Nieuwsarchief

23 mei 2019
Wie een sociale huurwoning accepteert, hoeft in de toekomst niet meer achteraan de rij aan te schuiven voor een volgende woning. Met de maatregel, die in regionaal verband wordt genomen, hoopt VVD-wethouder Rob Jorg de doorstroming op de sociale woningmarkt te bevorderen.
22 mei 2019
De blijverslening blijkt een blijvertje. Het gemeentelijke steuntje in de rug dat ouderen moet helpen met het aanpassen van hun woning, wordt toch niet afgeschaft. Een voorstel van de twee grootste raadsfracties VVD en Open sneuvelde vorige week in de gemeenteraad.
22 mei 2019
Een nieuwe, oostelijke oprit naar de A12 in Maarn heeft gevolgen voor het kruispunt in Doorn. ,,Dat kan het extra verkeer niet aan”, zegt wethouder Boonzaaijer (SGP) in een reactie op een provinciale studie. In theorie kunnen een rondweg of een tunnel dat probleem oplossen.
22 mei 2019
Het plan voor een nieuw dorpshuis met woningen en scholen in Maarn, gaat de gemeente een schuldreductie van vele miljoenen opleveren. Dat schrijft D66-raadslid Erik van Buiten op Twitter. In een mondelinge reactie ontkent wethouder Chantal Broekhuis (CDA) dat opzetje.
22 mei 2019
Staatssecretaris Barbara Visser (VVD) kan nog geen duidelijkheid geven over de verhuizing van de Doornse mariniers naar Vlissingen. Met die boodschap zijn wethouders Rob Jorg (VVD) en Gerrit Boonzaaijer (SGP) afgelopen vrijdag teruggekomen uit Den Haag.
21 mei 2019
Maarnaars, belangenorganisaties en sportclubs verzetten zich massaal tegen het huidige plan voor een multifunctionele accommodatie op het terrein van De Twee Marken. Pijnpunten zijn de verkleining van de sporthal, de onzekere toekomst van de bibliotheek en het gebrek aan groen.
16 mei 2019
Inwoners willen dat de gemeente vooral op de eigen organisatie bezuinigt. Maar uit een rapportage aan de politiek blijkt, dat Utrechtse Heuvelrug al minder ambtenaren heeft dan vergelijkbare gemeenten. Verder bezuinigen kan alleen als ook het takenpakket wordt teruggebracht.
15 mei 2019
De veiligheidsregio heeft extra geld nodig, onder andere voor de inzet van brandweerlieden bij reanimaties. Het Heuvelrugcollege is akkoord gegaan met een extra uitgave van 57 duizend euro. Maar volgens burgemeester Frits Naafs had de VRU dat best uit eigen zak kunnen betalen.
15 mei 2019
De drie Haarwegen in Utrechtse Heuvelrug krijgen geen aangepaste nummering. Een omzetting nabij de Heulweg zou 65 duizend euro kosten en dat vinden burgemeester en wethouders te duur.
14 mei 2019
De Heuvelrugpolitiek houdt zich nog even op de vlakte over de komende bezuinigingsoperatie. Maar de meeste raadsleden beseffen dat ze binnenkort kleur moeten bekennen. Burgemeester Naafs geeft een schot voor de boeg en voorspelt dat de bezuinigingen erg veel pijn zullen doen.
9 mei 2019
De online dialoog over de voorgestelde bezuinigingen, levert een genuanceerder beeld op dan de enquête. Maar ook hier blijkt de gemeente zelf de favoriete bezuinigingspost te zijn en is sluiting van bibliotheken taboe. De meningen over een verhoging van de Ozb zijn verdeeld.
9 mei 2019
Inwoners van Utrechtse Heuvelrug willen niet bezuinigen op bibliotheken, consultatiebureaus, speelplaatsen en dorpsactiviteiten. Dat blijkt uit de enquête die het college heeft uitgeschreven. ‘Laat de gemeente maar op de eigen organisatie bezuinigen’, is de boodschap.
8 mei 2019
Op de fiets naar één van de Heuvelrugse weekmarkten? Dat kan een duur ritje worden. Wie niet op tijd afstapt, kan daar vanaf volgende week een boete voor krijgen. Tot dusver deelden handhavers alleen waarschuwingen uit, maar nu is het de gemeente ernst.
8 mei 2019
De kerkhoven van Utrechtse Heuvelrug worden niet samengevoegd. Volgens wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) ligt dat te emotioneel bij inwoners. De maatregel was onder de prozaïsche titel ,,sterfhuis begraafplaatsen” opgenomen in de longlist voor de huidige ombuigingsoperatie.
8 mei 2019
De Rijsenburgselaan in Driebergen krijgt in juni een onderhoudsbeurt. Inwoners klagen al langere tijd over de slechte staat van de verbindingsweg tussen het Kerkplein en de Langbroekerdijk. Maar verkeerswethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) wil van de weg geen karrenspoor maken.
8 mei 2019
Utrechtse Heuvelrug steunt de noodkreet van de Vereniging Nederlandse Gemeenten over de financiering van zorgtaken. In een open brief dreigt de VNG zelfs met afstoten van jeugdzorg- en ggz-taken, maar dat vinden wethouders Broekhuis (CDA) en Boonzaaijer (SGP) een brug te ver.
7 mei 2019
Vorig jaar zijn bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug dertien datalekken ontdekt. Zes gevallen werden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat schrijft het digitale platform i-bestuur. De gemeente bevestigt de onzorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
7 mei 2019
Berichten dat het Ministerie van Defensie de marinierskazerne in Doorn niet wil verkopen, worden ontkracht door wethouder Rob Jorg. Volgens enkele regionale dagbladen zou staatssecretaris Barbara Visser hebben laten weten, voorlopig geen plannen voor de verkoop te hebben.
7 mei 2019
Een grote meerderheid van de gemeenteraad vindt dat de marinierskazerne in Doorn beschikbaar moet komen voor woningbouw. Met dat steuntje in de rug gaat wethouder Rob Jorg (VVD) naar Den Haag om bij de minister en staatssecretaris te pleiten voor het vertrek van de mariniers.
6 mei 2019
Moet Utrechtse Heuvelrug het gebruik van lachgas in de openbare ruimte verbieden? Raadslid Dick Karssen (ChristenUnie) maakt zich zorgen over de toegenomen populariteit van lachgas, vooral onder jongeren. En volgens de Partij voor de Dieren is lachgas klimaatonvriendelijk.
3 mei 2019
De kans op sluiting van de bibliotheken in Amerongen en Maarn wordt kleiner. Massale protesten van inwoners lijken vrucht af te werpen. Uit een uitspraak van wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) in De Volkskrant blijkt, dat het college overweegt om van de sluiting af te zien.
1 mei 2019
In de nasleep van het grote datalek stelde GroenLinks in de stad Utrecht de samenwerking met jeugdzorgorganisatie Samen Veilig (SAVE) ter discussie. Maar Heuvelrugwethouder Chantal Broekhuis (CDA) vindt het te vroeg om een conclusie te trekken.
1 mei 2019
De komst van een multifunctionele accommodatie op het terrein van De Twee Marken in Maarn is een stapje dichterbij gekomen. Maar zonder de inkomsten uit woningbouw is de realisatie van een nieuw dorpshuis niet haalbaar, zegt wethouder Chantal Broekhuis (CDA).
30 april 2019
Het voorstel van wethouder Boonzaaijer (SGP) om de aanleg van een veilige fietsroute tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede te schrappen, doet in beide gemeenten stof opwaaien. De Wijkse Protestant-Christelijke Groepering (PCG) beschuldigt Boonzaaijer van kortetermijnpolitiek.
24 april 2019
Met omstreden bezuinigingsvoorstellen, zoals het sluiten van twee bibliotheken, draagt het Heuvelrugcollege het welzijnsbeleid ten grave. Die harde beschuldiging wordt geuit door het Seniorenplatform in een brief aan zorgwethouder Hans Waaldijk (Open).
19 april 2019
Heuvelrugwethouder Hans Waaldijk (Open) heeft voor BVHlokaal in kaart gebracht, wat de gevolgen zouden zijn van een bezuiniging van 1 miljoen op de sociale dorpsteams: 17 man op straat, lange wachtlijsten en geen tijd om goed met inwoners in gesprek te gaan over zorgaanvragen.
19 april 2019
Basisschool De Ontdekkingsreis aan het Jagerspad moet ruimte maken voor een aantal klassen van basisschool De Zonheuvel. Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald. De uitspraak van de voorzieningenrechter zet het licht op groen voor de onmiddellijke verhuizing van De Zonheuvel.
16 april 2019
VVD en Open willen van de Heuvelrugse blijverslening af. Die tweede hypotheek voor senioren is geen succesnummer. Mocht er alsnog animo voor komen, dan zet dat een rem op de doorstroming op de woningmarkt.
15 april 2019
Fietsers dreigen het slachtoffer te worden van de bezuinigingsplannen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De bezuiniging die het meeste geld oplevert, is het schrappen van een nieuw, vrijliggend fietspad over de dijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede.
12 april 2019
Het grote datalek bij de jeugdzorgorganisatie Samen Veilig is volgens wethouder Chantal Broekhuis (CDA) volstrekt onacceptabel. Klokkenluiders konden de dossiers van duizenden kwetsbare kinderen inzien. Het is onduidelijk of ook inwoners van de Heuvelrugdorpen zijn getroffen.
12 april 2019
Er heerst een politieke radiostilte over het omstreden bezuinigingsplan van het Heuvelrugcollege. Wie zich donderdag had verheugd op een stevig gemeenteraadsdebat over de voorgestelde maatregelen, kwam bedrogen uit. De meeste partijen laten zich nog niet in de kaarten kijken.
11 april 2019
Bijna zes jaar na de ingebruikname zijn de twijfels over het kostbare Heuvelrugse gemeentekantoor nog niet verdwenen. Nu onder inwoners de kritiek op de nieuwe bezuinigingen aanzwelt, rijst ook de vraag of de huisvesting van de gemeentelijke organisatie niet goedkoper kan.
10 april 2019
De aanbesteding van nieuwe straatverlichting in Utrechtse Heuvelrug is mislukt. Er is een nieuw besluit van de gemeenteraad nodig. Daarbij komt wellicht ook het mobiele 5G-netwerk weer ter sprake. Eerder bood de actiegroep ‘Stralen doen we liever zelf’ een petitie tegen 5G aan.
9 april 2019
De voorgestelde sluiting van de bibliotheken in Amerongen en Maarn doet veel stof opwaaien. Als een maatschappelijke organisatie zijn ruimte beschikbaar wil stellen, zou er nog een bibliotheekfunctie behouden kunnen blijven, zegt wethouder Hans Waaldijk (Open).
9 april 2019
De livestream van de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug is weer in de lucht. Volgens griffier Walter Hooghiemstra is er een defecte pc vervangen. Op 11 april kunnen inwoners meeluisteren met de vergadering over het omvangrijke bezuinigingspakket van het college.
8 april 2019
Utrechtse Heuvelrug gaat bezuinigen. Het college stelt voor de bibliotheken in Amerongen en Maarn te sluiten, net als de consultatiebureau’s in Amerongen en Driebergen. De hondenbelasting gaat omhoog en de ambtswoning van burgemeester Naafs wordt verkocht.
8 april 2019
Een poging van D66 en BVH om het schrappen van de gemeentebode bij huwelijken terug te draaien, is gestrand in de Heuvelrugse gemeenteraad. Volgens VVD-raadslid Judith van Roij is er bij de trouwambtenaren sprake van tweespalt over de maatregel.
5 april 2019
Tijdens de recente alcoholcontrole bij een jongerenfeest van de Doornse Hockey Club maakte de gemeente gebruik van een zogenaamde lokboa. In de gemeenteraad voelden raadsleden van VVD, D66 en CDA burgemeester Naafs aan de tand over de affaire.
5 april 2019
Utrechtse Heuvelrug wil van de Doornse marinierskazerne af. Het college neemt stelling en wil een gesprek met defensieminister Ank Bijleveld (CDA). Een tussenoplossing is niet bespreekbaar, het hele terrein moet beschikbaar komen voor woningbouw, vindt wethouder Rob Jorg (VVD).
5 april 2019
Een ultieme poging van de VVD en D66 om nog dit jaar te beginnen met de renovatie van de Amersfoortseweg in Doorn, heeft schipbreuk geleden in de gemeenteraad. Ondernemers zijn blij met het uitstel van de werkzaamheden, maar omwonenden likken hun wonden.
3 april 2019
De controverse rond de renovatie basisschool De Zonheuvel in Driebergen lijkt opgelost. In december weigerde de gemeenteraad nog om opnieuw meer geld beschikbaar te stellen. Een lening van 3,5 ton en een garantstelling door de gemeente brengt uitkomst.
3 april 2019
Het fietspad van Driebergen naar Austerlitz krijgt geen lichtgevende belijning. Volgens verkeerswethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) was een proef geen succes. In plaats daarvan wordt het beton bij de reconstructie ingestrooid met reflecterende glasparels.
28 maart 2019
Omwonenden van de Amersfoortseweg in Doorn zijn teleurgesteld in de Heuvelrugpolitiek. Alles wijst erop dat de gemeenteraad de reconstructie van de weg opnieuw uitstelt. ,,Politici gooien hun betrouwbaarheid en geloofwaardigheid overboord”, zegt bewoner Ernst Wolf.
27 maart 2019
Zorgvilla Dennehof in Driebergen gaat dicht. Volgens medeoprichter Mylène van der Kwast voldoet de kleinschalige woonvoorziening niet meer aan de eisen van de tijd. Voor de laatste bewoners is een andere plek gevonden, het personeel krijgt elders een baan aangeboden.
27 maart 2019
Opnieuw krijgt een leegstaand kantoorpand aan de Hoofdstraat in Driebergen een woonbestemming. In het pand van het voormalige Centraal opleidingsinstituut levensmiddelen (COL) komen nog dit jaar 32 aardgasvrije appartementen, waarvan waarschijnlijk 20 in de sociale sector.
22 maart 2019
De website Mijn BuurtWelzijn gaat definitief uit de lucht. Dat heeft de stichting achter het digitale buurtplatform bekendgemaakt. Beloofd wordt dat alle persoonlijke gegevens van gebruikers worden vernietigd. De gemeente trok eerder al de stekker uit de Heuvelrugse deelname.
21 maart 2019
De overgang naar aardgasvrije woonwijken zal in Utrechtse Heuvelrug langzamer verlopen dan gewenst, verwacht burgemeester Frits Naafs. De aflossing van de gemeenteschuld en de bezuinigingen vanwege het financiële tekort gaan ten koste van het lokale klimaatbeleid.
20 maart 2019
Een aantal huizen in Driebergen krijgt in de toekomst mogelijk verwarming uit rioolwater. De gemeente, het waterschap en de woningcorporatie onderzoeken de mogelijkheid van thermische warmtewinning in de waterzuiveringsinstallatie aan de Rijsenburgselaan.
19 maart 2019
De officiële live-uitzendingen van de Heuvelrugse gemeenteraad liggen helemaal stil. Inwoners die vanuit hun huiskamer de raads- en commissievergaderingen willen beluisteren, krijgen via de website van de gemeente een foutmelding te zien. Een oude computer vertoont mankementen.
18 maart 2019
Het Heuvelrugcollege stelt geen onderzoek in naar de gang van zaken rond het voormalige, gemeentelijke composteerterrein bij landgoed De Woerd. Beschuldigingen van misleiding en een gebrek aan integriteit bij de bodemsanering worden resoluut van de hand gewezen.
15 maart 2019
De aanpak van de Amersfoortseweg in Doorn wordt uitgesteld tot begin 2020. Volgens verkeerswethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) was zijn eerdere planning te ambitieus en niet realistisch. VVD en D66 hoorden de boodschap van Boonzaaijer knarsetandend aan.
14 maart 2019
Er lijkt weinig schot te zitten in het plan voor een speel- en chillbos in het Doornse Gat. Als dat over twee jaar nog niet is gerealiseerd, staat het eigenaar Staatsbosbeheer vrij een andere oplossing te kiezen of het recreatieterrein terug te geven aan de natuur.
13 maart 2019
De Doornse hockeyclub kan een flinke boete van de gemeente tegemoet zien. Tijdens een jongerenfeest werd alcohol geschonken aan een bezoeker die nog geen 18 jaar was. Volgens burgemeester Frits Naafs moet de penningmeester van DHC binnenkort een bedrag van 1325 euro aftikken.
13 maart 2019
Als het aan coalitiepartij CDA ligt, komt de bouw van woningen in het stationsgebied van Driebergen op de politieke agenda. Met hoogbouw voor jonge professionals en jonge pensionados moet Utrechtse Heuvelrug het woningtekort te lijf gaan.
13 maart 2019
De kans groeit dat de renovatie van de Amersfoortseweg in Doorn tot 2020 wordt uitgesteld. De provincie zou bereid zijn om de subsidie voor de aanleg van een vrijliggend fietspad met een jaar te verlengen. De Heuvelrugpolitiek moet de knoop doorhakken.
12 maart 2019
De rol van gemeenteraden in de nieuwe Omgevingswet is niet uitgespeeld. Dankzij ingrijpen van de Tweede Kamer worden adviezen van gemeenteraden bindend. Onlangs stuurde CDA-raadslid Teunis Reedijk een brandbrief naar Den Haag over de kwestie.
12 maart 2019
Over tien jaar zijn er in heel Utrechtse Heuvelrug nog maar 14 openbare speelplaatsen, zegt D66-raadslid Carmen Rietdijk. ,,Het recht van onze kinderen op voldoende en goede speelruimte is in gevaar.” Een financiële oplossing lijkt echter verder weg dan ooit.
12 maart 2019
De meeste buitengewone trouwambtenaren in Utrechtse Heuvelrug blijven ontevreden over het schrappen van de gemeentebode bij huwelijken. Of de gemeenteraad zich bij het besluit van wethouder Hans Waaldijk (Open) neerlegt, is nog niet duidelijk.
8 maart 2019
VVD-raadslid Evert de Boer stelt de spitsafsluiting van de Haarweg ter discussie. Hij denkt dat de geslotenverklaring van de sluiproute tussen Overberg en de afrit van de A12 bij Maarsbergen niet meer nodig is. Na de verbreding is de filedruk op de A12 volgens De Boer verdwenen.
8 maart 2019
De miljoenentekorten in het Heuvelrugse sociale domein zijn minder hoog dan eerder werd verwacht. Over 2018 valt het tekort op de jeugdzorg en de Wmo 1,4 miljoen euro gunstiger uit. Zorgwethouder Hans Waaldijk (Open) heeft daarom zijn prognoses voor dit jaar bijgesteld.
7 maart 2019
Grootschalige energieopwekking in het buitengebied komt niet van de grond. Regiogemeenten, provincie en netbeheerder Stedin moeten nieuwe wegen bewandelen, om aan de energieopgave voor de komende jaren te voldoen, zo blijkt uit een gezamenlijke rapportage.
4 maart 2019
De gemeenten in de regio moeten in actie komen, om de teruggang van het aantal insecten tot staan te brengen. Raadsleden Werner van Katwijk (CDA) en Erik van Buiten (D66) uit Utrechtse Heuvelrug willen een gecoördineerde aanpak en concrete maatregelen om het tij te keren.
4 maart 2019
De invoering van Mijn BuurtWelzijn in Utrechtse Heuvelrug is mislukt. De stichting achter de website heeft het domein te koop gezet en de gemeente trekt de stekker uit de Heuvelrugse deelname. Het geflopte digitale project heeft de gemeentekas bijna 37 duizend euro gekost.
1 maart 2019
Hoewel het Heuvelrugcollege druk bezig is met bezuinigingsvoorstellen, lijkt de vertrouwenspersoon voor het sociale domein de dans te ontspringen. Wethouder Hans Waaldijk (Open) wil die functie de komende twee jaar voortzetten.
27 februari 2019
Het Heuvelrugse gemeenteraadslid Teunis Reedijk (CDA) heeft een brandbrief over de nieuwe Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij vraagt zich af waarom hij raadslid zou willen zijn ,,met alleen een adviesrol waar niemand zich iets van aan hoeft te trekken”.
27 februari 2019
Het college van Utrechtse Heuvelrug en Rijkswaterstaat staan beiden positief tegenover het idee om langs de A12 tussen Driebergen en Maarn zonnepanelen te installeren. Maar de zandhagedis zou nog roet in het eten kunnen gooien.
19 februari 2019
Doornse winkeliers zijn ongerust over de aangekondigde afsluiting van de Amersfoortseweg. Ze vrezen fors omzetverlies en willen dat de renovatie wordt uitgesteld tot februari volgend jaar. Daarmee staan ze lijnrecht tegenover de bewoners van de weg.
15 februari 2019
Driebergenaar Toon van der Sande verwijt burgemeester en wethouders een gebrek aan integriteit bij de sanering van het voormalige composteerterrein bij landgoed De Woerd. De gemeenteraad wist zich donderdagavond niet goed raad met de zware beschuldiging.
12 februari 2019
De renovatie van de Amersfoortseweg in Doorn pakt mogelijk nog duurder uit dan gedacht. De kans bestaat dat de fundering van het noordelijke deel zó slecht is, dat die moet worden vervangen. Om te bezuinigen kan de politiek nog besluiten om de veilige oversteek te schrappen.
8 februari 2019
Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) krijgt van de Heuvelrugpolitiek groen licht om het schoolgebouw aan de Kortenburglaan in Doorn te verkopen aan kinderopvang SKDD. Tijdens de raadsvergadering sputterde alleen de fractie van BVHlokaal tegen.
7 februari 2019
Bouwplannen worden in Utrechtse Heuvelrug voortaan soepeler beoordeeld. Wethouder Rob Jorg (VVD) heeft de regels en voorwaarden verruimd. Hij wil dat de gemeente per geval een bredere afweging kan maken. Van nu af worden grotere dakkapellen niet per se geweigerd.
7 februari 2019
Om financiële tekorten op te vangen, worden de taken van de sociale dorpsteams in Utrechtse Heuvelrug uitgebreid. Dat lijkt tegenstrijdig, maar wethouder Hans Waalwijk (Open) verwacht dat op deze manier zwaardere en duurdere jeugdhulp wordt voorkomen.
6 februari 2019
Thuiszorgorganisatie Joost Zorgt is failliet. Volgens wethouder Hans Waaldijk (Open) werkt het bedrijf ook voor cliënten in Utrechtse Heuvelrug. Hoeveel inwoners door het faillissement zijn gedupeerd, laat Waaldijk nog uitzoeken.
6 februari 2019
Heuvelrugse scholieren die donderdag spijbelen voor het klimaat, krijgen een steuntje in de rug van wethouder Rob Jorg (VVD). Hij wil ze op korte termijn laten meedenken over wat de gemeente kan doen om de CO2-uitstoot te verminderen. Jorgs eigen dochter spijbelt ook.
6 februari 2019
Coffeeshop Flamingo in Driebergen mag voorlopig open blijven. Burgemeester Frits Naafs heeft de gedoogbeschikking van het wietcafé aan de Traaij met een jaar verlengd. Volgens hem heeft de exploitant ,,een passende maatregel getroffen” om haar leefgedrag te verbeteren.
4 februari 2019
Inwoners van Utrechtse Heuvelrug krijgen voortaan geen vijf maar twee minuten spreektijd bij vergaderingen van raadscommissies. Een uitgebreid pleidooi kan schriftelijk worden aangeleverd. De inspreektijd van twee minuten is bedoeld om die inspraakreactie te ‘pitchen’.
1 februari 2019
Het plan om de Amerongse Overstraat aantrekkelijker te maken, is niet van tafel. Vanwege bezuinigingen hoeft de Overstraat dit jaar niet op gemeentesubsidie te rekenen. Maar initiatiefnemer Rein van Ee gooit de handdoek niet in de ring en probeert het in 2020 opnieuw.
1 februari 2019
Meer Heuvelruggers dan ooit hebben vorig jaar jaar hun inkopen via internet gedaan. Dat blijkt uit het nieuwe Randstad Koopstromenonderzoek. Inwoners kopen vooral niet-dagelijkse artikelen zoals kleding, vrijetijdsartikelen en luxe producten bij webshops.
30 januari 2019
Heuvelrugwethouder Rob Jorg (VVD) gaat horecaterrassen onder de loep nemen en richtlijnen opstellen. In een enquête op de gemeentelijke website kunnen inwoners en ondernemers hun ervaringen en wensen kenbaar maken.
30 januari 2019
Utrechtse Heuvelrug bezuinigt bijna de helft op het economische programma. Plannen voor de Overstraat in Amerongen, een centrummanager en gratis wifi voor alle winkelgebieden worden geslachtofferd. De populaire verkiezing van de Ondernemer van het Jaar loopt nog geen gevaar.
30 januari 2019
De Amersfoortseweg in Doorn kan eindelijk op de schop. De gemeente trekt 1,3 miljoen euro uit om de verkeersveiligheid te verbeteren en de geluidsoverlast te verminderen. De nieuwe weg kan nog vóór de bouwvak worden opgeleverd, zegt Heuvelrugwethouder Gerrit Boonzaaijer.
28 januari 2019
De huisartsen in Utrechtse Heuvelrug krijgen van gemeentewege een praktijkondersteuner voor jongerenhulp ter beschikking. Daarmee kan een duurdere verwijzing naar de jeugdzorg worden voorkomen, is het idee. De gemeente denkt 270 duizend euro per jaar te besparen.
25 januari 2019
Voor het eerst sinds de gemeentelijke herindeling meldt zich een nieuwe partij in het politieke landschap van Utrechtse Heuvelrug. De Partij voor de Dieren is tégen een nieuwe stal voor 30 duizend kippen in Driebergen en vóór de aanleg van een voedselbos, zegt boegbeeld Jolande Baudet.
23 januari 2019
De winter is nog niet voorbij of de eerste lentewaarschuwing is alweer afgegeven. Komend voorjaar wordt een ravage onder de populaire buxusplant verwacht. De gemeente Utrechtse Heuvelrug wijst nu al op het risico. Aangetaste planten mogen in de grijze én de GFT-kliko.
23 januari 2019
Er is nog geen einde gekomen aan de daling van het aantal woninginbraken in Utrechtse Heuvelrug. In vergelijking met een jaar eerder werden er in 2018 zo’n 20 procent minder woningkraken geregistreerd. Daarmee scoren de Heuvelrugdorpen beter dan de rest van Midden-Nederland.
18 januari 2019
Het lijkt uitgesloten dat tandartspraktijk Schuller-Michielse uit Driebergen kan verhuizen van een woonhuis aan de Jagersdreef naar het voormalige Divardy-pand aan de Nijendal. De gemeente wil niet meewerken en de meerderheid van de gemeenteraad stemt daarmee in.
16 januari 2019
Er zijn geen signalen dat mountainbikers in Utrechtse Heuvelrug massaal reptielen doodrijden, zoals op de Sallandse Heuvelrug. Dat zeggen wethouders Broekhuis (CDA) en Boonzaaijer (SGP). Volgens hen zijn de Heuvelrugse mountainbike routes ecologisch verantwoord uitgestippeld.
16 januari 2019
Een aantal VVD-burgemeesters is ongelukkig met de koers die de partijtop volgt, maar burgemeester Frits Naafs zegt die kritiek niet te delen. Verder laat hij weten, dat hij zich niet politiek wil profileren. Dat wordt in Utrechtse Heuvelrug niet op prijs gesteld, aldus Naafs.
14 januari 2019
Als ervoor wordt gekozen om windturbines langs wegen en vaarwegen te plaatsen, zijn er in Utrechtse Heuvelrug meer dan 30 geschikte locaties te vinden. Dat blijkt uit een rapport van twee adviesbureaus, in opdracht van de samenwerkende regiogemeenten.
11 januari 2019
Inwoners van Maarn voelen zich achtergesteld en zijn bang dat de nieuwbouw van dorpshuis De Twee Marken niet aan de verwachting voldoet. ,,Wij krijgen zometeen één of ander kneuzenhok”, zei Maarnaar Pieter Hendriks achter de open microfoon van de Heuvelrugse gemeenteraad.
9 januari 2019
Supermarktconcern Aldi heeft opnieuw een aanvraag bij de gemeente ingediend om het Driebergse filiaal te mogen verhuizen naar de Appelgaard. Wethouder Rob Jorg (VVD) heeft de hete aardappel doorgeschoven naar de gemeenteraad. Die sprak zich afgelopen zomer al tegen het plan uit.
9 januari 2019
Géén regenboogvlag voor het cultuurhuis, maar wel een ondubbelzinnige veroordeling van de Nashvilleverklaring. Zo reageert het Heuvelrugcollege op de conservatieve stellingname over lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI).
9 januari 2019
Een bewoner van het Leersumse AZC mag niet meer mee met buslijn 50 van vervoersmaatschappij Syntus. Nadat hij voor  overlast zorgde, is hem een vervoersverbod opgelegd. Een aantal andere asielzoekers is vanwege overlastgevend gedrag overgeplaatst.
31 december 2018
De Heuvelrugse trouwambtenaren zijn boos op het college van b en w. Om te bezuinigen worden er vanaf 1 januari geen gemeentebodes meer beschikbaar gesteld. Maar volgens de Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand heeft dat veel bezwaren en levert het nauwelijks geld op.
24 december 2018
De politie hoeft niet in te grijpen bij de ontruiming van het kraakpand op de hoek van de Dorpsstraat en de Middenlaan in Doorn. De bewoners van de vervallen bungalow hebben het pand vrijwillig verlaten.
24 december 2018
Heuvelruggers met een bijstandsuitkering moeten solliciteren, maar die verplichting is niet in alle gevallen heilig. Dat blijkt uit het antwoord van burgemeester Frits Naafs op schriftelijke vragen van VVD-raadslid Tim Rooijakers.
19 december 2018
Zo’n 36 procent van de aangiftes bij de politie wordt niet verder onderzocht. Dat zei teamchef Henk Wiesenekker van het politiedistrict Heuvelrug vorige week in de gemeenteraad. Officier van Justitie Roland de Kruijk benadrukte dat de politie niet zomaar zaken terzijde schuift.
19 december 2018
De Vuelta-koorts stijgt. Sportwethouder Chantal Broekhuis (CDA) zegt met spanning af te wachten, of het peloton van de Ronde van Spanje in 2020 door Utrechtse Heuvelrug komt. Het Driebergse statenlid Hiltje Keller van de Partij voor de Dieren ziet het evenement niet zitten.
17 december 2018
De financiële malaise van Utrechtse Heuvelrug zorgt voor politieke hoofdbrekens. In de gemeenteraad gingen donderdag stemmen op, om de ozb te verhogen of de sociale dorpsteams te plukken. Vriend en vijand zijn ervan overtuigd dat stevige ingrepen nodig zijn.
12 december 2018
Het raadsprogramma van Utrechtse Heuvelrug kan op de vuilnisbelt. Afgelopen voorjaar werd nog wekenlang onderhandeld over mooie politieke voornemens. Maar nu de financiële tegenvallers zich aaneen rijgen, wil het college af van die politieke verlanglijst.