Nieuwsarchief

1 mei 2020
Als de coronacrisis achter de rug is, wordt Utrechtse Heuvelrug mogelijk geconfronteerd met ,,een boeggolf in de vraag naar zorg en ondersteuning”. De gemeente heeft van verschillende zorgpartners al signalen in die richting gekregen. Dat blijkt uit een brief aan de gemeenteraad.
30 april 2020
Het college zegt de ogen niet te sluiten voor de vluchtelingentragedie op het Griekse eiland Lesbos. Maar desondanks wil locoburgemeester Gerrit Boonzaaijer (SGP) niet in actie komen om tien alleenstaande, kwetsbare vluchtelingenkinderen in Utrechtse Heuvelrug op te vangen. 
29 april 2020
Na lang stilzitten mogen jeugdsporters vanaf vandaag weer trainen. Volgens sportwethouder Chantal Broekhuis (CDA) wacht de gemeente Utrechtse Heuvelrug niet op aanpassing van de noodverordening. Welke sportclubs hun plannen al klaar hebben, is nog niet duidelijk.
28 april 2020
Er moet extra aandacht komen voor de gevolgen van de coronacrisis voor de Heuvelrugse kunstsector. Daarvoor pleit D66-fractieleider Karin Oyevaar. Ze is bang dat een groot deel van de cultuursector het loodje gaat leggen en stelt vragen aan cultuurwethouder Hans Waaldijk (Open).
24 april 2020
De overgrote meerderheid van de Heuvelrugpolitiek is positief over het collegevoorstel, om één van de paviljoens van het gemeentekantoor te verhuren aan zorgorganisatie Quarijn. Maar het gevraagde investeringskrediet van om en nabij 1,5 miljoen euro doet de wenkbrauwen fronsen.
23 april 2020
Eén op de drie Nederlandse gemeenten kwam vorig jaar niet uit met het bijstandsbudget uit Den Haag. Dat schrijft de website van het vakblad Binnenlands Bestuur. In de ranglijst van gedupeerde gemeenten staat Utrechtse Heuvelrug op een gedeelde tweede plaats.
20 april 2020
Boze bewoners van de Sportlaan in Driebergen protesteren tegen het plan van wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) om het aantal nieuwbouwhuizen te verhogen van 44 naar 49. Ze willen dat de Heuvelrugpolitiek ingrijpt en schreven een brief aan de gemeenteraad.
17 april 2020
Dankzij een compromisvoorstel van de projectontwikkelaar, mag het bouwplan voor de Sterkenburgerlaan 63-65 in Doorn alsnog op instemming van de Heuvelrugpolitiek rekenen. Dat bleek donderdagavond tijdens de eerste digitale bijeenkomst van de gemeenteraad. 
7 april 2020
De Heuvelrugse raadsfracties van D66, ChristenUnie, Open en CDA nemen het op voor alleenstaande vluchtelingkinderen in opvangkampen op het Griekse eiland Lesbos. Ze vragen het college om, net als tientallen andere gemeentebesturen, in te gaan op de noodkreet van hulporganisaties.
6 april 2020
De opvang en huisvesting van Heuvelruggers met psychosociale problemen blijft nog vier jaar in handen van de stad Utrecht. Volgens wethouder Hans Waaldijk is het onhaalbaar om in de Heuvelrugdorpen aparte voorzieningen te realiseren. Een regionale aanpak moet uitkomst brengen.
3 april 2020
Lokale media dreigen aan de corona-uitbraak ten onder te gaan. Na noodkreten her en der in het land, schieten de gemeenten Amstelveen en Tilburg hun plaatselijke media te hulp. Dichter bij huis pleiten de Utrechtse Statenfracties van PvdA en ChristenUnie voor financiële ondersteuning. Utrechtse Heuvelrug heeft nog niet gereageerd.                                           Volgens de provinciale PvdA en ChristenUnie verkeren veel lokale media in zwaar weer en is hun voortbestaan in gevaar. De twee partijen vragen Gedeputeerde Staten daarom op korte termijn een quick-scan uit te voeren en vervolgens de ergste financiële gaten te dichten. ,,Lokale journalistiek is van groot belang om het gemeentelijk en provinciaal bestuur te controleren en inwoners te informeren”, schrijft PvdA-statenlid Julie d’Hondt. ,,Juist nu iedereen, maar met name kwetsbare mensen aan huis gekluisterd zijn, moeten ze kunnen vertrouwen op goede, onafhankelijke berichtgeving over hun eigen omgeving.” Solidair Hoe de gemeente Utrechtse Heuvelrug op de noodkreet van Nieuwsblad De Kaap/Stichtse Courant reageert, is nog niet duidelijk. Locoburgemeester Gerrit Boonzaaijer, die de taken waarneemt van de door het coronavirus getroffen burgemeester Frits Naafs, heeft nog niet geantwoord op vragen van de dorpsjournalist. Intussen roept journalistenvakbond NVJ alle Nederlandse hoofdredacties in een brief op, om solidair te zijn met hun freelance journalisten en fotografen. Volgens algemeen secretaris Thomas Bruning is het onvermijdelijk dat kranten ,,moeten handelen op basis van een acute terugloop van inkomsten”. Maar hij wijst ook op de kwetsbare positie van schrijvende en fotograferende freelancers, die als gevolg van de coronacrisis harde klappen krijgen in hun bedrijfsvoering. Noodfonds Volgens Bruning wordt een deel van de freelancers onevenredig hard getroffen doordat opdrachtgevers afhaken. ,,Opkomen voor de journalistiek betekent ook opkomen voor al haar makers ongeacht hun contractvorm”, aldus de brief, die mede is ondertekend door secretaris freelance Rosa García López. De NVJ lobbyt momenteel in Den Haag voor een aanvullend noodfonds, waar de inzet van freelance journalisten en fotojournalisten mee kan worden betaald.
2 april 2020
Als het aan wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) ligt, pleegt Utrechtse Heuvelrug voortaan minimaal onderhoud in de openbare ruimte. Gezien de financiële tekorten wil hij alleen doen wat wettelijk verplicht is. Dat zou genoeg moeten zijn voor duurzame instandhouding, zegt hij.
2 april 2020
Het aantal nieuwbouwhuizen in Utrechtse Heuvelrug blijft achter bij de doelstellingen. Vooral in het sociale en middeldure segment worden er in 2020 en 2021 nog te weinig huizen opgeleverd. Pas in 2022 en 2023 heeft de Heuvelrugse bouwkoorts de stijgende lijn te pakken.
2 april 2020
De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wil Heuvelrugse nachtverblijven vanaf vijf personen regelmatig op brandveiligheid gaan controleren. Burgemeester en wethouders hebben het advies overgenomen. Een aangepaste Bouwverordening ligt bij de gemeenteraad op tafel.
1 april 2020
Uitgever BDUmedia van Nieuwsblad De Kaap/Stichtse Courant plaatst sinds eind maart artikelen op de website van beide kranten achter een betaalmuur. Daarmee verdwijnen ook nieuwsberichten en achtergrondartikelen van de Heuvelrugse dorpsjournalist achter een slotje. Wie meer wil lezen dan de lead van het artikel, wordt gevraagd om abonnee te worden.                                                        Eenmalig een week lang onbeperkt digitale artikelen lezen kan ook. De introductie van de betaalmuur komt niet uit de lucht vallen. Vorige maand liet BDUmedia al weten, zwaar getroffen te worden door de coronacrisis. De regionale nieuwsbladen van de Barneveldse krantenuitgever zagen de afgelopen weken de helft van hun advertentie-inkomsten wegvallen.  Zijden draadje De toekomst van Nieuwsblad De Kaap en Stichtse Courant is daardoor aan een zijden draadje komen te hangen. De coronacrisis maakt eens te meer duidelijk, dat aan journalistiek een prijskaartje hangt. Nieuws en nieuwsduiding kunnen niet langer onbeperkt gratis worden aangeboden.  Liquiditeit  Volgens algemeen directeur Heiko Imelman kampt BDUmedia door de weggevallen omzet met een fors liquiditeitsprobleem. ,,Na een aantal zware jaren hadden we in 2020 de stijgende lijn weer te pakken, maar er zit nog te weinig vlees op de botten om de klappen van deze crisis te kunnen opvangen”, aldus Imelman. Gevolgen Welke gevolgen de coronacrisis voor freelancers zoals de dorpsjournalist krijgt, zal de komende weken blijken. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft inmiddels een meldpunt geopend, waar freelancers hun geannuleerde opdrachten kunnen opgeven. Volgens de NVJ stond de landelijke teller van gederfde inkomsten per 1 april al boven de anderhalf miljoen euro.
30 maart 2020
CDA en VVD vinden de nieuwe leegstandsverordening van wethouder Rob Jorg (VVD) geen geschikt instrument om verkrotting in de Heuvelrugdorpen tegen te gaan. En een Driebergse bedrijfsmakelaar vindt het middel erger dan de kwaal, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.  
30 maart 2020
De directies van Allurepark Laag Kanje en recreatieterrein Noordwestkanje in Maarn zijn niet te spreken over de opstelling van het Heuvelrugcollege in de kwestie rond het Henschotermeer. ‘We hebben het gevoel dat het college alles doet om ons formeel buiten de deur te houden’.
25 maart 2020
De corona-crisis is vooralsnog geen reden om de geldkraan voor jeugdzorg en Wmo-ondersteuning dicht te draaien. Wethouder Hans Waaldijk wacht samen met buurgemeenten op een richtlijn van de VNG. Twee Gelderse gemeenten zetten de uitbetaling voor niet-geleverde diensten wel stop.
25 maart 2020
Utrechtse Heuvelrug sluit nog geen natuurgebieden af in verband met de corona-crisis. ‘Onze eigen inwoners willen graag met de kinderen het bos in’, zegt burgemeester Frits Naafs. Wel wordt nagedacht over maatregelen om bezoekers van buiten de gemeente te ontmoedigen. 
24 maart 2020
Heuvelrugbreed zijn er locaties voor noodopvang van kinderen van ouders met vitale beroepen opengesteld. Schooldirecties en kinderopvangorganisaties hebben daarvoor de handen ineen geslagen. De gemeente roept ouders wel op, om terughoudend te zijn met aanmelden.
23 maart 2020
Ondanks een oproep van burgemeester Frits Naafs om thuis te blijven, trok de Heuvelrugse natuur zondagmiddag veel bezoekers. De parkeerplaats bij het Kaapse bos was druk bezet. Een horeca-ondernemer aan de overkant van de weg probeerde nog iets te verdienen.
20 maart 2020
Voor potentiële Heuvelrugse corona-patiënten is een noodlocatie aan de Buurtweg in Doorn geopend. De kantine van voetbalclub DEV is nu een tijdelijke huisartsenpost. Zieke en mogelijk besmette inwoners kunnen er uitsluitend terecht met een officiële verwijzing van hun huisarts.
18 maart 2020
Als gevolg van de corona-crisis ligt ook de Heuvelrugpolitiek plat. Er wordt overwogen om via conference-calls te gaan vergaderen. ‘Het is nog niet nodig om het normale democratische proces buitenspel te zetten’, zegt griffier Walter Hooghiemstra.
17 maart 2020
De corona-maatregelen van de uitvaartbranche worden ook in de Heuvelrugdorpen nageleefd. Maar dat vraagt wel om creativiteit, zegt uitvaartbegeleidster Moniek van Mens. Uitvaartbegeleider Willem Bakker denkt aan een erehaag, zodat toch meer dan 30 mensen acte de présence kunnen geven.
17 maart 2020
Zondagavond rond de verplichte sluitingstijd van 18.00 uur was het een gekkenhuis in coffeeshop Flamingo in Driebergen. Maar na een corona-sluiting van één dag, mogen klanten hun wiet nu komen afhalen. Er wordt extra personeel ingeschakeld en de huisregels zijn aangescherpt.
12 maart 2020
Bouwen in het Ludenbos? Dat kan niet waar zijn. De Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) is verbouwereerd dat het oude bosje is opgenomen in het overzicht van mogelijke, toekomstige woningbouwlocaties. In een schriftelijke reactie zegt de VLD dat het om een misverstand moet gaan.
10 maart 2020
Het tunneltje bij de Raadhuislaan in Maarn staat weer op de politieke agenda. Vorige maand ging het weer eens mis, toen een bestelwagen tegen het tunneldak reed. Elke aanrijding kost de gemeente geld, vermoedt VVD-raadslid Evert de Boer. Hij wil over maatregelen praten.
9 maart 2020
Tandarts Onno Michielse zit met de handen in het haar. Samen met zijn praktijkgenoten moet hij zich behelpen in een verouderd en veel te krap pand aan de Jagersdreef in Driebergen. Maar voor de tweede keer heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug een verhuisplan afgewezen.
6 maart 2020
Een projectontwikkelaar doet opnieuw een poging om zijn bouwplan voor de Sterkenburgerlaan in Doorn door de Heuvelrugpolitiek te loodsen. Of zijn toegeving overtuigend genoeg is om het plan voor zes dure huizen over de streep te trekken, moet nog blijken.
5 maart 2020
De tankstations van Shell en TinQ aan de Woudenbergseweg in Maarsbergen worden niet verplaatst. De provincie heeft daar definitief een streep door gehaald, omdat de gemeente Utrechtse Heuvelrug niet wil meebetalen.
3 maart 2020
Problemen met de veiligheid, lege marktplaatsen en onmin tussen winkeliers en marktkooplieden bederven de stemming op de Driebergse weekmarkt. ,,De sfeer is er niet beter op geworden”, zegt raadslid Wim Hak (D66). De gemeente heeft inmiddels veiligheidsmaatregelen genomen.
3 maart 2020
Er is nog veel onduidelijk over de gedeeltelijke verhuur van het Heuvelrugse gemeentekantoor. Zo wordt nog gekeken naar de mogelijke huisvesting van ambtenaren in het voormalige ABN-AMRO filiaal. Verder moet worden afgerekend met parkeerperikelen in de ondergrondse parkeergarage.
2 maart 2020
BVHLokaal wil het particuliere vuurwerk in Utrechtse Heuvelrug in de ban doen en vervangen door centrale shows. Zo moet er een einde komen aan de jaarlijkse overlast. Maar burgemeester Frits Naafs voelt daar weinig voor. Hij mikt op een landelijk of regionaal verbod.
26 februari 2020
In het Heuvelrugse basisonderwijs neemt het schoolverzuim in de dagen vlak vóór de vakantie weer toe. Vorig jaar namen ruim drie keer zoveel kinderen te vroeg vrij, vergeleken met een jaar eerder. Vóór de krokusvakantie is extra gecontroleerd, resultaten zijn nog niet bekend.
26 februari 2020
Vijf Heuvelrugse schoolgebouwen hebben mogelijk loden waterleidingen. Lood in het drinkwater kan de intelligentie van jonge kinderen negatief beïnvloeden. De gemeente heeft de scholen geadviseerd om hun waterleidingen te onderzoeken en watermonsters te laten nemen.
25 februari 2020
De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet minder eisen stellen bij de aanleg van zonnevelden. Anders worden particuliere initiatiefnemers, boeren, landgoederen en bedrijven afgeschrikt. Dat staat in een advies van de Duurzaamheidsraad aan de Heuvelrugpolitiek.
19 februari 2020
De windmolens en zonnevelden komen eraan. Wethouder Rob Jorg (VVD) wil de komende vijf jaar enkele grote windturbines langs de A12 en 55 hectare zonnevelden in het agrarisch gebied van Utrechtse Heuvelrug toestaan. Hij verwacht al in 2021 de eerste concrete besluiten te nemen.
18 februari 2020
De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet nu kiezen voor echt duurzame en natuurvriendelijke vormen van landbouw, te beginnen in het buitengebied van Driebergen. Milieuzorg Zeist pleit voor een proeftuin met kleinschalige landbouw.
7 februari 2020
Het plan voor dure seniorenappartementen op het terrein van verpleeg- en verzorgingshuis Oranjestein in Doorn stagneert nog steeds. Eigenaar Pro Senectute en de gemeente staan allebei met de hakken in het zand. Een betaling van 4,5 ton aan de gemeente laat daarom op zich wachten.
7 februari 2020
Er is een nieuw plan voor de nog onbebouwde kavels in het wijkje aan de Eindseweg in Overberg. Daar zouden acht middeldure rijtjeshuizen en acht sociale koopappartementen moeten komen. Daarentegen blijft een vastgelopen project in Amerongen voorlopig nog in de mottenballen.
6 februari 2020
Milieuzorg Zeist vangt bot bij de Raad van State. Die heeft de bezwaren tegen de plannen voor het Driebergse landgoed De Woerd verworpen. Intussen beschuldigt omwonende Toon van der Sande het Heuvelrugcollege opnieuw van niet-integer handelen rond de bodemvervuiling bij De Woerd.
5 februari 2020
De daling van het aantal kinderen dat tegen infectieziekten is ingeënt, lijkt tot stilstand gekomen. Maar de vaccinatiegraad bij zuigelingen ligt in Utrechtse Heuvelrug nog steeds onder het landelijk gemiddelde en voldoet bij lange na niet aan de norm van de Verenigde Naties.
5 februari 2020
Een groep inwoners geeft de strijd tegen de afsluiting van het Maarnse Voetpad nog niet op. Volgens de Vereniging Leefbaarheid Doorn moet de gemeente prinses Irene van Lippe Biesterfeld dwingen om het kerkenpad over haar terrein weer open te stellen.
4 februari 2020
De Heuvelrugpolitiek moppert een beetje, maar stemt desondanks in met de bouw van acht twee-onder-een-kapwoningen aan de Beukenlaan, halverwege Driebergen en Doorn. Alleen de linkse fractie Open vindt het onoverkomelijk dat er geen sociale woningbouw in het plan is opgenomen.
3 februari 2020
De provincie moet minder star omgaan met regels voor bouwen in natuur- en stiltegebieden, vinden B en W van Utrechtse Heuvelrug. Ook moet het provinciebestuur de bouw van tiny houses mogelijk maken en meer rekening houden met de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen.
31 januari 2020
De gemeente Utrechtse Heuvelrug bijt in het zand bij de rechter en moet opnieuw kijken naar de entreeheffing bij het Henschotermeer. Een handhavingsverzoek van camping Laag Kanje en eigenaren van vakantiehuisjes moet in behandeling worden genomen, zo besloot de rechter onlangs.
27 januari 2020
Een inwoner waarschuwt de Heuvelrugpolitiek voor het gevaar van een levend laboratorium. De plaatsing van 5G-antennes op straatlantaarns zou gelijk staan aan experimenteren met elektromagnetische velden op levende wezens. Het college heeft zijn standpunt nog niet bekendgemaakt.
23 januari 2020
Gedeputeerde Arne Schaddelee (ChristenUnie) wil de maximumsnelheid op provinciale wegen verlagen van 80 naar 60 kilometer. VVD-raadslid Ron van der Laan noemt dat een onzinnig voorstel. Hij gelooft niet dat het Schaddelee gaat lukken om de snelheidsverlaging ‘erdoor te drukken’.
23 januari 2020
Het idee van enkele Kamerleden om legale, permanente bewoning van vakantiehuisjes mogelijk te maken, biedt wellicht soelaas voor bewoners van zeven parken in Utrechtse Heuvelrug. Maar wethouder Rob Jorg (VVD) voelt er weinig voor om permanente bewoning van caravans toe te staan.
22 januari 2020
Er zijn genoeg bouwlocaties in Utrechtse Heuvelrug om tot 2026 aan de stijgende vraag naar huizen te voldoen, zo blijkt uit een inventarisatie van de gemeente. De Doornse marinierskazerne is niet meegerekend. Die kan volgens wethouder Rob Jorg (VVD) pas later worden volgebouwd.
22 januari 2020
Door het beveiligingslek in de computersoftware van Citrix is de dienstverlening aan inwoners van Utrechtse Heuvelrug niet in het gedrang gekomen. Volgens burgemeester Frits Naafs is het netwerk sinds maandagmiddag weer in de lucht en kunnen ambtenaren weer thuiswerken.
21 januari 2020
De gemeente praat met de provincie over het verlagen van de maximumsnelheid op de Driebergsestraatweg in Doorn. Ter hoogte van de Beukenlaan zal door een nieuwbouwplan het aantal gevaarlijke verkeerssituaties toenemen, zo is de verwachting.
17 januari 2020
Verlenging van de zendmachtiging voor lokale omroep Regio90 is voor het Heuvelrugcollege nog geen uitgemaakte zaak. Burgemeester Naafs vindt dat de omroep verslag moet doen vanuit de raadszaal. ,,Alleen plaatjes draaien, daar blijven we ons geld natuurlijk niet aan uitgeven.”
15 januari 2020
Utrechtse Heuvelrug staat niet onder curatele, maar de provincie gaat de gemeentefinanciën wel onder het vergrootglas leggen. D66 en ChristenUnie stellen raadsvragen. Wethouder Boonzaaijer (SGP) benadrukt dat zijn begroting gewoon onder het reguliere toezicht blijft vallen.
13 januari 2020
Onder permanente bewoners van de Heuvelrugse recreatieterreinen heerst grote onrust. Het college wil de vaste bewoning van vakantiehuisjes aanpakken, maar veel bewoners kunnen geen kant op. Vanaf 2021 dreigt uitzetting en de emoties onder de getroffen bewoners lopen hoog op.
10 januari 2020
Een plan voor extra woningen op gemeentelijke bouwlocaties wordt gesteund door de Heuvelrugpolitiek. De partijen zien unaniem de noodzaak van meer woningbouw. Een initiatief voor een gezondheidscentrum aan de Leersumse Pomplaan is daardoor kansloos.
9 januari 2020
Als gevolg van het landelijke pensioenakkoord dreigt de gemeente Utrechtse Heuvelrug volgend jaar 1,2 ton extra kwijt te zijn aan de Veiligheidsregio Utrecht. Burgemeester Frits Naafs vindt dat de VRU eerst maar eens een greep in de eigen financiële reserves moet doen.
9 januari 2020
Als het aan een Harderwijks vastgoedbedrijf ligt, komen er op een bouwperceel aan de Doornse Beukenlaan geen drie vrijstaande villa’s, maar acht luxe twee-onder-een-kappers. Wethouder Rob Jorg (VVD) is deze week akkoord gegaan, maar de gemeenteraad moet nog toestemming verlenen.
8 januari 2020
Prinses Irene hoeft de afsluiting van het kerkenpad door haar tuin in Doorn niet ongedaan te maken. Burgemeester Frits Naafs ontkent dat ze daarmee een voorkeursbehandeling krijgt. ,,Ons standpunt is gebaseerd op de feitelijke en juridische situatie. Niets meer, niets minder.”
7 januari 2020
Als het aan de betrokken gemeenten ligt, kan de omroep Regio90 uitbreiding van zijn werkgebied met Rhenen vergeten. Burgemeester Naafs stelt de Heuvelrugpolitiek voor, niet met de uitbreiding in te stemmen. Wijk bij Duurstede en Rhenen hebben al een negatief besluit genomen.
6 januari 2020
Geen grote incidenten, maar wel talloze vernielingen en hulpverleners die met vuurwerk werden bekogeld. Dat is volgens burgemeester Frits Naafs de dubieuze oogst van de Heuvelrugse jaarwisseling. Hij pleit voor een landelijk verbod op knalvuurwerk.
18 december 2019
De toekomstige, multifunctionele accommodatie in Maarn wordt wellicht over verschillende locaties verspreid. Onderwijs, kinderopvang, sport, verenigingen en bibliotheek kunnen op het Tromplein, de Breeschotenlaan en de Planetenbaan bij elkaar komen.
18 december 2019
De Driebergse waterzuivering kan minstens 870 woningen in de wijken bij de Rijsenburgselaan van verwarming voorzien, zo blijkt uit een technisch onderzoek. Wel is er een zak geld van de landelijke overheid nodig en moeten huiseigenaren bereid zijn om in isolatie te investeren.
12 december 2019
Onder druk van bewoners van de Engweg komt er alsnog een onderzoek naar een overkapping van de toekomstige tunnelbak in Maarsbergen. Die toezegging heeft gedeputeerde Arne Schaddelee (ChristenUnie) afgelopen woensdag in Provinciale Staten gedaan.
10 december 2019
Bewoners van de Driebergse wijk Dennenhorst zijn teleurgesteld over het collegebesluit om 129 bomen te kappen. Volgens bewoner Tom Berkhout heeft de gemeente nooit de intentie gehad om de bomen te sparen. Kennelijk maken nutsbedrijven de dienst uit, zo concludeert hij.
5 december 2019
Branchevereniging Recron is boos op de gemeente over een verhoging van de forensenbelasting. De recreatieondernemers voelen zich gediscrimineerd en vinden dat de Heuvelrugpolitiek ,,naar willekeur en eigen believen met de lokale lasten aan het goochelen is”.
29 november 2019
Heuvelruggers die in de toekomst reclamefolders willen ontvangen, moeten een speciale sticker op de brievenbus plakken. Ondanks verzet van het college heeft de gemeenteraad dat besloten. Als pleister op de wonde hoeft wethouder Hans Waaldijk geen haast te maken met de invoering.
27 november 2019
Om iets aan het woningtekort te doen, wordt voor meerdere Heuvelrugse nieuwbouwlocaties het aantal huizen opgeschroefd. Het college stelt voor om op sommige plekken hoger of kleiner te bouwen. Aan de Van Bennekomweg in Doorn en De Kolk in Leersum komen extra middeldure huizen.
22 november 2019
Een meerderheid uit de Heuvelrugpolitiek bindt de strijd aan tegen de grote hoeveelheid reclamedrukwerk, die inwoners wekelijks op de deurmat vinden. Die verspilling van papier en energie is slecht voor het milieu, vinden ze. Het college wil de kat nog even uit de boom kijken.
21 november 2019
De Maarnse kerstboomverbranding gaat begin januari gewoon door. De gemeente Utrechtse Heuvelrug geeft traditie vooralsnog voorrang boven het milieu. Alleen als Maarnaars laten blijken dat ze van de dorpsfik af willen, neemt burgemeester Frits Naafs dat in overweging.
20 november 2019
Het collegebesluit over de lommerrijke Driebergse wijk Dennenhorst is gevallen: op acht na alle bomen gaan eraan, minder dan de helft wordt vervangen. De keuze van die boomsoorten wordt aan de wijkbewoners voorgelegd, zegt wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP).
20 november 2019
Prinses Irene heeft een openbaar kerkenpad afgesloten, dat door haar tuin in Doorn liep. Sommige wandelaars vermoeden dat ze een voorkeursbehandeling krijgt. Burgemeester Naafs zegt dat hij de afsluiting nog onderzoekt, maar dat de veiligheid van de prinses een grote rol speelt.
14 november 2019
De vergunning voor een nieuwe geitenstal naast landgoed Zuylestein in Leersum is gesneuveld. Volgens wethouder Rob Jorg (VVD) is dat het gevolg van de stikstofcrisis. Zeven andere agrarische projecten zijn door de provincie op de plank gelegd, in afwachting van nieuwe regels.
13 november 2019
Supermarkt Aldi wil nog steeds bouwen aan de Driebergse Appelgaard en heeft een kapaanvraag ingediend voor bomen die in de weg staan. Dat zorgt voor onrust in de buurt. De kapaanvraag lijkt deel uit te maken van een juridisch steekspel tussen Aldi en de Heuvelrugpolitiek.
12 november 2019
De gemeente moet varkenshouders aan de Nieuwe Steeg in Leersum overhalen om gebruik te maken van een uitkoopregeling, vindt het buurtcomité. Door de stikstofcrisis zien actievoerders hun kans schoon, om zo’n sanering aan te kaarten bij de Heuvelrugpolitiek.
12 november 2019
De verkeersveiligheid rond de toekomstige spoorwegonderdoorgang in Maarsbergen is nog lang niet op orde. Een rapport in opdracht van de provincie signaleert grote risico’s. Op sommige plekken kunnen automobilisten de macht over het stuur verliezen en uit de bocht vliegen.
11 november 2019
De Ozb in Utrechtse Heuvelrug gaat niet met 17,5 maar met 12,5 procent omhoog. Om dat te betalen, moet de gemeente 100 duizend euro extra bezuinigen op de eigen inkoop. Ook verdampt het begrotingsoverschot. Dat is het resultaat van de raadsvergadering van maandagavond. 
7 november 2019
Er zijn nog geen aanhoudingen verricht in verband met de aanslag op een woning aan de Lange Dreef in Driebergen. Volgens burgemeester Frits Naafs was het een poging tot moord en ligt het voor de hand dat het een criminele represaille was. Naafs reageerde op vragen van de VVD.
6 november 2019
Burgemeester Naafs van Utrechtse Heuvelrug doet de waterpijp en lachgas in de ban. Vanaf januari mag in de openbare ruimte geen lachgas meer worden gebruikt als dat overlast veroorzaakt. Om criminele ondermijning tegen te gaan, komt er een vergunningplicht voor waterpijpcafés.
6 november 2019
De verlengde tunnelbak die het verkeer op de N226 in Maarsbergen onder de spoorbaan door moet leiden, krijgt geen overkapping. Een kwaliteitsteam had dat wel geadviseerd. Het voorstel om de tunnelwanden te bekleden met geluidsabsorberend materiaal, wordt wel gehonoreerd.
5 november 2019
Ondanks een eerder reddingsplan, lijkt een kaalslag in de lommerrijke Driebergse woonwijk Dennenhorst nu toch dichterbij te komen. Buurtbewoners zijn er cynisch van geworden. ,,Het maakt niet uit wat we inbrengen, het plan wordt toch doorgezet”, zeggen ze.
4 november 2019
Stikstof heeft ervoor gezorgd, dat sommige korstmossen nagenoeg zijn verdwenen uit de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Dat schrijft de website Nature Today op basis van provinciaal onderzoek. De onderzoekers noemen de opstapeling van ammoniakbelasting als oorzaak.
1 november 2019
De begroting die het college aan de gemeenteraad heeft voorgelegd, zorgt voor politieke spanningen. Vooral de verhoging van de Ozb en de bezuiniging op fietsveiligheid moeten het ontgelden. Collegepartij VVD vindt de aangekondigde Ozb-verhoging onacceptabel.
31 oktober 2019
Als inwoners moeten betalen voor elke grijze kliko die ze aan de weg zetten, kan de hoeveelheid restafval in Utrechtse Heuvelrug flink afnemen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van wethouder Hans Waaldijk (Open).
21 oktober 2019
De uitbreiding van het Henschotermeer is mogelijk niet haalbaar. Dat blijkt uit een rapport van Bureau SRO, dat de plannen van de exploitant tegen het licht hield. Op verzoek van nabijgelegen recreatiebedrijven en kritische omwonenden somt SRO de knelpunten op.
21 oktober 2019
In veel gemeenten gaat het mis met de toewijzing van Wmo-hulpmiddelen, zegt de nationale ombudsman. Kennelijk vormt Utrechtse Heuvelrug geen uitzondering. Het tv-programma Kassa bracht onlangs een klacht van een inwoner. ‘Het heeft onze aandacht’, zegt wethouder Hans Waaldijk.
18 oktober 2019
Gemeenten hebben nauwelijks zicht op slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting, blijkt uit een nieuwe enquête. Is mensenhandel alleen een grootstedelijk probleem? Nee, zegt burgemeester Frits Naafs, ook in Utrechtse Heuvelrug komt seksuele uitbuiting voor.
17 oktober 2019
Doffe ploffen en lichte trillingen, dat is wat omstanders en omwonenden in Maarn en Doorn kunnen merken van een onderzoek naar aardwarmte. TNO en Energie Beheer Nederland (EBN) voeren vanaf eind oktober een project uit tussen Utrecht en Almere.  
16 oktober 2019
Het hangt van inwoners af, of Utrechtse Heuvelrug een autoloze zondag krijgt of niet. Volgens wethouder Hans Waaldijk (Open) wacht het college op signalen uit de samenleving. In de Tweede Kamer pleiten GroenLinks en de ChristenUnie voor de invoering van een autovrije zondag.
16 oktober 2019
Het lijstje met tegenvallers voor financieel wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) is weer gegroeid. Utrechtse Heuvelrug krijgt opnieuw minder geld uit Den Haag dan aangenomen. Of dit de laatste jobstijding voor de noodlijdende gemeente zal zijn, is nog maar de vraag.
15 oktober 2019
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat in gesprek met tegenstanders van de aangekondigde bomenkap in het park van Huis Doorn. Die toezegging heeft wethouder Chantal Broekhuis (CDA) gekregen. Ook wil het RVB opnieuw gaan kijken naar het alternatieve voorstel van één van de vrijwilligers.
15 oktober 2019
Inwoners van Maarn lijken zich voorlopig nog geen zorgen te hoeven maken over het verdwijnen van de enige geldautomaat in het dorp. Burgemeester Frits Naafs wijst sluiting van geldautomaten van de hand, zo verklaarde hij in antwoord op vragen van D66.
15 oktober 2019
Er komt definitief geen subsidiepotje voor duurzame initiatieven in Utrechtse Heuvelrug. Ondanks eerdere afspraken wordt D66 daarmee genoegdoening voor het verlies van een wethouderspost ontnomen. ,,Het gebrek aan politieke wil is onbegrijpelijk”, zegt D66-leider Karin Oyevaar.
15 oktober 2019
Eigenaren van huisjes en stacaravans op De Bonte Vlucht in Doorn zijn boos op de gemeente. Ze vinden het onterecht dat de forensenbelasting de komende jaren opnieuw wordt verhoogd. ‘Hier gaat Utrechtse Heuvelrug gasten mee verliezen, zegt Lucy Weber van de recreantenvereniging.
14 oktober 2019
Het plan voor de bouw van zes dure huizen aan de Sterkenburgerlaan in Doorn is van de baan. De gemeenteraad heeft het raadsvoorstel met de kleinst mogelijke meerderheid naar de prullenbak verwezen. Beslissend was de draai die de eenmansfractie van de ChristenUnie maakte.
14 oktober 2019
Mensen die het hele jaar op een recreatieterrein verblijven, moeten op zoek naar andere huisvesting. Net als veel andere gemeenten gaat Utrechtse Heuvelrug permanente bewoning van vakantiehuisjes aanpakken. Maar de eerste handhavingsacties zijn niet vóór 2021 te verwachten.
10 oktober 2019
Op de Kampweg in Doorn dreigen tien parkeerplekken te verdwijnen. Twee horecaondernemers openen een restaurant in de voormalige gereformeerde kerk en willen een terras aanleggen. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) is positief maar de gemeenteraad moet nog wel goedkeuring geven.
10 oktober 2019
Het aantal klachten over de regionale sociale dienst in Zeist daalt gestaag. Volgens Heuvelrugwethouder Hans Waaldijk (Open) gaat het beter met de dienstverlening en doen minder inwoners dan voorheen hun beklag. Overigens zegt Waaldijk wel begrip te hebben voor de klagers.
9 oktober 2019
De brandweerkazerne aan de Driebergse Bosstraat gaat op de schop. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voldoet het pand niet meer aan de eisen van deze tijd. Het Heuvelrugcollege wil het pand nu voor ruim 1,2 miljoen euro laten opknappen.
9 oktober 2019
In een woning boven restaurant Spott aan de Dorpsstraat in Doorn heeft de politie bij een doorzoeking MDMA, amfetamine en een aanzienlijke hoeveelheid GHB gevonden. Burgemeester Frits Naafs heeft besloten om de bovenwoning voor een periode van vier weken te sluiten.