkingsverband U16 steeds in één adem spreekt over natuur en recreatie. De gemeenteraad wil meer aandacht voor recreatievrije natuurgebieden. ‘Dieren en kwetsbare natuur hebben te lijden onder de recreatiedruk.’ 
25 juni 2021
Raadsleden Lennart van der Burg (D66) en Kees Notenboom (BVHlokaal) willen vanaf januari in één Heuvelrugdorp of -wijk experimenteren met een financiële prikkel om de hoeveelheid restafval terug te brengen. Maar de meerderheid van de gemeenteraad schoot hun voorstel donderdagavond af.
23 juni 2021
Ondanks fel verzet van inwoners houdt het college vast aan de mogelijke bouw van twee grote windturbines bij Overberg. In de Heuvelrugse bijdrage aan de regionale energiestrategie (RES) zegt VVD-wethouder Rob Jorg daar welwillend tegenover te staan. De gemeenteraad moet zijn goedkeuring nog geven. 
23 juni 2021
De proef met een fietsstraat op de provinciale weg N225 gaat in ieder geval niet in Doorn of Leersum plaatsvinden. Volgens verkeerswethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) is gebleken dat zo’n pilot in beide Heuvelrugdorpen technisch niet uitvoerbaar is.
21 juni 2021
Een meerderheid van de Heuvelrugpolitiek lijkt er wel voor te voelen om winst bij kavelsplitsing af te romen, als de ontwikkelaar niet genoeg doet voor de ruimtelijke omgeving. De gemeente moet "boefjes die ten koste van alles de maximale winst willen binnenhalen” in het gareel houden.
18 juni 2021
Het conflict tussen de Driebergse scouting en één van de omwonenden is voorlopig nog niet uit de wereld. De Dr. A.E. Hermansgroep mag rekenen op de gunfactor van de Heuvelrugpolitiek. Maar dat betekent niet dat de scouts zonder beperkingen aan de Baden Powelllaan hun gang kunnen gaan.   
16 juni 2021
Om een eind te maken aan jarenlange exploitatieverliezen, moeten er meer woningen komen in het Amerongse multifunctionele centrum Allemanswaard. Eigenaar Rhenam Wonen kan niet op voorhand uitsluiten, dat één of meer maatschappelijke voorzieningen het veld moeten ruimen.   
15 juni 2021
De provincie wil later dit jaar een proef uitvoeren met een tijdelijke fietsstraat op de N225. Daar krijgen wielrijders meer ruimte en zijn automobilisten te gast. De proef duurt een paar weken en als locatie zijn Doorn, Leersum en Elst in beeld. Het plan roept gemengde reacties op.  
14 juni 2021
Om de bouw van windturbines te voorkomen, halen de regionale afdelingen van het CDA het plan voor zonnepanelen langs de A12 weer uit de kast. De mogelijke aanwezigheid van de beschermde zandhagedis mag geen beletsel zijn, zegt het Leersumse raadslid Werner van Katwijk.
11 juni 2021
In de Heuvelrugpolitiek leven zorgen over de werkdruk in de gemeenteraad. Volgens D66-er Erik van Buiten stijgt de tijdsdruk bijna jaarlijks en dat maakt het raadslidmaatschap niet gewild. De vaak stroperige en bureaucratische besluitvorming maakt het er ook niet aantrekkelijker op. 
10 juni 2021
Het Heuvelrugcollege staat positief tegenover de plaatsing van snellaadstations voor elektrische auto’s, maar tot dusver zijn er geen aanvragen gedaan. Snellaadbedrijven zoals Fastned laten de Heuvelrugdorpen links liggen, zo blijkt uit het antwoord op raadsvragen van D66.
9 juni 2021
Utrechtse Heuvelrug hield vorig jaar ruim drie miljoen euro over. Maar volgens wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) betekent dat niet, dat inwoners in 2020 te veel belasting hebben betaald. Een deel van het overschot bestaat uit coronageld van het Rijk, dat pas dit jaar wordt uitgegeven. 
7 juni 2021
Gebruikers van dorpshuis De Twee Marken in Maarn willen dat nieuwbouw niet tot hoge huurkosten voor de gebruikers leidt. Alleen dan zijn ze bereid te accepteren, dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug met de opbrengst van de grond haar schuldenlast verlicht.
7 juni 2021
Een gemeentelijke actie om Heuvelrugse huiseigenaren aan te sporen tot energiebesparende maatregelen, was succesvol. Dankzij een subsidie van het Rijk konden zo’n 7000 inwoners de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) met 1000 ton verminderen. Nu zijn huurders en monumentbewoners aan de beurt.
2 juni 2021
Woningbouw op het oude terrein van transportbedrijf Van Opijnen komt eindelijk dichterbij. Als de Heuvelrugpolitiek akkoord gaat, komen er aan de rand van het Kaapse bos negen nieuwe huizen in de vrije sector. Een deel van het perceel moet als nieuwe natuur worden ingericht.
27 mei 2021
De regionale sociale in Zeist dienst gebruikt nepaccounts om fraude met bijstandsuitkeringen op te sporen. Dat blijkt uit het antwoord van de gemeente op vragen van Nieuwsblad De Kaap. Fractieleider Karin Oyevaar (D66) is ontstemd. Ze noemt het gebruik van nepaccounts misleiding.
26 mei 2021
Door een pijnlijk datalek bij de gemeente zijn afspraakgegevens van inwoners terecht gekomen buiten de gemeentelijke organisatie. Heuvelrugwethouder Hans Waaldijk (Open) zegt niet te weten hoe lang het lek heeft bestaan en heeft er melding van gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
26 mei 2021
Het wordt een eentonig verhaal, maar de financiële vooruitzichten voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn somber. Dat is de boodschap van het college, nu de plannen voor 2022 worden gemaakt. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) zegt dat hij zo’n vier miljoen euro extra van het Rijk nodig heeft.
25 mei 2021
De toekomstige, ecologische woongemeenschap Hof van Driebergen maakt bezwaar tegen de omvang en de plek van de autokeerlus in het nieuwbouwplan voor de Sportlaan. De vereniging wil dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug kiest voor een wijkinrichting die autogebruik ontmoedigt.   
25 mei 2021
Het laatste woord over het nieuwbouwplan voor de Pomplaan in Leersum is nog niet gesproken. Omwonenden blijven strijden voor de privacy in hun achtertuinen. Ook in de gemeenteraad leven nog twijfels. De Heuvelrugpolitiek is er nog niet aan toe om de knoop door te hakken. 
21 mei 2021
Raadslid Gera Hensbergen (BVHlokaal) wil dat de gemeente de overwaarde van De Twee Marken investeert in de bouw van een nieuw dorpshuis met sporthal. De gemeente mag zich de overwaarde niet zomaar toe-eigenen, want het dorpshuis is mede-gefinancierd door inwoners, aldus Hensbergen.
20 mei 2021
De voorgenomen verkeersmaatregelen op de Rijsenburgselaan in Driebergen worden nog niet doorgevoerd. Wethouder Boonzaaijer (SGP) wil de discussie in de gemeenteraad over het gemeentelijke verkeersplan afwachten. De Fietsersbond heeft al geprotesteerd tegen de nieuwe voorrangsregels.
19 mei 2021
Inwoners hoeven voorlopig nog niet per kliko te betalen voor hun restafval. Volgens wethouder Hans Waaldijk (Open) is er op dit moment niet genoeg draagvlak voor zo’n financiële prikkel. Toch moet de hoeveelheid restafval omlaag. De gemeente zint daarom op andere mogelijkheden.
19 mei 2021
Initiatiefnemers van de co-creatiegroep voor een nieuwe multifunctionele accommodatie willen hun naam terug. Volgens hen heeft de gemeente ‘Doe Maarn Mee’ onterecht geannexeerd. Wethouder Chantal Broekhuis (CDA) ontkent dat. ,,Die naam is van de Maarnse gemeenschap”, zegt ze.
19 mei 2021
Er gloort een klein beetje hoop voor de huurders van de slecht onderhouden Vestia-woningen in Leersum. Heuvelrug Wonen is onder voorwaarden bereid om de 224 huizen van de Rotterdamse probleemcorporatie op te kopen. Voor het opknappen en verduurzamen is vervolgens een financiële bijdrage van zeven miljoen euro uit Den Haag nodig.
18 mei 2021
Om het voorzieningenniveau in de Heuvelrugdorpen in stand te houden, zijn er de komende decennia 5500 nieuwe inwoners nodig. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Companen. Bij een gelijkblijvend inwoneraantal lijkt sluiting van winkels onvermijdelijk.
17 mei 2021
Liefhebbers van de golfsport kunnen in ieder geval de komende vier jaar nog hun balletjes blijven slaan op de baan aan de Doornse Mariniersweg. Maar met een nieuwe gebruiksovereenkomst heeft de gemeente zich wel ingedekt tegen toekomstige, financiële verliezen.
14 mei 2021
De Maarnse dorpshuisruzie heeft niet geleid tot afluisterpraktijken. Dat blijkt uit een reconstructie door recherchebureau Hoffmann. Er zou sprake zijn geweest van een misverstand. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van burgemeester Frits Naafs en kostte 6000 euro.
12 mei 2021
Ondanks een recente uitspraak van de Raad van State blijven Heuvelrugse handhavers gewoon in vuilniszakken snuffelen om overtredingen op te sporen. In een rechtszaak tegen de gemeente haalde een Driebergenaar zijn gelijk. De gemeente moet voortaan zorgvuldiger te werk gaan.   
6 mei 2021
Veel gemeenten worstelen met de transitie naar aardgasvrije wijken. Het Heuvelrugcollege wijst nog geen buurten aan die van het aardgas moeten afkicken. Voorlopig gaat de gemeente gefaseerd aan de slag met isolatieplannen in acht wijken met veel eengezinswoningen. 
5 mei 2021
Maarn krijgt eindelijk weer een geldautomaat. Aan de zijkant van supermarkt Plus aan de Raadhuislaan worden twee parkeervakken opgeofferd voor een ‘flappentap’ van Geldmaat. Maar inwoners moeten nog wel even geduld hebben. De ingebruikname wordt pas in het derde kwartaal verwacht.
4 mei 2021
Bouwplannen zorgen voor onrust onder omwonenden van de Stamerweide in Doorn. Die vinden woningbouw vooral een individueel belang. ,,De directie van de projectontwikkelaar en de eigenaar van de grond zijn nauw verwant. Het verdiende geld komt binnen dezelfde familie terecht.”
26 april 2021
De digitale veiligheid bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat vooruit. Volgens een afgelopen week vrijgegeven jaarrapportage zijn er in 2019 in het gemeentekantoor drie kleine datalekken geregistreerd. Een jaar eerder jaar werden er nog dertien datalekken ontdekt. 
22 april 2021
Een proefproject met huisbezoek vanwege betalingsachterstand oogstte niet alleen waardering. Ingeseind door woningcorporaties en energiebedrijven stuurde de gemeente Utrechtse Heuvelrug consulenten op pad. Soms werd de deur voor de neus van de hulpverleners dichtgesmeten.
22 april 2021
Inwoners van Overberg houden hun hart vast voor de mogelijke komst van windmolens naar hun dorp. Ze zijn verbaasd, want ,, dit is het meest windstille gebied van Nederland”. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft inmiddels een extra gespreksronde met de Overbergers ingelast.
21 april 2021
Ondanks een motie van de gemeenteraad en stevig lobbywerk door burgemeester Frits Naafs, heeft de Heuvelrugpolitiek weinig kunnen bereiken voor zwaar getraumatiseerde vluchtelingkinderen op de Griekse eilanden. ,,Het is einde verhaal, de motie is afgehandeld”, moet Naafs concluderen.
21 april 2021
De corona-pandemie en de bezuinigingen hebben gevolgen voor de gemeentelijke handhaving, zo blijkt uit het jaarverslag over 2020. Een aantal taken op het gebied van openbare orde en veiligheid waren kind van de rekening. Heuvelrugburgemeester Frits Naafs verwacht geen verbetering.  
20 april 2021
Een aantal plaatselijke ondernemers ziet de Driebergse weekmarkt het liefst verplaatst naar het pleintje aan De Lei, nabij het begin van de Traaij. Maar wethouder Rob Jorg (VVD) ziet haken en ogen. De gemeente is nog in overleg met ondernemers en marktkooplieden.
20 april 2021
De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet zo snel mogelijk maatregelen nemen tegen de overlast door motorverkeer in Amerongen. Dat zegt de Werkgroep Motoroverlast in een brief aan het college. Gepleit wordt onder andere voor een motorverbod op het Heuvelrugse deel van de Lekdijk.
19 april 2021
Juffen en leerlingen van Dalton Nicolaas aan de Doornse IJskelderlaan hebben last van stinkende toiletten, schimmelvorming en ruimtetekort. De school krijgt op korte termijn nieuwbouw. Waar die komt te staan, moet volgens wethouder Chantal Broekhuis (CDA) nog worden onderzocht.  
14 april 2021
Wethouder Chantal Broekhuis (CDA) herkent zich niet in de kritiek op de participatie rond een nieuwe multifunctionele accommodatie in Maarn. Maar inhoudelijk geeft ze geen commentaar. Ze wil vooruit kijken en kondigt een ‘routekaart’ voor de toekomstige dorpsvoorzieningen aan.  
14 april 2021
Drie deelnemers aan de co-creatiegroep die een nieuwe multifunctionele accommodatie in Maarn dichterbij moest brengen, uiten heftige kritiek op het Heuvelrugcollege. Dat zou een recherchebureau hebben ingeschakeld voor ,,een intimiderend onderzoek op het privé-adres van inwoners”.
13 april 2021
Een projectontwikkelaar wil een woonwijkje met 60 huizen bouwen op de Stamerweide in Doorn-West. Maar de gemeente wil er niet aan meewerken. Het perceel langs de Driebergsestraatweg ligt buiten de bebouwde kom en binnen het landelijke natuurnetwerk, zegt wethouder Rob Jorg (VVD).
8 april 2021
Omwonenden van de schoolgebouwen aan het Jagerspad en Het Oostrom in Driebergen zijn verontwaardigd over de manier waarop de gemeente met hun belangen omgaat. In plaats van de overlast te verminderen, gaat de gemeente er nu zelfs een flinke schep bovenop doen, zeggen ze. 
7 april 2021
De tijd is rijp om de terrassen weer open te gooien, vindt burgemeester Frits Naafs. In een groepsapp van Utrechtse burgemeesters bleek eensgezindheid over zo’n versoepeling van de lockdown. Volgens Naafs kijken Heuvelrugse restauranthouders reikhalzend uit naar een positief kabinetsbesluit.
6 april 2021
De regionale voorbereiding voor de komst van windmolens en zonnevelden leidt tot strubbelingen tussen de deelnemende gemeenten en wethouders. Volgens raadslid Anouk Haaxma (BVHlokaal) schiet de informatievoorziening daarover door wethouder Rob Jorg (VVD) tekort.
6 april 2021
In de Driebergse wijk Dennenhorst heeft de gemeente vorige week 48 bomen gekapt. Huisarts en bewoner Julia Oude Vrielink noemt dat harteloos. Ze vindt de natuur van levensbelang om gezond te blijven en wil dat het college de aangekondigde kap van nog meer bomen heroverweegt.
2 april 2021
De verwaarloosde, oude kiosk van het Tinq-benzinestation in Maarsbergen vormt een gevaar voor het verkeer en de omgeving, vinden omwonenden. Ze willen dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug optreedt tegen het verval en dienen een verzoek tot handhaving in.
31 maart 2021
De gemeente Utrechtse Heuvelrug hield in 2020 vooralsnog drie miljoen euro over. Reden voor een feestje is dat niet, want de definitieve rekeningen uit het sociale domein moeten nog worden vereffend. ,,Ik weet zeker dat we tekort gaan komen”, zegt wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP).
26 maart 2021
Een poging van BVHlokaal om twee bomen aan de Catharijnestraat in Driebergen voor kap te behoeden, is in de gemeenteraad gesneuveld. De meeste partijen verwachten dat de bouw van appartementen de boomwortels en -kruinen zo zal aantasten, dat de bomen hoe dan ook het loodje leggen.
25 maart 2021
Het college wil de huisvestingsproblemen van een aantal Heuvelrugse scholen aanpakken. Dat kost de komende vier jaar bijna anderhalf miljoen euro méér, dan op dit moment in de begroting staat. Voordeel is wel, dat bij nieuwbouwprojecten een duurzaamheidsslag gemaakt kan worden.
23 maart 2021
Ten minste drie partijen in de Heuvelrugse gemeenteraad willen niet wachten met steun aan de culturele sector, totdat de lockdown is opgeheven. In een motie zeggen D66, ChristenUnie en BVHLokaal dat kunstenaars en instellingen al eerder een financieel steuntje in de rug nodig hebben. 
19 maart 2021
Het Heuvelrugcollege staat niet afwijzend tegenover de bouw van tiny houses, maar ziet erg veel beren op de weg. Als de gemeenteraad ervoor kiest om proefprojecten mogelijk te maken, moeten de partijen ook maar aangeven welke plekken daarvoor in aanmerking komen.
18 maart 2021
Om verkeersproblemen aan de Sportlaan niet op de spits te drijven, hoeven auto’s in de toekomst niet meer op straat te keren. In het ontwerp voor de wijkuitbreiding is een kleine rondweg ingetekend. Verder komt er een aantal extra parkeerplaatsen. Het plan wordt ter inzage gelegd.
12 maart 2021
Als auto’s in volle vaart over de Middelweg in Leersum razen, zijn er voor wandelaars en fietsers nauwelijks mogelijkheden om weg te komen. CDA-raadslid Werner van Katwijk pleit voor een klompenpad en werpt zich op als ‘postiljon d'amour’ tussen de gemeente en de grondeigenaar.
12 maart 2021
Ondanks bezwaren uit de buurt heeft de gemeenteraad het sein op groen gezet voor het nieuwbouwplan aan de Driebergse Catharijnestraat. De kap van vijf bomen krijgt van de Heuvelrugpolitiek niet de populariteitsprijs. BVHlokaal wil een ultieme poging doen om een grote eik te redden.
10 maart 2021
Nu er door massale vaccinaties licht aan het einde van de coronatunnel komt, stelt het college subsidiepotten open voor de Heuvelrugse cultuursector. Er is meer dan een ton beschikbaar voor activiteiten. De gemeente bereidt zich ook voor op de opening van de horeca-terrassen.
8 maart 2021
Het besluit op welke plekken in de regio mogelijk windmolens en zonnevelden verrijzen, loopt drie maanden vertraging op. Het uitstel volgt op onrust onder inwoners en in de politiek. ‘Er moet veel werk verzet worden om tot een breed maatschappelijke draagvlak te komen.’
3 maart 2021
De coronamaatregelen eisen een zware tol, de situatie van ondernemers in Utrechtse Heuvelrug wordt steeds nijpender. Het college heeft samen met een aantal andere Utrechtse gemeenten en de provincie een brandbrief naar Den Haag gestuurd.
3 maart 2021
Er lijkt eindelijk schot te zitten in de plannen voor De Grote Bloemheuvel in Maarsbergen. Eigenaar en initiatiefnemer Hans van Nuijssenborgh heeft afgelopen vrijdag een overeenkomst getekend met een grote zorgorganisatie voor de bouw van ongeveer 98 zorgappartementen.
3 maart 2021
De ingebruikname van de vaccinatielocatie in de Driebergse sporthal Hoenderdaal loopt ruim drie weken vertraging op. De vertraging is te wijten aan het tegenvallende aanbod van vaccins. Op 22 maart zet de GGD de eerste prikken.
1 maart 2021
Inwoners van ‘t Goy zijn boos dat Utrechtse Heuvelrug geen windmolens in zijn bossen wil toestaan. De Goyenaars vinden dat de natuurwaarden van bos worden overdreven en de waarde van hun eigen buitengebied wordt ondergewaardeerd. Ze pleiten voor mega-windturbines op de Heuvelrug. 
19 februari 2021
Station Driebergen-Zeist houdt voorlopig zijn intercitystatus. Dat heeft wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) donderdagavond in de gemeenteraad bekendgemaakt. Uit de nieuwe dienstregeling blijkt verder, dat de frequentie van sprinters in de richting van Breukelen wordt verhoogd. 
19 februari 2021
De gemeenteraad wil dat er op korte termijn 50 duizend nieuwe bomen worden aangeplant in de Heuvelrugdorpen. ‘Voor elke inwoner een boom’. Een door VVD-raadslid Florien Scager voorbereide bomenmotie, werd donderdagavond unaniem aangenomen. 
17 februari 2021
De kans dat het tussen grootgrutter Aldi en de gemeente Utrechtse Heuvelrug nog goed komt, lijkt nihil. In de langslepende kwestie rond de verhuizing van de Driebergse Traay naar de Appelgaard, krijgt de supermarkt opnieuw de deksel op de neus. 
16 februari 2021
Inwoners moeten ‘nee’ kunnen zeggen tegen de komst van windmolens en zonnevelden in Utrechtse Heuvelrug, vindt BVHlokaal. Informatie- en inspraakavonden worden nu slechts gehouden, om inwoners over de streep te trekken van op voorhand vaststaande besluiten, aldus de partij.
10 februari 2021
Heuvelruggers die zelf huishoudelijke hulp kunnen betalen, zouden die niet van de gemeente moeten krijgen. Met een nieuwe beleidsregel wil wethouder Waaldijk (Open) die kraan dichtdraaien. Hij moet voorzichtig manoeuvreren, want de gemeente wil geen kostbaar proefproces aan de broek.
10 februari 2021
De GGD regio Utrecht opent een priklocatie in Driebergen. Op de indoor tennisbanen van sporthal Hoenderdaal kunnen vanaf eind deze maand aan de lopende band corona-vaccinaties worden gezet. De gemeente én Health Center Hoenderdaal zijn er blij mee.
9 februari 2021
De veelbesproken bouw van een biologische geitenstal nabij landgoed Zuylestein in Leersum kan na jaren van politiek en juridisch gesteggel van start. De provinciale Partij voor de Dieren is niet blij met de bouw en heeft vragen in Provinciale Staten gesteld.
9 februari 2021
In Maarn is onrust ontstaan over een gemeentelijk rapport dat het gebruik van sportaccommodaties in beeld brengt. Volgens de onderzoekers kan in de plannen voor een nieuw multifunctioneel centrum worden volstaan met een gym- of sportzaal. VVD, D66 en BVHlokaal vinden die conclusie onterecht. 
4 februari 2021
Steeds meer jongeren krijgen door de coronacrisis te maken met suïcidale gedachten, stoornissen en huiselijk geweld. De problemen zijn heftig. Daarom richten deskundigen, hulpverleners, wethouders en raadsleden een brandbrief aan het kabinet. Ook Utrechtse Heuvelrug doet mee.
4 februari 2021
Terwijl Heuvelrugwethouder Hans Waaldijk (Open) overweegt om inwoners per kliko te laten betalen voor hun restafval, stappen sommige andere gemeenten alweer af van dat zogenoemde diftar-systeem. Maar er zijn ook positieve geluiden te horen over gedifferentieerde afvaltarieven.
2 februari 2021
Bewoners van de Sportlaan en de Olympia in Driebergen hebben formeel bezwaar gemaakt tegen de woningbouwplannen van de gemeente. Volgens de omwonenden gaan die de draagkracht van het buurtje ver te boven en wordt er ,,een onveilige en niet sociale leefomgeving gecreëerd.”
1 februari 2021
De Heuvelrugpolitiek wil werk maken van tiny houses. Een raadsbreed initiatiefvoorstel moet proefprojecten met kleine, duurzame huisjes mogelijk maken. Onder aanvoering van Francine van der Velde (BVHlokaal) komen de partijen daarmee tegemoet aan een groeiende behoefte.
29 januari 2021
Heuvelrugwethouder Hans Waaldijk (Open) is niet te spreken over de manier waarop de het Ministerie van Financiën en Belastingdienst de gevolgen van de toeslagenaffaire bij de gemeenten neerleggen. ,,Het probleem is gedecentraliseerd en wij kunnen de rotzooi opruimen.” 
29 januari 2021
Er is een tegenslag bij de gifsanering rond de voormalige stomerij Van Boordt aan de Acacialaan in Doorn. In de kelder en de huiskamer van een omwonende is een verhoogde concentratie perchloorethyleen gemeten. In de kelder wordt de grenswaarde overschreden.