Nieuwsarchief

22 mei 2024
Zonnevelden in Utrechtse Heuvelrug krijgen voortaan alleen een vergunning, als ze worden gecombineerd met agrarische of natuurfuncties. Dat is misschien lastiger voor initiatiefnemers, maar levert een beter resultaat op, zegt wethouder Karin Oyevaar (D66).
15 mei 2024
Als het aan het college ligt, mogen de terrassen van de Heuvelrugse horeca op vrijdag en zaterdag op proef een uur langer open blijven. De pilot maakt deel uit van het nieuwe horecabeleid dat wethouder Anouk Haaxma (BVHlokaal) naar de gemeenteraad heeft gestuurd. 
15 mei 2024
De Heuvelrugpolitiek ziet het benzinestation in het centrum van Driebergen het liefst verdwijnen, maar oliemaatschappij BP is niet van plan om te vertrekken.  Dat is de uitkomst van een gesprek tussen BP, vertegenwoordigers van de grondeigenaren en de gemeente. 
15 mei 2024
De gemeente heeft een nieuwe vergunningaanvraag door Amervuurwerk in Driebergen aangehouden tot 1 juli. Burgemeester Frits Naafs vindt dat er na de grote brand op bedrijventerrein Nijendal alle reden is om kritisch te kijken naar vuurwerkverkoop naast een woonwijk.
14 mei 2024
Met een online petitie hopen hondenbezitters in Utrechtse Heuvelrug een einde te maken aan de door hen gehate hondenbelasting. De heffing is oneerlijk en geldplukkerij, zo vinden de inmiddels 516 ondertekenaars. De bal ligt nu bij de gemeenteraad.
10 mei 2024
De provincie gaat akkoord met de uitbreiding van het moeras in de Amerongse Bovenpolder. De werkzaamheden daarvoor gaan ten koste van de foerageer- en rustfunctie voor ganzen. Maar Utrechts Landschap neemt verzachtende maatregelen.
24 april 2024
Voogdij- en opvangorganisatie Nidos wil de komende vijf jaar in een pand aan het Mevrouw Van Vollenhovenpark in Driebergen twaalf minderjarige asielzoekers met een verblijfsvergunning huisvesten.  
24 april 2024
De bouw van huurwoningen op het terrein van de Doornse Golf Club lijkt een stap dichterbij te komen. Woningcorporatie Nabij Wonen en Rabo SmartBuilds hebben samen een plan opgesteld voor 28 sociale en 60 middeldure flexwoningen op de huidige golfbaan. 
17 april 2024
Het door gemeenten gevreesde financiële ravijn dat in 2026 zou opdoemen, is door het Rijk van tafel gehaald. Wel krijgen gemeenten in 2025 eenmalig minder geld. ‘Dit is proletarisch winkelen door de rijksoverheid’, zegt Heuvelrugwethouder Rob Jorg (VVD).
10 april 2024
De kans dat tennisvereniging Larsheim uit Leersum een vergunning krijgt voor uitbreiding van het aantal padelbanen is groter, als de club daarvoor één of twee tennisbanen wil opofferen. Maar ook dan is toestemming geen uitgemaakte zaak, zegt wethouder Karin Oyevaar (D66).
10 april 2024
In een brief aan de Heuvelrugpolitiek schrijft de Stichting Bomen voor Leersum dat de gemeente zich niet aan de afspraken houdt over de aanplant van nieuwe bomen op de Hoflaan. Wethouder Anouk Haaxma toont zich ontstemd over de brief.
10 april 2024
Afsluiting van het oude dorp van Amerongen voor motoren is voorlopig nog niet geregeld. ,,We wachten nog steeds op de resultaten van een extern onderzoek”, aldus verkeerswethouder Anouk Haaxma (BVHlokaal). ,,Zonder een juridische onderbouwing kan ik niks.”
10 april 2024
De inrichting van het centrale kruispunt in Doorn komt weer op de politieke agenda. Sinds de aanleg van de doorfietsroute tussen Veenendaal en Utrecht Science Park is niets doen geen optie meer, vindt verkeerswethouder Anouk Haaxma (BVHlokaal).
8 april 2024
De drie zogenoemde derdelanders die worden opgevangen in Utrechtse Heuvelrug hoeven geen uitzetting te vrezen. Twee van hen hebben een werkvergunning en de derde kreeg van de rechter een voorlopige voorziening en mag daarom vooralsnog blijven.   
8 april 2024
Omwonenden van het voormalige ING-kantoor aan de Hoofdstraat in Driebergen maken bezwaar tegen de aanleg van een gemeenschappelijk dakterras op het toekomstige appartementencomplex. Ze vrezen voor geluidsoverlast door jongere bewoners.  
5 april 2024
De oversteek naar de toekomstige bushalte bij landgoed Anderstein in Maarsbergen houdt de gemoederen bezig. De wens van de dorpsraad om daar een zebrapad aan te leggen, wordt door de provincie niet verhoord maar krijgt wel steun van de Heuvelrugpolitiek. 
4 april 2024
Als een ondergrondse afvalcontainer defect is, moeten inwoners hun vuilniszak naar een andere container brengen of mee terugnemen naar huis. Dat heeft de Raad van State deze week bepaald, in een zaak die was aangespannen door een bewoonster van de Boswijklaan.
2 april 2024
De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil negen nieuwe medewerkers in dienst nemen voor het weg- en groenbeheer. Daarna wordt ook de gemeentelijke rioolploeg met 2,8 fte uitgebreid. Externe aannemers zitten tjokvol en zijn niet altijd flexibel genoeg.
29 maart 2024
Utrechtse Heuvelrug heeft een verzoek om aandelen in netbeheerder Stedin te kopen afgewezen. Stedin wil bij gemeenten geld ophalen om de files op het elektriciteitsnet te kunnen oplossen. Buurgemeenten Zeist en Woudenberg doen wel mee, net als de provincie. 
25 maart 2024
Utrechtse Heuvelrug loopt achter bij de renovatie en nieuwbouw van basisscholen. Een nieuw huisvestingsplan moet voor een inhaalslag zorgen. Maar een echte sprint is financieel en organisatorisch niet haalbaar, zo blijkt uit het raadsvoorstel.
22 maart 2024
Volgens een groep bewoners van de Langbroekerdijk in Driebergen kan de hoge verkeersdruk op de dijk een kostbare zaak voor de gemeente worden. De dijk kalft af door trillingen van het toenemende autoverkeer. Dat zou tot een schadepost van meer dan vijf miljoen euro kunnen leiden.
18 maart 2024
Er is een politieke controverse ontstaan over de bouwplannen van het Heuvelrugcollege. Raadslid Francine van der Velde van collegepartij BVHlokaal vindt dat VVD-wethouder Rob Jorg veel te hoog inzet. Maar volgens Jorg klopt de rekensom van Van der Velde niet.  
15 maart 2024
Utrechtse Heuvelrug wil de toenemende vraag naar identiteitsdocumenten opvangen door extra in te zetten op thuisbezorging. Zo kan het gemeenteloket worden ontlast. Ook wordt overwogen om een gezichtsscan in te voeren om identiteitsfraude tegen te gaan. 
15 maart 2024
De provincie heeft een snelheidsverlaging aangekondigd voor de N227 tussen Doorn en Langbroek. Automobilisten mogen binnenkort tussen het einde van de bebouwde kom in Doorn en de komgrens van Langbroek niet harder dan 60 kilometer per uur rijden.
13 maart 2024
De overstap van een Leersumse varkenshouder naar bodemvriendelijke en duurzame landbouw komt steeds dichterbij. Het Heuvelrugcollege is deze week akkoord gegaan met het plan voor de Adrianahoeve.
13 maart 2024
De nieuwe wet die de spreiding van asielzoekers over alle Nederlandse gemeenten regelt, lijkt een lucratieve zaak voor Utrechtse Heuvelrug te worden. Dankzij de aanwezigheid van het azc in Leersum verwacht de gemeente een bonus van zo’n vier ton per twee jaar te krijgen. 
12 maart 2024
Er lijkt een flink bedrag over te blijven van de zogenoemde coronagelden die Utrechtse Heuvelrug van de rijksoverheid heeft ontvangen. D66 wil 130 duizend euro extra uittrekken voor schuldhulpverlening aan ondernemers. De meeste andere partijen hebben nog twijfels.
11 maart 2024
Nadat de kruising tussen de Gooyerdijk en de N227 op de schop is gegaan, moet de maximumsnelheid op het hele traject tussen Doorn en Langbroek omlaag naar 60 kilometer per uur, aldus een aangekondigde motie van BVHlokaal.
28 februari 2024
De basisschool op het terrein van asielzoekerscentrum De Hoogstraat in Leersum krijgt in de zomervakantie nieuwe huisvesting. De school werd in 2001 en 2013 al gerenoveerd, maar de units zijn nu echt verouderd en toe aan vervanging.
28 februari 2024
Voor het eerst in 30 jaar worden er in Maarn nieuwe, sociale huurwoningen gebouwd. Aan de Buurtsteeg gaat Woningstichting Maarn 16 appartementen realiseren. Op het aangrenzende terrein aan de Kapelweg komen 24 middeldure appartementen, drie meer dan eerder werd gepland.
21 februari 2024
Als het aan de lokale Partij voor de Dieren ligt, wordt er bij de herinrichting van de Lekdijk in Amerongen meer rekening gehouden met dassen en boommarters. Volgens de raadsfractie van de PvdD zijn er al meerdere keren doodgereden dassen en boommarters op de dijk aangetroffen.
12 februari 2024
De Maarsbergse dorpsraad waarschuwt voor een onveilige oversteek naar de geplande nieuwe bushalte bij landgoed Anderstein. In een brief aan de Heuvelrugpolitiek wordt gepleit voor een verlicht zebrapad en verkeersremmende maatregelen.
31 januari 2024
Bewoners van de Gooyer Wetering in Driebergen zijn boos op de gemeente vanwege een werk- en opslaglocatie tegenover hun huizen. Ze zijn het beu om vanuit hun ramen te moeten uitkijken op grote afvalbergen met grond en puin.
31 januari 2024
Inwoners van Utrechtse Heuvelrug gaan pas volgend jaar per kliko betalen voor het ophalen van hun restafval, maar de gemeente bereidt zich nu al voor op een klachtenregen. 
30 januari 2024
BVHlokaal wil dat de gemeente voorlopig geen vergunningen voor de opslag en verkoop van vuurwerk meer verstrekt. De grote brand van 30 december aan de Nijendal in Driebergen heeft onaanvaardbare risico’s voor de buurt aangetoond, vindt de partij.
24 januari 2024
Supermarkt Aldi wil een tijdelijke winkel openen op de hoek van de Hoofdstraat en de Horstlaan in Driebergen. Op het weiland bij landgoed De Horst huisde eerder al eens een noodwinkel van Albert Heijn.
24 januari 2024
Sinds er in de Driebergse probleemwijk Groenhoek bewakingscamera’s hangen, is het aantal incidenten met 78 procent gedaald. Burgemeester Frits Naafs hoopt dat die trend doorzet en heeft het cameratoezicht verlengd tot eind maart. ,,Het veiligheidsgevoel van inwoners is toegenomen.”  
23 januari 2024
Er is politieke onvrede over bomenkap en de plaatsing van hekken in het Driebergse Mollebos. ,,De nieuwe eigenaar sloopt het bos en dat staat op gespannen voet met de eerdere uitspraken van de wethouder”, aldus fractieleider Paul Blom (Partij voor de Dieren). Ook D66 is kritisch.
19 januari 2024
Bewoners van de Langbroekerdijk in Driebergen willen dat de gemeente eindelijk maatregelen neemt tegen hardrijders. De kwestie staat al 15 jaar met enige regelmaat op de politieke agenda, maar de onveiligheid en het aantal ongelukken zijn alleen maar toegenomen, zeggen ze.
17 januari 2024
Utrechtse Heuvelrug mikt voor het jaar 2030 op een inwonersaantal van 51 tot 52 duizend. Dat blijkt uit de nieuwe woonzorgvisie van het college. Om die maximaal 1500 nieuwe inwoners allemaal een dak boven het hoofd te geven, moet het tempo van nieuwbouw flink omhoog.   
17 januari 2024
Particuliere huurders in Utrechtse Heuvelrug kunnen voortaan misstanden aankaarten bij een speciaal gemeentelijk meldpunt. Ook woningzoekenden kunnen op de website van de gemeente klachten tegen verhuurders indienen. Dat kan kosteloos en anoniem.
15 januari 2024
De Heuvelrugpolitiek werkt aan een beleidsnota dierenwelzijn. Maar jagers en vissers verzetten zich tegen wat ze als gemeentelijke bemoeizucht zien. ‘We hebben al provinciaal faunabeleid. Als gemeenten zich daar ook nog eens mee gaan bemoeien, wordt het onwerkbaar.’
11 januari 2024
Samen met 26 andere locaties is het gebied tussen Overberg, Renswoude en Veenendaal door de provincie beoordeeld als een kansrijke plek voor windmolens. Gedeputeerde Huib van Essen (GroenLinks) wil daarmee de druk opvoeren om meer vaart te maken met de provinciale energietransitie.
10 januari 2024
Met een bijdrage van maximaal 1750 euro hoopt wethouder Karin Oyevaar (D66) eigenaren van slecht geïsoleerde woningen over te halen om maatregelen te treffen. Het subsidiepotje is goed voor het isoleren van ongeveer 600 huizen met een energielabel D of lager.
10 januari 2024
De oorzaak van de grote brand aan het Nijendal in Driebergen kan niet worden achterhaald. De vuurzee van 30 december was te verwoestend. Met het trekken van andere conclusies wil burgemeester Naafs wachten op een evaluatie door de veiligheidsregio.
26 december 2023
Bewoners van het appartementencomplex De Bosrand in Leersum zien uitbreiding van de nabijgelegen padelbanen niet zitten. ,,We hebben nu al te veel overlast”, zo luidt de teneur van de brief die ze eerder deze maand aan het college en de Heuvelrugpolitiek stuurden.
21 december 2023
Om 2024 duurzaam af te trappen, heeft het Heuvelrugcollege een nieuwe subsidieregeling aangekondigd. Vanaf 15 januari kunnen inwoners met initiatieven op het gebied van duurzaamheid een subsidie van maximaal 5000 euro aanvragen.
20 december 2023
Als de Heuvelrugpolitiek de hoogspanningskabels in Driebergen en Maarn onder de grond wil laten brengen, zullen de partijen geduld moeten hebben. In een brief aan de gemeente schrijft netbeheerder TenneT daar voorlopig geen tijd voor te hebben.
20 december 2023
In de Driebergse wijk Groenhoek lijken de eindejaarsweken rustiger te verlopen dan voorgaande jaren. Volgens Heuvelrugburgemeester Frits Naafs is dat het resultaat van het cameratoezicht, dat de gemeente in de wijk heeft ingesteld.  
13 december 2023
Er komt schot in een aantal woningbouwplannen voor Leersum. Op verschillende locaties zullen de komende jaren tientallen huizen en appartementen uit de grond worden gestampt. Plannen daarvoor worden steeds concreter en het Heuvelrugcollege hakte deze week enkele knopen door.
8 december 2023
Omwonenden van bedrijventerrein Nijendal in Driebergen lijken vooralsnog weinig politieke steun te krijgen in hun verzet tegen de komst van een tijdelijk Aldi-filiaal. De bewoners vrezen voor overlast en nóg langere files dan er nu al vaak staan.
6 december 2023
Het Heuvelrugcollege steekt ruim 60 duizend euro in ledverlichting voor onder meer tennisbanen en maneges. Eerder werden de meeste voetbal-, hockey- en korfbalvelden al voorzien van ledlampen.
6 december 2023
Een intentieovereenkomst met Rijkswaterstaat en de betrokken gemeenten moet de aanleg van zonnepanelen langs de A12 een stap dichterbij brengen. Volgens D66-wethouder Karin Oyevaar is een zonnelint ,,een mooie aanvulling” op andere Heuvelrugse zonneprojecten.
5 december 2023
Tenminste twee grote fracties in de gemeenteraad willen af van het BP-tankstation in het centrum. Volgens raadsleden van BVHlokaal en Open vormt de aanwezigheid van BP een belemmering voor de toekomstplannen voor  het dorpscentrum. De twee partijen dienen volgende week een motie in.
1 december 2023
Inwoners mogen meepraten over drie scenario’s voor een veilige fietsroute door het buitengebied tussen Wijk bij Duurstede en Leersum. Wielrijders, waaronder veel scholieren, voelen zich al jaren een schietschijf voor langsrazend verkeer. 
27 november 2023
Zonder wettelijk verbod kan de gemeente niet optreden tegen agrariërs en landgoedeigenaren die het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat gebruiken. Dat schrijft het Heuvelrugcollege aan de gemeenteraad. De Partij voor de Dieren had om een plaatselijk verbod gevraagd. 
22 november 2023
Utrechtse Heuvelrug heeft het prijskaartje voor het aan de weg zetten van restafval bekendgemaakt. Voor een kleine container gaan inwoners circa vijf euro per keer betalen, een grote kliko gaat zo’n acht euro kosten. Voor GFT- en PMD-afval wordt jaarlijks een vast bedrag berekend.    
22 november 2023
Een pleidooi van de Heuvelrugse supermarkten om in december op zondag langer open te mogen, heeft geen succes gehad. Het college geeft geen gehoor aan de oproep. Zoals verwacht staat collegedeelname van de SGP een verruiming van de winkeltijden in de weg.  
17 november 2023
De meeste fracties in de Heuvelrugse gemeenteraad maken zich zorgen over de toekomstplannen voor het Henschotermeer. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente alles uit de kast haalt om de bouw van een tien meter hoge evenementenhal te voorkomen. Dat pleidooi vond weerklank.
15 november 2023
Op een aantal grote Heuvelrugse vakantieparken is bij brand niet genoeg bluswater beschikbaar. Ook de toegankelijkheid voor de brandweer moet worden verbeterd. De komende tijd wordt ook de brandveiligheid op kleinere recreatieterreinen onderzocht.
14 november 2023
De ondertunneling van de spoorlijn in Maarsbergen loopt vertraging op. Alle tunnels zouden in 2026 klaar moeten zijn, maar de uitstoot van stikstof zit de planning in de weg. Het werk wordt nu gespreid en de laatste tunnel, die voor het langzame verkeer, wordt pas in het tweede kwartaal van 2027 opgeleverd.
13 november 2023
De Vereniging voor Dorp en Natuur is kritisch over het bouwplan voor zes woningen op de hoek van de Boerenbuurt en de Roekenes in  Leersum. Volgens vicevoorzitter Ineke Vrij is Dorp en Natuur niet tegen bebouwing op het perceel, maar kan de landschappelijke inpassing beter.  
8 november 2023
Met een nieuw bos ten zuidwesten van het Leersumse landgoed Broekhuizen wil Staatsbosbeheer de biodiversiteit in de provincie vergroten. Begin 2024 start de aanleg, daarna wordt het terrein met rust gelaten. De verwachting is dat zich een halfopen boslandschap zal ontwikkelen. 
8 november 2023
Plannen voor een woonwijkje op het voormalige drukkerijterrein langs de Tuindorpweg in Maarn krijgen vorm. Een projectontwikkelaar heeft schetsen aan de gemeente voorgelegd. Afgelopen dinsdag ging het Heuvelrugcollege akkoord met 40 woningen, nu is de gemeenteraad aan zet.
6 november 2023
Een besluit over de toekomst van de basisscholen en het dorpshuis in Maarn is nabij. De kans dat de voorkeursvariant van het Heuvelrugcollege het haalt, lijkt verkeken. Een politieke meerderheid keert zich tegen de schoolverhuizing naar de Planetenbaan. 
6 november 2023
De verkeersveiligheid op de Rijsenburgselaan staat opnieuw ter discussie. Een groep actieve bewoners van de wijk Hoenderdaal zegt dat de gemeente op korte termijn moet ingrijpen om mens en dier te beschermen. Het gaat daarbij vooral over het wegdeel net buiten de bebouwde kom.
1 november 2023
Plannen voor een havo-opleiding bij NXT aan de Frans van Dijklaan in Doorn kunnen voorlopig worden opgeborgen. De regionale schoolbesturen vinden dat er geen ruimte meer is voor een extra brede bovenbouw-havo. Er is in de regio al genoeg aanbod, zo luidt de conclusie.
31 oktober 2023
Recreanten lopen te hoop tegen alweer een nieuwe verhoging van de forensenbelasting. Net als in eerdere jaren schaart de landelijke branchevereniging HISWA-RECRON zich aan hun zijde. ,,Utrechtse Heuvelrug hard op weg om de duurste toeristische gemeente in de regio te worden.”  
30 oktober 2023
Huismussen houden de bouw van twee dure villa’s aan de Sterkenburgerlaan in Doorn tegen. De provincie wil geen natuurvergunning afgeven. In de af te breken bedrijfsgebouwen zijn tientallen nesten van huismussen gevonden en dat vogeltje heeft een beschermde status.   
27 oktober 2023
Tennisvereniging LTV Maarn wil niet meewerken aan een verhuizing van de Planetenbaan naar de Buurtsteeg, tenzij het Heuvelrugcollege de plannen daarvoor aanpast. ,,We hebben altijd al gezegd dat we er bij een verhuizing niet op achteruit mogen gaan."
26 oktober 2023
Met tegenzin heeft het Heuvelrugcollege voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november toch weer politieke plakborden beschikbaar gesteld. Eerder nam burgemeester Frits Naafs afscheid van de politieke plaktraditie, maar de partijen drongen erop aan om dat besluit te herzien. 
17 oktober 2023
Volgens de website van de regionale sociale dienst zouden bijstandsgerechtigde inwoners volgend jaar een veel lager bedrag als gift mogen ontvangen. Ada Jansen (SGP) trok tijdens een raadsbijeenkomst verontwaardigd aan de bel. De sociale dienst bleek echter een fout te hebben gemaakt.
16 oktober 2023
Moeten schoolpleinen en sportparken buiten de gebruiksuren worden opengesteld voor iedereen? D66-raadslid Lennart van der Burg legde de kwestie op tafel bij de Heuvelrugpolitiek. Partijen reageerden positief. ,,Maar kleine incidenten kunnen het minder aantrekkelijk maken.”
11 oktober 2023
In tegenstelling tot sommige andere plaatsen wappert er geen Israëlische vlag op het bordes van het gemeentehuis in Doorn. Welke afweging het Heuvelrugcollege heeft gemaakt, wil wethouder Jorg niet zeggen. ,,Dat blijft in de boezem van het college, maar het was geen enorme discussie.”
9 oktober 2023
In de Heuvelrugpolitiek leven breed gedeelde zorgen over de toekomst van woonoord Kraaijbeek in Driebergen-Rijsenburg. D66, Open, ChristenUnie en BVHlokaal stelden kritische vragen, maar sussende woorden van VVD-wethouder Rob Jorg zorgden vooralsnog voor geruststelling.  
4 oktober 2023
De zoektocht naar een alternatieve locatie voor Daltonschool Nicolaas is mislukt. Een eerder advies om de nieuwbouw elders te realiseren vanwege de uitstoot van fijnstof op de N225, is terzijde geschoven. Volgens D66-wethouder Karin Oyevaar blijft de vervuiling onder de norm.  
29 september 2023
Inwoners van Utrechtse Heuvelrug die hun kliko voor restafval vaak aan de weg zetten, gaan meer betalen. Maar volgens wethouder Anouk Haaxma (BVHlokaal) lukt het niet meer om die prijsprikkel op 1 januari te laten ingaan. Er is een jaar extra nodig voor de voorbereidingen.
28 september 2023
Voor het eerst heeft het Heuvelrugcollege een chatbot ingeschakeld bij het schrijven van de gemeentebegroting. De inbreng van kunstmatige intelligentie bleef beperkt tot de inleiding, zo laat VVD-wethouder Rob Jorg - wellicht ter geruststelling - weten. 
28 september 2023
Om te voorkomen dat er bij de Tweede Kamerverkiezingen opnieuw lange wachtrijen ontstaan, breidt Utrechtse Heuvelrug het aantal stembureaus uit. Vorig jaar moesten tijdens de Provinciale Statenverkiezingen enkele stembureaus aanzienlijk langer openblijven dan de bedoeling was.
25 september 2023
Regionale belastingorganisatie BghU zit in zwaar weer. De kans bestaat dat de belastingaanslagen in 2024 niet op tijd de deur uitgaan. Er is bijna een miljoen uitgetrokken voor een verbeterplan. Wethouder Rob Jorg (VVD) gaat er voorlopig van uit dat het risico daarmee afgewend kan worden.
20 september 2023
Met de bouw van zes nieuwe woningen krijgt de hoek van de Boerenbuurt en de Roekenes in Leersum een ander gezicht. Het college heeft voorlopig groen licht gegeven en legt het plan ter inzage. Omdat de gemeenteraad niet meer aan zet komt, ligt de definitieve vergunning in het verschiet.
20 september 2023
Er komt beweging in het dossier rond een nieuw dorpshuis en twee nieuwe basisscholen in Maarn. D66-wethouder Karin Oyevaar heeft een voorkeur voor scholenbouw aan de Planetenbaan. Of de Heuvelrugpolitiek dat ook heeft, moet nog blijken. Scholenbouw op de huidige locaties is goedkoper.
18 september 2023
Utrechtse Heuvelrug wil in 2030 zo’n 55 procent minder koolstofdioxide uitstoten. Maar de ervaring leert dat gemeentelijke duurzaamheidsprojecten vaak uitlopen. Daarom is het cruciaal dat het college met extra plannen komt, aldus D66, Open en de Partij voor de Dieren.
13 september 2023
Woningcorporatie Heuvelrug Wonen gaat fuseren met RK Zeist. De twee corporaties gaan verder onder de naam NabijWonen. Volgens directeur Jos Sleyfer van Heuvelrug Wonen komt de nieuwe organisatie dankzij de fusie op pole position bij de ontwikkeling van stationsgebied Driebergen-Zeist.
11 september 2023
Het Driebergse dorpscentrum moet compacter en groener worden. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Na  jarenlang aandringen door de Heuvelrugpolitiek wordt eindelijk een begin gemaakt met het opstellen van een centrumvisie. Belangengroeperingen mogen meepraten.   
8 september 2023
Met een nieuwe, grote parkeerplaats aan de westkant van het dorp kan de toegenomen verkeersdrukte en de auto-overlast in Amerongen het hoofd worden geboden. Inwoners Anton Bronsvoort en Harry Ruijs legden donderdagavond namens het dorpsnetwerk een plan voor aan de gemeenteraad.
4 september 2023
Het college heeft geen idee hoeveel kippen er rondlopen in Heuvelrugse boerenstallen, maar ziet niets in het opstellen van een inventarisatie. De Partij voor de Dieren had daarom gevraagd, vanwege de landelijke stijging van het aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers.
22 augustus 2023
De werkgroep Kromme Rijn-corridor wil dat er een andere locatie wordt gezocht voor een nieuw zonneveld langs de Amerongerwetering. De warmtestraling van zonnepanelen zou een bedreiging vormen voor de elzen- en essenhakhoutbossen bij Overlangbroek en landgoed Kolland.  
21 augustus 2023
Eigenaren van recreatiewoningen klagen steen en been over de belasting die ze voor hun verblijf in Utrechtse Heuvelrug moeten betalen. VVD-wethouder Rob Jorg wast zijn handen in onschuld. Volgens hem was de verhoging van de forensenbelasting niet het idee van het college, maar van de raad.
17 augustus 2023
De aanleg van een KPN-glasvezelnetwerk in Amerongen en Leersum leidt tot irritatie onder inwoners. Eerder brak kabelaar Delta de straten en trottoirs al open voor zijn glasvezelnet. Inwoners vrezen nu opnieuw overlast.  
17 juli 2023
Zorgorganisatie Silverein stopt begin volgend jaar met het gebruik van de vrijwillige belbus. De bewoners van Beukenhorst, Rehoboth en Sparrenheide in Driebergen worden voortaan door een gecontracteerde taxi-aanbieder naar de dagbesteding gebracht.
13 juli 2023
Er is opnieuw gedoe over de opslaglocatie ten behoeve van leidingwerkzaamheden in Driebergen. Eerder waren het bewoners van Park Seminarie die in verzet kwamen, nu trekken omwonenden van de Arnhemse Bovenweg aan de bel. 
13 juli 2023
Het plan om bij de Albert Heijn-vestiging aan de Dorpsstraat in Doorn een ondergrondse parkeergarage en 100 appartementen te bouwen, is voorlopig van tafel. Dat blijkt niet haalbaar. ,,Financieel gezien is er niemand die zijn vinger opsteekt”, zegt wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP).  
5 juli 2023
Het aanbrengen van scheermesprikkeldraad bij landgoed Dennenburg in Driebergen is niet in strijd met de Wet natuurbescherming. Dat zegt de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) na een onderzoek ter plaatse. Er werden tijdens het onderzoek geen gewonde of dode dieren aangetroffen. 
5 juli 2023
De gemeente trekt toch nog één keer de portemonnee voor het Doornse Gat. Vorige week zei wethouder Anouk Haaxma (BVHlokaal) dat Staatsbosbeheer als eigenaar van het recreatieterrein ,,zijn eigen broek moet ophouden”. Na een dringend verzoek van de provincie is ze daarop teruggekomen.  
4 juli 2023
De door VVD-wethouder Rob Jorg voorgestelde Ozb-verhoging met bijna negen procent is maandagavond door de Heuvelrugpolitiek als een hete aardappel vooruitgeschoven. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft de deur opengezet voor een lagere of zelfs helemaal geen verhoging van de Ozb. 
23 juni 2023
Het schiet niet erg op met de exploitatie van het Doornse Gat. Eigenaar Staatsbosbeheer, de pachter, de provincie en de gemeente lijken in een patstelling beland. Het college wil geen geld meer aan het recreatieterrein spenderen. ,,Staatsbosbeheer moet nu z’n eigen broek ophouden.”
21 juni 2023
Bezoekers van buurthuis De Brug in Driebergen hebben 565 handtekeningen aangeboden aan de gemeenteraad. Ze willen de aangekondigde sluiting door zorgorganisatie Silverein voorkomen. Het Heuvelrugcollege wil de buurthuisfunctie desnoods zonder Silverein in stand houden.
19 juni 2023
Pogingen van BVHlokaal om het schoolzwemmen weer op de Heuvelrugse lesroosters te krijgen, lijken definitief mislukt. De meerderheid van de gemeenteraad en de scholen zien niets in het plan. Scholen zijn huiverig voor de consequenties van ongelukken in het zwembad.  
14 juni 2023
Als het aan VVD-wethouder Rob Jorg ligt, komen er op de Doornse golfbaan  flexwoningen voor statushouders, Oekraïense vluchtelingen en pas gescheiden inwoners. Ook locaties in Leersum, Amerongen en Overberg zijn aangewezen. Onderzoek moet uitwijzen of de plannen haalbaar zijn.