Nieuwsarchief

5 april 2019
Utrechtse Heuvelrug wil van de Doornse marinierskazerne af. Het college neemt stelling en wil een gesprek met defensieminister Ank Bijleveld (CDA). Een tussenoplossing is niet bespreekbaar, het hele terrein moet beschikbaar komen voor woningbouw, vindt wethouder Rob Jorg (VVD).
5 april 2019
Een ultieme poging van de VVD en D66 om nog dit jaar te beginnen met de renovatie van de Amersfoortseweg in Doorn, heeft schipbreuk geleden in de gemeenteraad. Ondernemers zijn blij met het uitstel van de werkzaamheden, maar omwonenden likken hun wonden.
3 april 2019
De controverse rond de renovatie basisschool De Zonheuvel in Driebergen lijkt opgelost. In december weigerde de gemeenteraad nog om opnieuw meer geld beschikbaar te stellen. Een lening van 3,5 ton en een garantstelling door de gemeente brengt uitkomst.
3 april 2019
Het fietspad van Driebergen naar Austerlitz krijgt geen lichtgevende belijning. Volgens verkeerswethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) was een proef geen succes. In plaats daarvan wordt het beton bij de reconstructie ingestrooid met reflecterende glasparels.
28 maart 2019
Omwonenden van de Amersfoortseweg in Doorn zijn teleurgesteld in de Heuvelrugpolitiek. Alles wijst erop dat de gemeenteraad de reconstructie van de weg opnieuw uitstelt. ,,Politici gooien hun betrouwbaarheid en geloofwaardigheid overboord”, zegt bewoner Ernst Wolf.
27 maart 2019
Zorgvilla Dennehof in Driebergen gaat dicht. Volgens medeoprichter Mylène van der Kwast voldoet de kleinschalige woonvoorziening niet meer aan de eisen van de tijd. Voor de laatste bewoners is een andere plek gevonden, het personeel krijgt elders een baan aangeboden.
27 maart 2019
Opnieuw krijgt een leegstaand kantoorpand aan de Hoofdstraat in Driebergen een woonbestemming. In het pand van het voormalige Centraal opleidingsinstituut levensmiddelen (COL) komen nog dit jaar 32 aardgasvrije appartementen, waarvan waarschijnlijk 20 in de sociale sector.
22 maart 2019
De website Mijn BuurtWelzijn gaat definitief uit de lucht. Dat heeft de stichting achter het digitale buurtplatform bekendgemaakt. Beloofd wordt dat alle persoonlijke gegevens van gebruikers worden vernietigd. De gemeente trok eerder al de stekker uit de Heuvelrugse deelname.
21 maart 2019
De overgang naar aardgasvrije woonwijken zal in Utrechtse Heuvelrug langzamer verlopen dan gewenst, verwacht burgemeester Frits Naafs. De aflossing van de gemeenteschuld en de bezuinigingen vanwege het financiële tekort gaan ten koste van het lokale klimaatbeleid.
20 maart 2019
Een aantal huizen in Driebergen krijgt in de toekomst mogelijk verwarming uit rioolwater. De gemeente, het waterschap en de woningcorporatie onderzoeken de mogelijkheid van thermische warmtewinning in de waterzuiveringsinstallatie aan de Rijsenburgselaan.
19 maart 2019
De officiële live-uitzendingen van de Heuvelrugse gemeenteraad liggen helemaal stil. Inwoners die vanuit hun huiskamer de raads- en commissievergaderingen willen beluisteren, krijgen via de website van de gemeente een foutmelding te zien. Een oude computer vertoont mankementen.
18 maart 2019
Het Heuvelrugcollege stelt geen onderzoek in naar de gang van zaken rond het voormalige, gemeentelijke composteerterrein bij landgoed De Woerd. Beschuldigingen van misleiding en een gebrek aan integriteit bij de bodemsanering worden resoluut van de hand gewezen.
15 maart 2019
De aanpak van de Amersfoortseweg in Doorn wordt uitgesteld tot begin 2020. Volgens verkeerswethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) was zijn eerdere planning te ambitieus en niet realistisch. VVD en D66 hoorden de boodschap van Boonzaaijer knarsetandend aan.
14 maart 2019
Er lijkt weinig schot te zitten in het plan voor een speel- en chillbos in het Doornse Gat. Als dat over twee jaar nog niet is gerealiseerd, staat het eigenaar Staatsbosbeheer vrij een andere oplossing te kiezen of het recreatieterrein terug te geven aan de natuur.
13 maart 2019
De Doornse hockeyclub kan een flinke boete van de gemeente tegemoet zien. Tijdens een jongerenfeest werd alcohol geschonken aan een bezoeker die nog geen 18 jaar was. Volgens burgemeester Frits Naafs moet de penningmeester van DHC binnenkort een bedrag van 1325 euro aftikken.
13 maart 2019
Als het aan coalitiepartij CDA ligt, komt de bouw van woningen in het stationsgebied van Driebergen op de politieke agenda. Met hoogbouw voor jonge professionals en jonge pensionados moet Utrechtse Heuvelrug het woningtekort te lijf gaan.
13 maart 2019
De kans groeit dat de renovatie van de Amersfoortseweg in Doorn tot 2020 wordt uitgesteld. De provincie zou bereid zijn om de subsidie voor de aanleg van een vrijliggend fietspad met een jaar te verlengen. De Heuvelrugpolitiek moet de knoop doorhakken.
12 maart 2019
De rol van gemeenteraden in de nieuwe Omgevingswet is niet uitgespeeld. Dankzij ingrijpen van de Tweede Kamer worden adviezen van gemeenteraden bindend. Onlangs stuurde CDA-raadslid Teunis Reedijk een brandbrief naar Den Haag over de kwestie.
12 maart 2019
Over tien jaar zijn er in heel Utrechtse Heuvelrug nog maar 14 openbare speelplaatsen, zegt D66-raadslid Carmen Rietdijk. ,,Het recht van onze kinderen op voldoende en goede speelruimte is in gevaar.” Een financiële oplossing lijkt echter verder weg dan ooit.
12 maart 2019
De meeste buitengewone trouwambtenaren in Utrechtse Heuvelrug blijven ontevreden over het schrappen van de gemeentebode bij huwelijken. Of de gemeenteraad zich bij het besluit van wethouder Hans Waaldijk (Open) neerlegt, is nog niet duidelijk.
8 maart 2019
VVD-raadslid Evert de Boer stelt de spitsafsluiting van de Haarweg ter discussie. Hij denkt dat de geslotenverklaring van de sluiproute tussen Overberg en de afrit van de A12 bij Maarsbergen niet meer nodig is. Na de verbreding is de filedruk op de A12 volgens De Boer verdwenen.
8 maart 2019
De miljoenentekorten in het Heuvelrugse sociale domein zijn minder hoog dan eerder werd verwacht. Over 2018 valt het tekort op de jeugdzorg en de Wmo 1,4 miljoen euro gunstiger uit. Zorgwethouder Hans Waaldijk (Open) heeft daarom zijn prognoses voor dit jaar bijgesteld.
7 maart 2019
Grootschalige energieopwekking in het buitengebied komt niet van de grond. Regiogemeenten, provincie en netbeheerder Stedin moeten nieuwe wegen bewandelen, om aan de energieopgave voor de komende jaren te voldoen, zo blijkt uit een gezamenlijke rapportage.
4 maart 2019
De gemeenten in de regio moeten in actie komen, om de teruggang van het aantal insecten tot staan te brengen. Raadsleden Werner van Katwijk (CDA) en Erik van Buiten (D66) uit Utrechtse Heuvelrug willen een gecoördineerde aanpak en concrete maatregelen om het tij te keren.
4 maart 2019
De invoering van Mijn BuurtWelzijn in Utrechtse Heuvelrug is mislukt. De stichting achter de website heeft het domein te koop gezet en de gemeente trekt de stekker uit de Heuvelrugse deelname. Het geflopte digitale project heeft de gemeentekas bijna 37 duizend euro gekost.
1 maart 2019
Hoewel het Heuvelrugcollege druk bezig is met bezuinigingsvoorstellen, lijkt de vertrouwenspersoon voor het sociale domein de dans te ontspringen. Wethouder Hans Waaldijk (Open) wil die functie de komende twee jaar voortzetten.
27 februari 2019
Het Heuvelrugse gemeenteraadslid Teunis Reedijk (CDA) heeft een brandbrief over de nieuwe Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij vraagt zich af waarom hij raadslid zou willen zijn ,,met alleen een adviesrol waar niemand zich iets van aan hoeft te trekken”.
27 februari 2019
Het college van Utrechtse Heuvelrug en Rijkswaterstaat staan beiden positief tegenover het idee om langs de A12 tussen Driebergen en Maarn zonnepanelen te installeren. Maar de zandhagedis zou nog roet in het eten kunnen gooien.
19 februari 2019
Doornse winkeliers zijn ongerust over de aangekondigde afsluiting van de Amersfoortseweg. Ze vrezen fors omzetverlies en willen dat de renovatie wordt uitgesteld tot februari volgend jaar. Daarmee staan ze lijnrecht tegenover de bewoners van de weg.
15 februari 2019
Driebergenaar Toon van der Sande verwijt burgemeester en wethouders een gebrek aan integriteit bij de sanering van het voormalige composteerterrein bij landgoed De Woerd. De gemeenteraad wist zich donderdagavond niet goed raad met de zware beschuldiging.
12 februari 2019
De renovatie van de Amersfoortseweg in Doorn pakt mogelijk nog duurder uit dan gedacht. De kans bestaat dat de fundering van het noordelijke deel zó slecht is, dat die moet worden vervangen. Om te bezuinigen kan de politiek nog besluiten om de veilige oversteek te schrappen.
8 februari 2019
Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) krijgt van de Heuvelrugpolitiek groen licht om het schoolgebouw aan de Kortenburglaan in Doorn te verkopen aan kinderopvang SKDD. Tijdens de raadsvergadering sputterde alleen de fractie van BVHlokaal tegen.
7 februari 2019
Bouwplannen worden in Utrechtse Heuvelrug voortaan soepeler beoordeeld. Wethouder Rob Jorg (VVD) heeft de regels en voorwaarden verruimd. Hij wil dat de gemeente per geval een bredere afweging kan maken. Van nu af worden grotere dakkapellen niet per se geweigerd.
7 februari 2019
Om financiële tekorten op te vangen, worden de taken van de sociale dorpsteams in Utrechtse Heuvelrug uitgebreid. Dat lijkt tegenstrijdig, maar wethouder Hans Waalwijk (Open) verwacht dat op deze manier zwaardere en duurdere jeugdhulp wordt voorkomen.
6 februari 2019
Thuiszorgorganisatie Joost Zorgt is failliet. Volgens wethouder Hans Waaldijk (Open) werkt het bedrijf ook voor cliënten in Utrechtse Heuvelrug. Hoeveel inwoners door het faillissement zijn gedupeerd, laat Waaldijk nog uitzoeken.
6 februari 2019
Heuvelrugse scholieren die donderdag spijbelen voor het klimaat, krijgen een steuntje in de rug van wethouder Rob Jorg (VVD). Hij wil ze op korte termijn laten meedenken over wat de gemeente kan doen om de CO2-uitstoot te verminderen. Jorgs eigen dochter spijbelt ook.
6 februari 2019
Coffeeshop Flamingo in Driebergen mag voorlopig open blijven. Burgemeester Frits Naafs heeft de gedoogbeschikking van het wietcafé aan de Traaij met een jaar verlengd. Volgens hem heeft de exploitant ,,een passende maatregel getroffen” om haar leefgedrag te verbeteren.
4 februari 2019
Inwoners van Utrechtse Heuvelrug krijgen voortaan geen vijf maar twee minuten spreektijd bij vergaderingen van raadscommissies. Een uitgebreid pleidooi kan schriftelijk worden aangeleverd. De inspreektijd van twee minuten is bedoeld om die inspraakreactie te ‘pitchen’.
1 februari 2019
Het plan om de Amerongse Overstraat aantrekkelijker te maken, is niet van tafel. Vanwege bezuinigingen hoeft de Overstraat dit jaar niet op gemeentesubsidie te rekenen. Maar initiatiefnemer Rein van Ee gooit de handdoek niet in de ring en probeert het in 2020 opnieuw.
1 februari 2019
Meer Heuvelruggers dan ooit hebben vorig jaar jaar hun inkopen via internet gedaan. Dat blijkt uit het nieuwe Randstad Koopstromenonderzoek. Inwoners kopen vooral niet-dagelijkse artikelen zoals kleding, vrijetijdsartikelen en luxe producten bij webshops.
30 januari 2019
Heuvelrugwethouder Rob Jorg (VVD) gaat horecaterrassen onder de loep nemen en richtlijnen opstellen. In een enquête op de gemeentelijke website kunnen inwoners en ondernemers hun ervaringen en wensen kenbaar maken.
30 januari 2019
Utrechtse Heuvelrug bezuinigt bijna de helft op het economische programma. Plannen voor de Overstraat in Amerongen, een centrummanager en gratis wifi voor alle winkelgebieden worden geslachtofferd. De populaire verkiezing van de Ondernemer van het Jaar loopt nog geen gevaar.
30 januari 2019
De Amersfoortseweg in Doorn kan eindelijk op de schop. De gemeente trekt 1,3 miljoen euro uit om de verkeersveiligheid te verbeteren en de geluidsoverlast te verminderen. De nieuwe weg kan nog vóór de bouwvak worden opgeleverd, zegt Heuvelrugwethouder Gerrit Boonzaaijer.
28 januari 2019
De huisartsen in Utrechtse Heuvelrug krijgen van gemeentewege een praktijkondersteuner voor jongerenhulp ter beschikking. Daarmee kan een duurdere verwijzing naar de jeugdzorg worden voorkomen, is het idee. De gemeente denkt 270 duizend euro per jaar te besparen.
25 januari 2019
Voor het eerst sinds de gemeentelijke herindeling meldt zich een nieuwe partij in het politieke landschap van Utrechtse Heuvelrug. De Partij voor de Dieren is tégen een nieuwe stal voor 30 duizend kippen in Driebergen en vóór de aanleg van een voedselbos, zegt boegbeeld Jolande Baudet.
23 januari 2019
De winter is nog niet voorbij of de eerste lentewaarschuwing is alweer afgegeven. Komend voorjaar wordt een ravage onder de populaire buxusplant verwacht. De gemeente Utrechtse Heuvelrug wijst nu al op het risico. Aangetaste planten mogen in de grijze én de GFT-kliko.
23 januari 2019
Er is nog geen einde gekomen aan de daling van het aantal woninginbraken in Utrechtse Heuvelrug. In vergelijking met een jaar eerder werden er in 2018 zo’n 20 procent minder woningkraken geregistreerd. Daarmee scoren de Heuvelrugdorpen beter dan de rest van Midden-Nederland.
18 januari 2019
Het lijkt uitgesloten dat tandartspraktijk Schuller-Michielse uit Driebergen kan verhuizen van een woonhuis aan de Jagersdreef naar het voormalige Divardy-pand aan de Nijendal. De gemeente wil niet meewerken en de meerderheid van de gemeenteraad stemt daarmee in.
16 januari 2019
Er zijn geen signalen dat mountainbikers in Utrechtse Heuvelrug massaal reptielen doodrijden, zoals op de Sallandse Heuvelrug. Dat zeggen wethouders Broekhuis (CDA) en Boonzaaijer (SGP). Volgens hen zijn de Heuvelrugse mountainbike routes ecologisch verantwoord uitgestippeld.
16 januari 2019
Een aantal VVD-burgemeesters is ongelukkig met de koers die de partijtop volgt, maar burgemeester Frits Naafs zegt die kritiek niet te delen. Verder laat hij weten, dat hij zich niet politiek wil profileren. Dat wordt in Utrechtse Heuvelrug niet op prijs gesteld, aldus Naafs.
14 januari 2019
Als ervoor wordt gekozen om windturbines langs wegen en vaarwegen te plaatsen, zijn er in Utrechtse Heuvelrug meer dan 30 geschikte locaties te vinden. Dat blijkt uit een rapport van twee adviesbureaus, in opdracht van de samenwerkende regiogemeenten.
11 januari 2019
Inwoners van Maarn voelen zich achtergesteld en zijn bang dat de nieuwbouw van dorpshuis De Twee Marken niet aan de verwachting voldoet. ,,Wij krijgen zometeen één of ander kneuzenhok”, zei Maarnaar Pieter Hendriks achter de open microfoon van de Heuvelrugse gemeenteraad.
9 januari 2019
Supermarktconcern Aldi heeft opnieuw een aanvraag bij de gemeente ingediend om het Driebergse filiaal te mogen verhuizen naar de Appelgaard. Wethouder Rob Jorg (VVD) heeft de hete aardappel doorgeschoven naar de gemeenteraad. Die sprak zich afgelopen zomer al tegen het plan uit.
9 januari 2019
Géén regenboogvlag voor het cultuurhuis, maar wel een ondubbelzinnige veroordeling van de Nashvilleverklaring. Zo reageert het Heuvelrugcollege op de conservatieve stellingname over lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI).
9 januari 2019
Een bewoner van het Leersumse AZC mag niet meer mee met buslijn 50 van vervoersmaatschappij Syntus. Nadat hij voor  overlast zorgde, is hem een vervoersverbod opgelegd. Een aantal andere asielzoekers is vanwege overlastgevend gedrag overgeplaatst.
31 december 2018
De Heuvelrugse trouwambtenaren zijn boos op het college van b en w. Om te bezuinigen worden er vanaf 1 januari geen gemeentebodes meer beschikbaar gesteld. Maar volgens de Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand heeft dat veel bezwaren en levert het nauwelijks geld op.
24 december 2018
De politie hoeft niet in te grijpen bij de ontruiming van het kraakpand op de hoek van de Dorpsstraat en de Middenlaan in Doorn. De bewoners van de vervallen bungalow hebben het pand vrijwillig verlaten.
24 december 2018
Heuvelruggers met een bijstandsuitkering moeten solliciteren, maar die verplichting is niet in alle gevallen heilig. Dat blijkt uit het antwoord van burgemeester Frits Naafs op schriftelijke vragen van VVD-raadslid Tim Rooijakers.
19 december 2018
Zo’n 36 procent van de aangiftes bij de politie wordt niet verder onderzocht. Dat zei teamchef Henk Wiesenekker van het politiedistrict Heuvelrug vorige week in de gemeenteraad. Officier van Justitie Roland de Kruijk benadrukte dat de politie niet zomaar zaken terzijde schuift.
19 december 2018
De Vuelta-koorts stijgt. Sportwethouder Chantal Broekhuis (CDA) zegt met spanning af te wachten, of het peloton van de Ronde van Spanje in 2020 door Utrechtse Heuvelrug komt. Het Driebergse statenlid Hiltje Keller van de Partij voor de Dieren ziet het evenement niet zitten.
17 december 2018
De financiële malaise van Utrechtse Heuvelrug zorgt voor politieke hoofdbrekens. In de gemeenteraad gingen donderdag stemmen op, om de ozb te verhogen of de sociale dorpsteams te plukken. Vriend en vijand zijn ervan overtuigd dat stevige ingrepen nodig zijn.
12 december 2018
Het raadsprogramma van Utrechtse Heuvelrug kan op de vuilnisbelt. Afgelopen voorjaar werd nog wekenlang onderhandeld over mooie politieke voornemens. Maar nu de financiële tegenvallers zich aaneen rijgen, wil het college af van die politieke verlanglijst.
11 december 2018
Het uitgiftepunt van de Heuvelrugse voedselbank gaat verhuizen. Het Rode Kruisgebouwtje in Doorn is verkocht. Vanaf 25 januari kunnen cliënten hun wekelijkse voedselpakketten in de Cantina van het cultuurhuis afhalen. Later verhuist de voedselbank naar de Perzikengaard
11 december 2018
De tekorten van de gemeente op de jeugdzorg en de Wmo zijn verder opgelopen. Dit jaar moet Utrechtse Heuvelrug nog eens 2,5 miljoen euro toeleggen. Ook de financiële prognoses voor volgend jaar zijn somber. Zorgwethouder Hans Waaldijk (Open) spreekt van een “schokkend beeld”.
10 december 2018
De SGP en 50Plus hebben het maandagmiddag in Provinciale Staten opgenomen voor de Leersumse varkenshouder Rik Wesseling. Beide partijen willen dat de agrariër alsnog ruimte voor zijn plannen krijgt. Maar gedeputeerde Pim van den Berg (D66) wil van geen wijken weten.
7 december 2018
De kaarten in het steekspel rond de Driebergse basisschool De Zonheuvel lijken geschud. Het nieuwbouwplan van wethouder Broekhuis (CDA) is door VVD, Open en CDA onderuit gehaald. Ook de school zelf moet slikken, de noodzakelijke opknapbeurt moet terug naar de tekentafel.  
7 december 2018
Een aantal inwoners, organisaties en landgoederen doet een ultiem beroep op Provinciale Staten, om geen groen licht te geven voor de spoorwegonderdoorgang in Maarsbergen. Maandag valt het besluit over de aanleg, die ruim 18 miljoen euro meer gaat kosten dan de bedoeling was.
5 december 2018
Burgemeester Frits Naafs van Utrechtse Heuvelrug heeft nog niet nagedacht over de handhaving van het landelijke boerkaverbod. ,,Ik heb er ook met de politie nog helemaal niet over gesproken”, aldus Naafs. De burgemeester van Amsterdam wil niet handhaven, die van Ede juist wel.
5 december 2018
Onheuse bejegening hoort niet thuis in de Heuvelrugpolitiek. Dat zegt burgemeester Frits Naafs, naar aanleiding van drie recente incidenten in en rond raadsbijeenkomsten in het Doornse cultuurhuis. Politici en bestuurders werden onheus bejegend vanuit het aanwezige publiek.
4 december 2018
Warmer en natter, dat is de meteorologische toekomst van de Utrechtse Heuvelrug. Na buien stroomt regenwater de Heuvelrug af en dat kan leiden tot wateroverlast in huizen, zo waarschuwt weerinstituut KNMI.
3 december 2018
De Heuvelrugpolitiek is geschokt over de slechte financiële situatie van de gemeente. Er dient zich alweer een forse tegenvaller aan in het sociale domein en het wordt een zware klus om de schuld terug te brengen naar het gewenste niveau. Er moet 24 miljoen worden bezuinigd.
30 november 2018
De eerste politieke horde naar hoogbouw in de groene dorpen van Utrechtse Heuvelrug is genomen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad wil de bouwmogelijkheden verruimen. Wolkenkrabbers komen er niet, want in principe ligt de maximale hoogte op zes bouwlagen.
30 november 2018
Er komt binnenkort cameratoezicht bij de bushalte voor het Leersumse asielzoekerscentrum. Dat heeft burgemeester Frits Naafs bekendgemaakt. Met de camerabeelden willen de politie en het Openbaar Ministerie een objectief beeld krijgen van de overlast door een aantal AZC-bewoners.
27 november 2018
Er lijkt een uitweg gevonden voor het politieke dilemma rond de renovatie of nieuwbouw van basisschool De Zonheuvel in Driebergen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangeboden om te helpen bij een nieuwe aanbesteding van de opknapbeurt.
26 november 2018
Tegenstanders van de uitbreiding van een varkensstal aan de Nieuwe Steeg in Leersum begrijpen achteraf wel, dat ze vorige week niet mochten inspreken tijdens een raadsbijeenkomst. ,,De soep werd niet zo heet gegeten als in ons persbericht was vermeld”, zegt hun woordvoerder.
26 november 2018
Verwarde personen zorgen ook in Utrechtse Heuvelrug voor steeds meer problemen. Samenwerking met politie, huisartsen, instellingen en dorpsteams moet het aantal incidenten terugdringen. De gemeente wil er sneller bij zijn en inzetten op preventie, om escalaties te voorkomen.
23 november 2018
Het college van Utrechtse Heuvelrug heeft na een 2-daagse, begeleide teambuildingsessie en een speciale training afspraken gemaakt over de vergaderdiscipline. Afgelopen zomer ontstond grote opschudding over loslippig gedrag tijdens een gezamenlijke treinreis naar Maastricht.
22 november 2018
De veiligheid in het nieuwbouwwijkje ‘t Veld in Overberg wordt nog voor de winter verbeterd. Dat schrijft burgemeester Frits Naafs in antwoord op vragen van VVD-raadslid Tim Rooijakkers. De bewoners van twaalf woningen moeten het al een paar jaar zonder een deugdelijke rijweg stellen.
21 november 2018
Criminele ondermijning is prioriteit nummer één in het nieuwe veiligheidsplan van burgemeester Frits Naafs van Utrechtse Heuvelrug. Samen met vier buurgemeenten en met politiechef Henk Wiesenekker wil hij de georganiseerde misdaad het vuur aan de schenen leggen.
21 november 2018
De Heuvelrugse VVD wil de druk op bijstandsgerechtigden opvoeren. De partij maakt bezwaar tegen vrijstelling van de sollicitatieplicht en heeft daarover vragen gesteld aan wethouder Hans Waaldijk (Open). VVD-raadslid Tim Rooijakkers zegt vrijstellingen onwenselijk te vinden.
20 november 2018
Omwonenden van de varkensstal aan de Leersumse Nieuwe Steeg mogen alsnog inspreken in de gemeenteraad. Maandagavond werd hun het woord geweigerd, omdat de Heuvelrugpolitiek zelf over de heikele affaire wilde praten. Er komt een extra vergadering waar  insprekers welkom zijn.
19 november 2018
De bezwaarmakers tegen de uitbreiding van een varkensstal aan de Nieuwe Steeg in Leersum zijn woedend, omdat ze maandagavond niet meer mogen inspreken bij de gemeenteraad. Volgens hen ontneemt de gemeente hun het recht op inspraak.
16 november 2018
Het plan om het schoolgebouw van De Zonheuvel aan het Driebergse Burgemeesterpark niet te renoveren maar te vervangen door nieuwbouw, valt helemaal verkeerd bij kinderen, onderwijzers, ouders en omwonenden. Die trokken donderdagavond naar de raadzaal in Doorn om te protesteren.
14 november 2018
Een veehouder aan de Griftdijk in Maarsbergen mag van zijn gemengde bedrijf voorlopig geen geitenhouderij maken. Wethouder Rob Jorg (VVD) wil wachten totdat duidelijk is, of de tijdelijke geitenstop van de provincie wordt omgezet in een permanente stop.
14 november 2018
De Regionale Dienst Werk en Inkomen uit Zeist kampt met financiële tekorten. De extra kosten voor Utrechtse Heuvelrug: een miljoen euro. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) doet voor 5 ton een greep in de algemene reserve. Vanaf volgend jaar moet er structureel meer geld bij.
13 november 2018
Er komen dit jaar voor het eerst vuurwerkvrije zones in Utrechtse Heuvelrug. Tijdens oud en nieuw zijn rotjes en vuurpijlen taboe bij bejaarden- en verzorgingstehuizen en op schoolpleinen. Verder heeft burgemeester Naafs een aantal specifieke vuurwerkvrije locaties aangewezen.
7 november 2018
De Zonheuvelschool in Driebergen wordt niet gerenoveerd, maar krijgt nieuwbouw. Eerder werd al bekend dat er een aanzienlijk tekort op het vastgestelde renovatiebudget was. De opknapbeurt zou bijna net zoveel gaan kosten als het bouwen van een nieuwe school.
5 november 2018
Utrechtse Heuvelrug krijgt 563 duizend euro uit Den Haag, als gedeeltelijke compensatie voor de tekorten op de jeugdzorg en de Wmo. Dat is veel minder dan gevraagd, maar wethouders Gerrit Boonzaaijer (SGP) en Chantal Broekhuis (CDA) hadden daar al rekening mee gehouden.
2 november 2018
Een grondige dakreparatie voor dorpshuis De Twee Marken in Maarn zit er niet in. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) weigert in de buidel te tasten en De Twee Marken zelf is blut. Op de plek van het dorpshuis moet in 2021 een nieuwe multifunctionele accommodatie openen.
31 oktober 2018
Het Maarnse dorpshuis De Twee Marken heeft een lege kas en een lekkend dak. De gemeente schiet te hulp om de verplichtingen aan de bank te voldoen. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) kan niet onder financiële steun uit. Een faillissement van De Twee Marken is nu voorkomen.  
31 oktober 2018
Verkeerswethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) komt terug op het plan om in Maarn parkeervergunningen in te voeren. Daarmee wilde de gemeente parkerende treinreizigers uit een aantal straten weren. Maar inwoners waren niet blij met het voorstel.
31 oktober 2018
Utrechtse Heuvelrug zal het binnenkort met minder buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) moeten stellen. In plaats van vier gemeentelijke handhavers, gaan er in de toekomst maar drie op pad. Het gevolg van de bezuinigingsmaatregel is, dat er minder wordt gehandhaafd.
30 oktober 2018
In de toekomstplannen van de Leersumse veehouder Rik Wesseling is geen sprake van uitbreiding, maar van een wisseling van dieren. Dat is de visie van Wesseling zelf. Buurtbewoners en actiegroepen spreken dat tegen. De uitstoot van ammoniak en de MRSA-bacterie boezemen hun angst in.
29 oktober 2018
Het oplaten van ballonnen is binnenkort ook officieel verboden in Utrechtse Heuvelrug. De nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening maakt er korte metten mee. Die stelt verder grenzen aan de geluidsoverlast van warmtepompen en verbiedt het gebruik van knalapparaten in boomgaarden.
26 oktober 2018
Cultuurwethouder Hans Waaldijk (Open) wil een dorpsdichter benoemen. Die moet een poëtisch ambassadeur voor de Utrechtse Heuvelrug worden. Waaldijk wil 1000 euro per jaar uittrekken voor ,,verbindende poëzie over actuele, lokale, culturele en maatschappelijke thema’s”.
23 oktober 2018
De bouw van appartementen op de hoek van de Koningin Julianalaan en de Meester Bosweg in Leersum is een stap dichterbij gekomen. Het Heuvelrugcollege heeft afgelopen week zijn fiat gegeven aan de nieuwe invulling van het bouwproject.
22 oktober 2018
Nadat eerder de Raad van State groen licht gaf voor de uitbreiding van het industrieterrein Maarsbergen Oost, heeft ook de Utrechtse rechtbank de bezwaren afgewezen. De aanwezigheid van dassen gooit geen roet in het eten en de boscompensatie voldoet aan de eisen.
19 oktober 2018
Opnieuw wil de gemeente Utrechtse Heuvelrug grond verkopen om haar schuldpositie te verbeteren. Deze keer gaat het om de zuidelijke helft van een terrein aan de Burgwal in Amerongen. Beoogd koper is de stichting Het Utrechts Landschap.
19 oktober 2018
De bouwplannen van het college zijn onvoldoende om een eind te maken aan de wachtlijsten voor een sociale huurwoning in Utrechtse Heuvelrug. Een beetje meer ambitie zou niet misstaan, aldus Jaap Groeneveld namens de organisatie van huurders.
18 oktober 2018
Het kabinet wil de renteaftrek voor grote bedrijven beperken omdat multinationals daar misbruik van maken. Volgens het plan zouden ook woningcorporaties onder die regeling vallen. Op verzoek van de Heuvelrugse corporaties schrijft het college een protestbrief aan de Tweede Kamer.