Nieuwsarchief

4 november 2020
De toeslagenaffaire bij de Belastingdienst heeft ook Heuvelruggers gedupeerd, bevestigt wethouder Hans Waaldijk (Open) van sociale zaken. De gemeente wil hen graag bijstaan, maar de Belastingdienst weigert om hun namen door te geven. Waaldijk roept hen op zich te melden.
4 november 2020
Een Armeens gezin is deze week nog niet uit het Azc in Leersum gezet. Burgemeester Frits Naafs probeert te voorkomen dat het gezin op straat belandt. ‘Ik ga niet over alle besluiten die in dit dossier genomen zijn, maar we kunnen wel proberen om het netjes te laten verlopen.’
4 november 2020
Ziekenhuizen worden overspoeld door Covid-19-patiënten en door de komst van vuurwerkslachtoffers dreigt de zorg nog verder in gevaar te komen. Als het aan Heuvelrugburgemeester Frits Naafs ligt, komt er daarom deze jaarwisseling een algeheel, landelijk vuurwerkverbod.
2 november 2020
Het zijn spannende weken voor permanente bewoners op recreatieterreinen. Als wethouder Rob Jorg (VVD) volgende week groen licht krijgt van de Heuvelrugpolitiek, mogen alleen mensen die al vóór november 2003 op een recreatiepark woonden, daar met een gedoogbeschikking blijven.
21 oktober 2020
Aldi wil aan de Driebergse Appelgaard een zeven meter hoge bedrijfsruimte voor een aannemer neerzetten. Dat is het gevolg van het gemeenteraadsbesluit om de supermarkt van de Appelgaard te weren. Vergeleken met de huidige loods, wordt de inhoud van de bebouwing ruim verdrievoudigd.
19 oktober 2020
Permanente bewoners van Heuvelrugse recreatieparken vrezen de uitzetting, die hun mogelijk boven het hoofd hangt. ‘U bent degene die ons lot gaat bepalen. Op basis van zakelijkheid, of uit medemenselijkheid en sociale bewogenheid’, zegt bewoner Arno Bardok tegen de gemeenteraad.
16 oktober 2020
Alleen de Heuvelrugse ChristenUnie verzet zich tegen het plan om 78 van de 90 gemeentelijke speelplaatsen af te stoten. Andere partijen betuigen hun spijt, maar accepteren de financiële noodzaak. Er klinkt lof voor de alternatieven die wethouder Chantal Broekhuis (CDA) aandraagt.
14 oktober 2020
Heuvelrugwethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) is blij met een nieuwe serie financiële meevallers vanuit Den Haag. Maar door de corona-pandemie en de grilligheid van de rijksuitkering blijft voorzichtigheid troef, zegt de wethouder.
14 oktober 2020
De gemeente krijgt extra geld van de rijksoverheid voor de uitvoering van corona-maatregelen. Wie de mondkapjesplicht straks gaat handhaven, is nog onduidelijk. Volgens burgemeester Naafs wordt over de taakverdeling en de omvang van de inzet overleg gevoerd met politie en boa’s. 
14 oktober 2020
Het college stelt de Heuvelrugpolitiek voor, om groen licht te geven voor de bouw van woningen op de Driebergse buitenplaats Broekbergen. Wethouder Rob Jorg (VVD) verwacht, dat tegenstanders van het masterplan de kwestie zullen aanvechten tot aan de Raad van State.
13 oktober 2020
De Heuvelrugpolitiek wil unaniem dat het NS station Driebergen-Zeist zijn intercitystatus behoudt. Als intercitytreinen voortaan aan de Driebergse perrons voorbijrazen, is dat een klap voor de kwaliteit en functie van het station als OV-knooppunt, zeggen de partijen.
13 oktober 2020
Dankzij steun van het CDA heeft de Heuvelrugse gemeenteraad ingestemd met de opwekking van duurzame energie door middel van windmolens en zonnevelden. Toch blijven de christendemocraten mordicus tegen hoge windturbines in het Nationaal Park en een deel van het Krommerijngebied.
9 oktober 2020
De gemeenteraad stelt extra voorwaarden aan de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Dat is onder andere goed nieuws voor wandelaars op de Koeheuvels in Maarn en bezoekers van het Tabaksteeltmuseum in Amerongen. Acties en protesten hebben hun vruchten afgeworpen.
9 oktober 2020
De Heuvelrugpolitiek heeft de lijst met kansrijke woningbouwlocaties goedgekeurd. Dat is een ruggensteun voor wethouder Rob Jorg (VVD). Wel heeft de gemeenteraad een stokje gestoken voor woningbouw op het biodynamische landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen. 
6 oktober 2020
In tegenstelling tot de zogenoemde trekkersgroep, wil de bewonerscommissie wél meer nieuwe woningen in de Driebergse wijk Groene Tuinen. Daarmee lijken huurders en kopers in deze kwestie recht tegenover elkaar te staan.
5 oktober 2020
De gemeenteraad moet een vorig jaar aangenomen motie voor 30 tot 40 nieuwbouwwoningen in de wijk Groene Tuinen heroverwegen. Dat zegt een groep omwonenden van het laatste bouwterrein in de buurt. Buurtbewoners blijven bij hun eis: maximaal 20 huizen en een tandartsenpraktijk.
2 oktober 2020
Supermarktketen Aldi weigert om de handdoek in de ring te gooien. In het langlopende conflict rond de geplande nieuwbouwwinkel aan de Driebergse Appelgaard, bindt de Duitse grootgrutter de juridische strijd aan met de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 
30 september 2020
Een lokale mondkapjesplicht in Utrechtse Heuvelrug valt niet te verwachten. ,,Ik denk dat het alleen maar werkt, als er een landelijke plicht komt”, zegt burgemeester Frits Naafs. Hij hoopt dat de invoering van een landelijke of regionale avondklok niet nodig is.
30 september 2020
Fietsers komen in Utrechtse Heuvelrug steeds meer in het gedrang, omdat het wegennet op de auto is gericht. Dat concludeert raadslid Ernst Hart (Open), naar aanleiding van een enquête die zijn partij heeft uitgevoerd. Verkeerslichten voor fietsers moeten standaard op groen.
29 september 2020
D66 wil dat het college de Heuvelrugse CO2-uitstoot in de gaten gaat houden. Als het aan raadslid Lennart van der Burg ligt, laten burgemeester en wethouders de emissie van het broeikasgas regelmatig monitoren en sluit de gemeente zich aan bij de klimaatdoelstelling van de EU. 
29 september 2020
Innovatieve technieken moeten voorkomen dat de Heuvelrug wordt volgebouwd met zonnevelden en windturbines. Dat zeggen de raadsfracties van de VVD en Open. Alles inzetten op zonne- en windenergie, zoals het college voorstelt, kan altijd nog.
28 september 2020
De corona-pandemie dreigt Utrechtse Heuvelrug veel geld te gaan kosten. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) heeft de risico’s laten becijferen. Uit de begrotingsstukken voor 2021 blijkt, dat de schade tot een miljoen euro kan oplopen.
25 september 2020
De gemeenteraad heeft bedenkingen tegen enkele kansrijke woningbouwlocaties in de Heuvelrugdorpen. Dat leidt tot irritatie bij wethouder Rob Jorg (VVD). ,,Als we zo doorgaan, halveert u de lijst met bouwlocaties.” Jorg is bang dat er te weinig plekken voor nieuwbouw overblijven.   
25 september 2020
De Heuvelrugpolitiek geeft geen duimbreed toe aan supermarkt Aldi. Zes van de zeven raadsfracties weigeren om de noodzakelijke verklaring van geen bezwaar af te geven voor de bouw van een nieuwe winkel aan de Driebergse Appelgaard.
23 september 2020
Met stijgingen van de Ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing worden Heuvelruggers volgend jaar in hun portemonnee geraakt. Maar wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) heeft de begroting voor 2021 sluitend gekregen zonder opnieuw in de voorzieningen te snoeien. 
22 september 2020
De ondernemingsraad van de gemeente velt nog geen oordeel over het thuiswerkplan voor Heuvelrugambtenaren. Wel wordt gevreesd dat door de gedeeltelijke verhuur van het gemeentekantoor, het aantal overgebleven werkplekken niet genoeg zal blijken te zijn.
21 september 2020
In een brief voert de advocaat van de Driebergse supermarkt Aldi de druk op de gemeenteraad op, om groen licht te geven voor de verhuizing naar de Appelgaard. Aldi ontkent dat het op de aangekochte nieuwbouwlocatie een winkel met een regionale functie wil openen.
18 september 2020
Er komt dit jaar geen algeheel vuurwerkverbod voor de Heuvelrugdorpen. Een voorstel daartoe van BVHlokaal heeft op dit moment geen draagvlak bij de andere fracties, zo bleek in de raadscommissie. Het is te kort dag en het valt niet te handhaven, luidde de conclusie.
17 september 2020
De ambtswoning van burgemeester Frits Naafs is verkocht. De gemeente vangt ruim 1,4 miljoen euro voor de witte villa aan de Van der Leelaan in Doorn. De opbrengst ligt twee ton hoger dan de vraagprijs die op huizensite Funda werd vermeld.
17 september 2020
Van de 90 kinderspeelplaatsen in de Heuvelrugdorpen wil het college er nog maar twaalf blijven onderhouden. De toekomst van de andere 78 speelplekken hangt af van initiatieven van inwoners. Die zouden het noodzakelijke onderhoud met behulp van crowdfunding kunnen financieren.
16 september 2020
Tenzij de gemeenteraad roet in het eten gooit, lijkt weinig de verlenging van de zendlicentie voor radio 90FM in de weg te staan. Als later dit jaar ook het Commissariaat voor de Media het sein op groen zet, kan de lokale omroep verder op de onlangs ingeslagen weg. 
15 september 2020
Ondanks een flink aantal potentiële bouwlocaties wordt het de eerstkomende jaren lastig om genoeg nieuwe, sociale huizen in de Heuvelrugdorpen te realiseren. Hoge grondprijzen zijn vaak een obstakel voor de woningcorporaties.
15 september 2020
Met het aanbieden van ruim 2000 handtekeningen voert de Partij voor de Dieren de druk op, om de monumentale beuken aan de Broekhuizerlaan in Leersum te redden van de kettingzaag. ,,Kap alleen de bomen die niet meer te redden zijn”, aldus beoogd lijsttrekker Jolande Baudet.
14 september 2020
Door een deel van het gemeentekantoor in Doorn voor 2,5 ton per jaar te verhuren aan zorgorganisatie Quarijn, wil het Heuvelrugcollege de huisvestingskosten van de gemeente naar beneden brengen. Ambtenaren kunnen prima thuiswerken, toont de coronacrisis aan.
9 september 2020
Utrechtse Heuvelrug gaat permanente bewoning van vakantiehuisjes aanpakken. Als de gemeenteraad akkoord gaat, start het college met handhaven. Wel belooft wethouder Rob Jorg (VVD) hulp voor de getroffen inwoners. Bovendien komen er geen uitzettingen tijdens de corona-crisis.
8 september 2020
Supermarkt Aldi volhardt in zijn wens om een nieuwe winkel te bouwen aan de Driebergse Appelgaard. Tegenstanders verwijten Aldi ,,volstrekt maling” te hebben aan de eerdere opstelling van de gemeenteraad. Wethouder Rob Jorg (VVD) adviseert de raad om juridisch advies in te winnen.
4 september 2020
Als het aan sommige inwoners en belangengroeperingen ligt, blijft er van de Heuvelrugse lijst met kansrijke woningbouwlocaties maar weinig over. Tijdens een raadsbijeenkomst maakten tal van insprekers donderdagavond gehakt van de lijst met potentiële bouwterreinen.
3 september 2020
Het is nog lang niet zeker dat de sociale huurwoningen voor senioren aan de Driebergse Valentijn worden gesloopt en vervangen door een groot appartementencomplex. Corporatie Heuvelrug Wonen denkt dat de gemeente beter eerst naar nieuwbouw op de eigen gronden kan kijken. 
2 september 2020
Heuvelruggers met een betalingsachterstand krijgen in de toekomst eerder met hulpverleners te maken. Wethouder Waaldijk kondigt een proef met vroegsignalering aan. Volgens hem staat de hulpverlener niet onaangekondigd op de stoep en komt de privacy van betrokkenen niet in gevaar.
31 augustus 2020
Er klinkt politieke kritiek op de overname van de voormalige camping Laag Kanje door EuroParcs. Het Apeldoornse familiebedrijf is begonnen met de bouw van nieuwe vakantiehuisjes op het terrein. D66 vreest ecologische gevolgen en wil het naadje van de kous weten.
31 augustus 2020
Volgens een onderzoek in opdracht van corporatie Rhenam Wonen zijn inwoners van Overberg nogal honkvast en is de verhuisbereidheid klein. De onderzoekers zien wel kansen voor een project met koopappartementen voor starters. 
14 juli 2020
De Heuvelrugpolitiek laat zich nog niet buitenspel zetten bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Het voorstel van wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) om hem nog vóór de zomer groen licht te geven voor de verkoop van alle objecten, leed maandag schipbreuk in de gemeenteraad.
14 juli 2020
De politieke kritiek op de dreigende bomenkap bij Huis Doorn en kasteel Broekhuizen in Leersum kreeg maandagavond venijnige kantjes. ,,Deze wethouder wordt zo langzamerhand mevrouw bomenkap”, beet raadslid Anouk Haaxma (BVHlokaal) wethouder Chantal Broekhuis (CDA) toe.
7 juli 2020
Kunnen inwoners preventie- en zorgtaken overnemen, die de gemeente niet meer kan betalen? D66 en SGP uitten hun twijfels in de raadscommissie. De rek is er intussen wel uit, denken ze. Maar vanwege het nijpende geldgebrek lijkt de Heuvelrugpolitiek geen andere keuze te hebben.
2 juli 2020
Ook in Utrechtse Heuvelrug zorgt de hinderlijke eikenprocessierups dit jaar voor minder overlast dan in 2019. De rupsenbestrijders vonden minder nesten en de nesten zijn kleiner. Bij de gemeente kwamen fors minder overlastmeldingen van inwoners binnen.
30 juni 2020
Het tempo waarin nieuwe huizen worden gebouwd, is niet hoog genoeg om leegloop van Utrechtse Heuvelrug te voorkomen, zo blijkt uit onderzoek. Er moet jaarlijks zo’n 15 procent extra worden gebouwd, anders dreigen leefbaarheid en vitaliteit verloren te gaan, aldus een rapport.
29 juni 2020
Het college wil een machtiging om gemeentelijk vastgoed te verkopen, zonder dat voor elke afzonderlijke transactie goedkeuring van de gemeenteraad nodig is. Met de opbrengst moet de schuld van Utrechtse Heuvelrug worden verminderd, maar dat is een druppel op de gloeiende plaat.
25 juni 2020
De aula op de Maarnse begraafplaats wordt voor één euro verkocht aan een Woudenbergse uitvaartonderneming. De exploitatie van het gedateerde gebouw was een verliespost voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De nieuwe eigenaar wil de aula renoveren en een 24-uurskamer realiseren.
24 juni 2020
Na een protest van de Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) is het Doornse Ludenbos afgevoerd van de lijst met mogelijke woningbouwlocaties. Alleen op de plek van de huidige tennisbanen zou mogelijk ooit gebouwd kunnen worden, zegt wethouder Rob Jorg (VVD). 
24 juni 2020
De Heuvelrugse begroting krijgt een financiële opsteker uit Den Haag. Volgens een circulaire van het kabinet mag de gemeente toch op meer geld rekenen. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) noteert meevallers oplopend van bijna 6,5 ton volgend jaar tot ruim een miljoen euro in 2022.
23 juni 2020
Maarn Maarsbergen Natuurlijk is ongelukkig met het voornemen van VVD, CDA, BVHlokaal en SGP om de klimaatdoelstelling van Utrechtse Heuvelrug op de lange baan te schuiven. Gezien de urgentie van het klimaatvraagstuk is dat een verkeerd signaal, vindt MMN.
18 juni 2020
Door bezuinigingen konden Heuvelrugboa’s vorig jaar bij meer dan 500 overlastmeldingen niet optreden. Dat is 20 procent van alle meldingen die bij de buitengewoon opsporingsambtenaren binnenkwamen. Het ging onder andere om parkeerklachten, geluidsoverlast en loslopende honden.
11 juni 2020
Basisscholen in Driebergen maken zich schuldig aan ongewenste voorinschrijving van baby’s en peuters. Ouders die wél netjes de derde verjaardag van hun kind afwachten, maken daardoor minder kans op de school van hun keuze. Onderwijswethouder Chantal Broekhuis (CDA) is niet blij.
11 juni 2020
De reconstructie van het tunneltje tussen Driebergen en Austerlitz kan op korte termijn worden uitgevoerd. Eerder werd de rest van het fietspad langs de verlengde Traaij al verbreed. In het tunneltje werd die verbreding uitgesteld, vanwege de doorkomst van de Ronde van Spanje, maar die gaat niet door.  
10 juni 2020
Nadat zich binnen een maand drie bestelbussen vastreden in het Maarnse tunneltje, gaat de gemeente toch actie ondernemen. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) komt terug van zijn weigering om maatregelen te treffen. Hij hoopt dat het Verbond van Verzekeraars wil meebetalen.  
10 juni 2020
De Heuvelrugse boa’s krijgen geen wapenstok of pepperspray. Wel wil burgemeester Frits Naafs zijn opsporingsambtenaren uitrusten met handboeien. Ook vindt hij dat de boa’s de bevoegdheid moeten krijgen om te fouilleren. Hij heeft een aanvraag ingediend bij het ministerie.
8 juni 2020
Een meerderheid van de Heuvelrugpolitiek lijkt zich tegen de komst van windmolens te keren. Er ligt een aantal moties over de Regionale Energiestrategie (RES) op tafel. Eind deze maand worden de koppen geteld, maar de kans lijkt nihil dat hoge windturbines groen licht krijgen.
5 juni 2020
Staatssecretaris Visser (VVD) betreurt de onzekerheid rond de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. Ze schrijft dat in een brief aan het Heuvelrugcollege. Toch wil Visser nog steeds niet bekendmaken, wanneer de mariniers precies naar Nieuw Milligen verhuizen.
5 juni 2020
De nieuwe Heuvelrugse beleidsnota voor het sociale domein staat vol met vage termen als verbinding, participatie en vervlechting. Maar waar het op neerkomt, is: geldgebrek. ,,Er is niet langer een zorgende overheid, we hebben een actieve samenleving nodig”, zegt wethouder Waaldijk (Open).
3 juni 2020
Het terrein rond het opgerolde drugslaboratorium aan de Spoorlaan in Overberg is verontreinigd met chemicaliën. Als de 51-jarige verdachte de sanering niet betaalt, loopt de gemeente Utrechtse Heuvelrug een financieel risico. Maar de provincie heeft hulp toegezegd. 
2 juni 2020
Om de woningen in de Driebergse wijk Wildbaan-Dennenburg te verwarmen met afvalwater uit de waterzuivering, moet de landelijke overheid over de brug komen met bijna zeven miljoen euro. Het bedrag is nodig om het project rendabel te maken. De gemeente ziet het project wel zitten.
29 mei 2020
Hoewel het college halsstarrig blijft weigeren om vluchtelingenkinderen uit Lesbos in Utrechtse Heuvelrug op te vangen, hebben D66, Open, CDA en ChristenUnie de moed nog niet opgegeven. Ze willen bekijken wat de gemeente dan wél kan doen voor deze groep kwetsbare kinderen.
28 mei 2020
De coronacrisis maakt het onmogelijk om tot een gezonde meerjarenbegroting te komen. Volgens Heuvelrugwethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) gaat de crisis de gemeente geld kosten en zijn er opnieuw bezuinigingen nodig. Maar op dit moment zijn de onzekerheden te groot om knopen door te hakken.
27 mei 2020
Politie en boa’s hebben in de Heuvelrugdorpen tot dusver 77 coronaboetes en 397 waarschuwingen uitgedeeld. Dat blijkt uit het antwoord op vragen van VVD-er Jorrit Linders. Het ging in alle gevallen om inwoners en bezoekers. Aan ondernemers werden geen sancties opgelegd.
26 mei 2020
BVHlokaal neemt het voortouw in het verzet tegen de komst van windmolens en zonnevelden in Utrechtse Heuvelrug. Raadslid Anouk Haaxma vreest voor de bouw van hoge windturbines en vindt dat inwoners te weinig inspraak krijgen. VVD-wethouder Rob Jorg weerspreekt de verwijten.
19 mei 2020
Schraalhans is keukenmeester in Utrechtse Heuvelrug en dat heeft gevolgen voor het onderhoud van de openbare ruimte. De gemeenteraad staat met de rug tegen de muur. ,,We zijn een verarmde landgoedeigenaar geworden”, aldus raadslid Dick Karssen (ChristenUnie).
15 mei 2020
Opnieuw was het raak bij het Maarnse tunneltje. Voor de zoveelste keer knalde een bestelbus tegen het viaduct. Maar wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) wil geen geld steken in extra maatregelen. VVD-raadslid Evert de Boer stelde kritische vragen, maar kreeg het deksel op de neus.
14 mei 2020
Als de Heuvelrugpolitiek akkoord gaat, verhuist het Driebergse consultatiebureau eind dit jaar naar de Valkenheuvelschool aan de Jagersdreef. Voor de verbouwing moet de gemeente 67 duizend euro lenen. Wel wordt jaarlijks tienduizenden euro’s aan huisvestingskosten bespaard.
13 mei 2020
De gemeente kan niet handhavend optreden tegen de gesloopte restanten van Hotel Vogelesang in Leersum. Van enige activiteit op het perceel aan de Rijksstraatweg is al lange tijd geen sprake meer. Het sloopbedrijf wil eerst betaald worden, voordat het terrein wordt opgeleverd.
13 mei 2020
Utrechtse Heuvelrug heeft nog geen extra potje met geld ingesteld om het culturele leven tijdens en na de coronacrisis overeind te houden. Dat verklaarde wethouder Hans Waaldijk (Open) maandagavond, in antwoord op vragen van D66. De gemeente is te arm om zich royaal te tonen.
12 mei 2020
Er is onrust ontstaan onder bewoners van seniorenresidentie Park Boswijk in Doorn. De grootschalige kap van struiken in de tuin van het appartementencomplex leidt tot boosheid en emoties. ,,Ik zag mensen in tranen rondlopen. We voelen ons geschoffeerd”, aldus een bewoner.
5 mei 2020
De Heuvelrugpolitiek denkt het ei van Columbus gevonden te hebben. De investering om een deel van het gemeentekantoor te kunnen verhuren, kan achterwege blijven. De rekening gaat naar Den Haag, onder het mom van het coronabestendig maken van de ambtelijke organisatie.
5 mei 2020
De dijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede wordt ingericht als fietsstraat. Een vrijliggend fietspad is onhaalbaar omdat Utrechtse Heuvelrug niet wil meebetalen. Nu lift de gemeente gratis mee met het hoogheemraadschap.
4 mei 2020
De invoering van een landelijk vuurwerkverbod gaat niet snel genoeg, vindt BVHlokaal. De partij wil dat Utrechtse Heuvelrug nog vóór de komende jaarwisseling een plaatselijk totaalverbod afkondigt. CDA-er Theunis Reedijk kiest voor de landelijke aanpak en dient een motie in.
1 mei 2020
Als de coronacrisis achter de rug is, wordt Utrechtse Heuvelrug mogelijk geconfronteerd met ,,een boeggolf in de vraag naar zorg en ondersteuning”. De gemeente heeft van verschillende zorgpartners al signalen in die richting gekregen. Dat blijkt uit een brief aan de gemeenteraad.
30 april 2020
Het college zegt de ogen niet te sluiten voor de vluchtelingentragedie op het Griekse eiland Lesbos. Maar desondanks wil locoburgemeester Gerrit Boonzaaijer (SGP) niet in actie komen om tien alleenstaande, kwetsbare vluchtelingenkinderen in Utrechtse Heuvelrug op te vangen. 
29 april 2020
Na lang stilzitten mogen jeugdsporters vanaf vandaag weer trainen. Volgens sportwethouder Chantal Broekhuis (CDA) wacht de gemeente Utrechtse Heuvelrug niet op aanpassing van de noodverordening. Welke sportclubs hun plannen al klaar hebben, is nog niet duidelijk.
28 april 2020
Er moet extra aandacht komen voor de gevolgen van de coronacrisis voor de Heuvelrugse kunstsector. Daarvoor pleit D66-fractieleider Karin Oyevaar. Ze is bang dat een groot deel van de cultuursector het loodje gaat leggen en stelt vragen aan cultuurwethouder Hans Waaldijk (Open).
24 april 2020
De overgrote meerderheid van de Heuvelrugpolitiek is positief over het collegevoorstel, om één van de paviljoens van het gemeentekantoor te verhuren aan zorgorganisatie Quarijn. Maar het gevraagde investeringskrediet van om en nabij 1,5 miljoen euro doet de wenkbrauwen fronsen.
23 april 2020
Eén op de drie Nederlandse gemeenten kwam vorig jaar niet uit met het bijstandsbudget uit Den Haag. Dat schrijft de website van het vakblad Binnenlands Bestuur. In de ranglijst van gedupeerde gemeenten staat Utrechtse Heuvelrug op een gedeelde tweede plaats.
20 april 2020
Boze bewoners van de Sportlaan in Driebergen protesteren tegen het plan van wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) om het aantal nieuwbouwhuizen te verhogen van 44 naar 49. Ze willen dat de Heuvelrugpolitiek ingrijpt en schreven een brief aan de gemeenteraad.
17 april 2020
Dankzij een compromisvoorstel van de projectontwikkelaar, mag het bouwplan voor de Sterkenburgerlaan 63-65 in Doorn alsnog op instemming van de Heuvelrugpolitiek rekenen. Dat bleek donderdagavond tijdens de eerste digitale bijeenkomst van de gemeenteraad. 
7 april 2020
De Heuvelrugse raadsfracties van D66, ChristenUnie, Open en CDA nemen het op voor alleenstaande vluchtelingkinderen in opvangkampen op het Griekse eiland Lesbos. Ze vragen het college om, net als tientallen andere gemeentebesturen, in te gaan op de noodkreet van hulporganisaties.
6 april 2020
De opvang en huisvesting van Heuvelruggers met psychosociale problemen blijft nog vier jaar in handen van de stad Utrecht. Volgens wethouder Hans Waaldijk is het onhaalbaar om in de Heuvelrugdorpen aparte voorzieningen te realiseren. Een regionale aanpak moet uitkomst brengen.
3 april 2020
Lokale media dreigen aan de corona-uitbraak ten onder te gaan. Na noodkreten her en der in het land, schieten de gemeenten Amstelveen en Tilburg hun plaatselijke media te hulp. Dichter bij huis pleiten de Utrechtse Statenfracties van PvdA en ChristenUnie voor financiële ondersteuning. Utrechtse Heuvelrug heeft nog niet gereageerd.                                           Volgens de provinciale PvdA en ChristenUnie verkeren veel lokale media in zwaar weer en is hun voortbestaan in gevaar. De twee partijen vragen Gedeputeerde Staten daarom op korte termijn een quick-scan uit te voeren en vervolgens de ergste financiële gaten te dichten. ,,Lokale journalistiek is van groot belang om het gemeentelijk en provinciaal bestuur te controleren en inwoners te informeren”, schrijft PvdA-statenlid Julie d’Hondt. ,,Juist nu iedereen, maar met name kwetsbare mensen aan huis gekluisterd zijn, moeten ze kunnen vertrouwen op goede, onafhankelijke berichtgeving over hun eigen omgeving.” Solidair Hoe de gemeente Utrechtse Heuvelrug op de noodkreet van Nieuwsblad De Kaap/Stichtse Courant reageert, is nog niet duidelijk. Locoburgemeester Gerrit Boonzaaijer, die de taken waarneemt van de door het coronavirus getroffen burgemeester Frits Naafs, heeft nog niet geantwoord op vragen van de dorpsjournalist. Intussen roept journalistenvakbond NVJ alle Nederlandse hoofdredacties in een brief op, om solidair te zijn met hun freelance journalisten en fotografen. Volgens algemeen secretaris Thomas Bruning is het onvermijdelijk dat kranten ,,moeten handelen op basis van een acute terugloop van inkomsten”. Maar hij wijst ook op de kwetsbare positie van schrijvende en fotograferende freelancers, die als gevolg van de coronacrisis harde klappen krijgen in hun bedrijfsvoering. Noodfonds Volgens Bruning wordt een deel van de freelancers onevenredig hard getroffen doordat opdrachtgevers afhaken. ,,Opkomen voor de journalistiek betekent ook opkomen voor al haar makers ongeacht hun contractvorm”, aldus de brief, die mede is ondertekend door secretaris freelance Rosa García López. De NVJ lobbyt momenteel in Den Haag voor een aanvullend noodfonds, waar de inzet van freelance journalisten en fotojournalisten mee kan worden betaald.
2 april 2020
Als het aan wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) ligt, pleegt Utrechtse Heuvelrug voortaan minimaal onderhoud in de openbare ruimte. Gezien de financiële tekorten wil hij alleen doen wat wettelijk verplicht is. Dat zou genoeg moeten zijn voor duurzame instandhouding, zegt hij.
2 april 2020
Het aantal nieuwbouwhuizen in Utrechtse Heuvelrug blijft achter bij de doelstellingen. Vooral in het sociale en middeldure segment worden er in 2020 en 2021 nog te weinig huizen opgeleverd. Pas in 2022 en 2023 heeft de Heuvelrugse bouwkoorts de stijgende lijn te pakken.
2 april 2020
De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wil Heuvelrugse nachtverblijven vanaf vijf personen regelmatig op brandveiligheid gaan controleren. Burgemeester en wethouders hebben het advies overgenomen. Een aangepaste Bouwverordening ligt bij de gemeenteraad op tafel.
1 april 2020
Uitgever BDUmedia van Nieuwsblad De Kaap/Stichtse Courant plaatst sinds eind maart artikelen op de website van beide kranten achter een betaalmuur. Daarmee verdwijnen ook nieuwsberichten en achtergrondartikelen van de Heuvelrugse dorpsjournalist achter een slotje. Wie meer wil lezen dan de lead van het artikel, wordt gevraagd om abonnee te worden.                                                        Eenmalig een week lang onbeperkt digitale artikelen lezen kan ook. De introductie van de betaalmuur komt niet uit de lucht vallen. Vorige maand liet BDUmedia al weten, zwaar getroffen te worden door de coronacrisis. De regionale nieuwsbladen van de Barneveldse krantenuitgever zagen de afgelopen weken de helft van hun advertentie-inkomsten wegvallen.  Zijden draadje De toekomst van Nieuwsblad De Kaap en Stichtse Courant is daardoor aan een zijden draadje komen te hangen. De coronacrisis maakt eens te meer duidelijk, dat aan journalistiek een prijskaartje hangt. Nieuws en nieuwsduiding kunnen niet langer onbeperkt gratis worden aangeboden.  Liquiditeit  Volgens algemeen directeur Heiko Imelman kampt BDUmedia door de weggevallen omzet met een fors liquiditeitsprobleem. ,,Na een aantal zware jaren hadden we in 2020 de stijgende lijn weer te pakken, maar er zit nog te weinig vlees op de botten om de klappen van deze crisis te kunnen opvangen”, aldus Imelman. Gevolgen Welke gevolgen de coronacrisis voor freelancers zoals de dorpsjournalist krijgt, zal de komende weken blijken. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft inmiddels een meldpunt geopend, waar freelancers hun geannuleerde opdrachten kunnen opgeven. Volgens de NVJ stond de landelijke teller van gederfde inkomsten per 1 april al boven de anderhalf miljoen euro.
30 maart 2020
CDA en VVD vinden de nieuwe leegstandsverordening van wethouder Rob Jorg (VVD) geen geschikt instrument om verkrotting in de Heuvelrugdorpen tegen te gaan. En een Driebergse bedrijfsmakelaar vindt het middel erger dan de kwaal, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.  
30 maart 2020
De directies van Allurepark Laag Kanje en recreatieterrein Noordwestkanje in Maarn zijn niet te spreken over de opstelling van het Heuvelrugcollege in de kwestie rond het Henschotermeer. ‘We hebben het gevoel dat het college alles doet om ons formeel buiten de deur te houden’.
25 maart 2020
De corona-crisis is vooralsnog geen reden om de geldkraan voor jeugdzorg en Wmo-ondersteuning dicht te draaien. Wethouder Hans Waaldijk wacht samen met buurgemeenten op een richtlijn van de VNG. Twee Gelderse gemeenten zetten de uitbetaling voor niet-geleverde diensten wel stop.
25 maart 2020
Utrechtse Heuvelrug sluit nog geen natuurgebieden af in verband met de corona-crisis. ‘Onze eigen inwoners willen graag met de kinderen het bos in’, zegt burgemeester Frits Naafs. Wel wordt nagedacht over maatregelen om bezoekers van buiten de gemeente te ontmoedigen. 
24 maart 2020
Heuvelrugbreed zijn er locaties voor noodopvang van kinderen van ouders met vitale beroepen opengesteld. Schooldirecties en kinderopvangorganisaties hebben daarvoor de handen ineen geslagen. De gemeente roept ouders wel op, om terughoudend te zijn met aanmelden.
23 maart 2020
Ondanks een oproep van burgemeester Frits Naafs om thuis te blijven, trok de Heuvelrugse natuur zondagmiddag veel bezoekers. De parkeerplaats bij het Kaapse bos was druk bezet. Een horeca-ondernemer aan de overkant van de weg probeerde nog iets te verdienen.
20 maart 2020
Voor potentiële Heuvelrugse corona-patiënten is een noodlocatie aan de Buurtweg in Doorn geopend. De kantine van voetbalclub DEV is nu een tijdelijke huisartsenpost. Zieke en mogelijk besmette inwoners kunnen er uitsluitend terecht met een officiële verwijzing van hun huisarts.
18 maart 2020
Als gevolg van de corona-crisis ligt ook de Heuvelrugpolitiek plat. Er wordt overwogen om via conference-calls te gaan vergaderen. ‘Het is nog niet nodig om het normale democratische proces buitenspel te zetten’, zegt griffier Walter Hooghiemstra.
17 maart 2020
De corona-maatregelen van de uitvaartbranche worden ook in de Heuvelrugdorpen nageleefd. Maar dat vraagt wel om creativiteit, zegt uitvaartbegeleidster Moniek van Mens. Uitvaartbegeleider Willem Bakker denkt aan een erehaag, zodat toch meer dan 30 mensen acte de présence kunnen geven.
17 maart 2020
Zondagavond rond de verplichte sluitingstijd van 18.00 uur was het een gekkenhuis in coffeeshop Flamingo in Driebergen. Maar na een corona-sluiting van één dag, mogen klanten hun wiet nu komen afhalen. Er wordt extra personeel ingeschakeld en de huisregels zijn aangescherpt.
12 maart 2020
Bouwen in het Ludenbos? Dat kan niet waar zijn. De Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) is verbouwereerd dat het oude bosje is opgenomen in het overzicht van mogelijke, toekomstige woningbouwlocaties. In een schriftelijke reactie zegt de VLD dat het om een misverstand moet gaan.