Nieuwsarchief

26 november 2018

Verwarde personen zorgen ook in Utrechtse Heuvelrug voor steeds meer problemen. Samenwerking met politie, huisartsen, instellingen en dorpsteams moet het aantal incidenten terugdringen. De gemeente wil er sneller bij zijn en inzetten op preventie, om escalaties te voorkomen.

23 november 2018

Het college van Utrechtse Heuvelrug heeft na een 2-daagse, begeleide teambuildingsessie en een speciale training afspraken gemaakt over de vergaderdiscipline. Afgelopen zomer ontstond grote opschudding over loslippig gedrag tijdens een gezamenlijke treinreis naar Maastricht.

22 november 2018

De veiligheid in het nieuwbouwwijkje ‘t Veld in Overberg wordt nog voor de winter verbeterd. Dat schrijft burgemeester Frits Naafs in antwoord op vragen van VVD-raadslid Tim Rooijakkers. De bewoners van twaalf woningen moeten het al een paar jaar zonder een deugdelijke rijweg stellen.

21 november 2018

Criminele ondermijning is prioriteit nummer één in het nieuwe veiligheidsplan van burgemeester Frits Naafs van Utrechtse Heuvelrug. Samen met vier buurgemeenten en met politiechef Henk Wiesenekker wil hij de georganiseerde misdaad het vuur aan de schenen leggen.

21 november 2018

De Heuvelrugse VVD wil de druk op bijstandsgerechtigden opvoeren. De partij maakt bezwaar tegen vrijstelling van de sollicitatieplicht en heeft daarover vragen gesteld aan wethouder Hans Waaldijk (Open). VVD-raadslid Tim Rooijakkers zegt vrijstellingen onwenselijk te vinden.

20 november 2018

Omwonenden van de varkensstal aan de Leersumse Nieuwe Steeg mogen alsnog inspreken in de gemeenteraad. Maandagavond werd hun het woord geweigerd, omdat de Heuvelrugpolitiek zelf over de heikele affaire wilde praten. Er komt een extra vergadering waar  insprekers welkom zijn.

19 november 2018

De bezwaarmakers tegen de uitbreiding van een varkensstal aan de Nieuwe Steeg in Leersum zijn woedend, omdat ze maandagavond niet meer mogen inspreken bij de gemeenteraad. Volgens hen ontneemt de gemeente hun het recht op inspraak.

16 november 2018

Het plan om het schoolgebouw van De Zonheuvel aan het Driebergse Burgemeesterpark niet te renoveren maar te vervangen door nieuwbouw, valt helemaal verkeerd bij kinderen, onderwijzers, ouders en omwonenden. Die trokken donderdagavond naar de raadzaal in Doorn om te protesteren.

14 november 2018

Een veehouder aan de Griftdijk in Maarsbergen mag van zijn gemengde bedrijf voorlopig geen geitenhouderij maken. Wethouder Rob Jorg (VVD) wil wachten totdat duidelijk is, of de tijdelijke geitenstop van de provincie wordt omgezet in een permanente stop.

14 november 2018

De Regionale Dienst Werk en Inkomen uit Zeist kampt met financiële tekorten. De extra kosten voor Utrechtse Heuvelrug: een miljoen euro. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) doet voor 5 ton een greep in de algemene reserve. Vanaf volgend jaar moet er structureel meer geld bij.

13 november 2018

Er komen dit jaar voor het eerst vuurwerkvrije zones in Utrechtse Heuvelrug. Tijdens oud en nieuw zijn rotjes en vuurpijlen taboe bij bejaarden- en verzorgingstehuizen en op schoolpleinen. Verder heeft burgemeester Naafs een aantal specifieke vuurwerkvrije locaties aangewezen.

7 november 2018

De Zonheuvelschool in Driebergen wordt niet gerenoveerd, maar krijgt nieuwbouw. Eerder werd al bekend dat er een aanzienlijk tekort op het vastgestelde renovatiebudget was. De opknapbeurt zou bijna net zoveel gaan kosten als het bouwen van een nieuwe school.

5 november 2018

Utrechtse Heuvelrug krijgt 563 duizend euro uit Den Haag, als gedeeltelijke compensatie voor de tekorten op de jeugdzorg en de Wmo. Dat is veel minder dan gevraagd, maar wethouders Gerrit Boonzaaijer (SGP) en Chantal Broekhuis (CDA) hadden daar al rekening mee gehouden.

2 november 2018

Een grondige dakreparatie voor dorpshuis De Twee Marken in Maarn zit er niet in. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) weigert in de buidel te tasten en De Twee Marken zelf is blut. Op de plek van het dorpshuis moet in 2021 een nieuwe multifunctionele accommodatie openen.

31 oktober 2018

Het Maarnse dorpshuis De Twee Marken heeft een lege kas en een lekkend dak. De gemeente schiet te hulp om de verplichtingen aan de bank te voldoen. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) kan niet onder financiële steun uit. Een faillissement van De Twee Marken is nu voorkomen.

 

31 oktober 2018

Verkeerswethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) komt terug op het plan om in Maarn parkeervergunningen in te voeren. Daarmee wilde de gemeente parkerende treinreizigers uit een aantal straten weren. Maar inwoners waren niet blij met het voorstel.

31 oktober 2018

Utrechtse Heuvelrug zal het binnenkort met minder buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) moeten stellen. In plaats van vier gemeentelijke handhavers, gaan er in de toekomst maar drie op pad. Het gevolg van de bezuinigingsmaatregel is, dat er minder wordt gehandhaafd.

30 oktober 2018

In de toekomstplannen van de Leersumse veehouder Rik Wesseling is geen sprake van uitbreiding, maar van een wisseling van dieren. Dat is de visie van Wesseling zelf. Buurtbewoners en actiegroepen spreken dat tegen. De uitstoot van ammoniak en de MRSA-bacterie boezemen hun angst in.

29 oktober 2018

Het oplaten van ballonnen is binnenkort ook officieel verboden in Utrechtse Heuvelrug. De nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening maakt er korte metten mee. Die stelt verder grenzen aan de geluidsoverlast van warmtepompen en verbiedt het gebruik van knalapparaten in boomgaarden.

26 oktober 2018

Cultuurwethouder Hans Waaldijk (Open) wil een dorpsdichter benoemen. Die moet een poëtisch ambassadeur voor de Utrechtse Heuvelrug worden. Waaldijk wil 1000 euro per jaar uittrekken voor ,,verbindende poëzie over actuele, lokale, culturele en maatschappelijke thema’s”.

23 oktober 2018

De bouw van appartementen op de hoek van de Koningin Julianalaan en de Meester Bosweg in Leersum is een stap dichterbij gekomen. Het Heuvelrugcollege heeft afgelopen week zijn fiat gegeven aan de nieuwe invulling van het bouwproject.

22 oktober 2018

Nadat eerder de Raad van State groen licht gaf voor de uitbreiding van het industrieterrein Maarsbergen Oost, heeft ook de Utrechtse rechtbank de bezwaren afgewezen. De aanwezigheid van dassen gooit geen roet in het eten en de boscompensatie voldoet aan de eisen.

19 oktober 2018

Opnieuw wil de gemeente Utrechtse Heuvelrug grond verkopen om haar schuldpositie te verbeteren. Deze keer gaat het om de zuidelijke helft van een terrein aan de Burgwal in Amerongen. Beoogd koper is de stichting Het Utrechts Landschap.

19 oktober 2018

De bouwplannen van het college zijn onvoldoende om een eind te maken aan de wachtlijsten voor een sociale huurwoning in Utrechtse Heuvelrug. Een beetje meer ambitie zou niet misstaan, aldus Jaap Groeneveld namens de organisatie van huurders.

18 oktober 2018

Het kabinet wil de renteaftrek voor grote bedrijven beperken omdat multinationals daar misbruik van maken. Volgens het plan zouden ook woningcorporaties onder die regeling vallen. Op verzoek van de Heuvelrugse corporaties schrijft het college een protestbrief aan de Tweede Kamer.

17 oktober 2018

De aanpak van de Koenestraat in Amerongen is vertraagd, maar gaat wel door. Verkeerswethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) wijt het uitstel aan technische aanpassingen om overlast van regenwater tegen te gaan. Hij belooft dat de schop volgend voorjaar in de grond in gaat.

17 oktober 2018

De voedselbank krijgt meer tijd om een nieuwe plek te vinden voor zijn Leersumse distributiecentrum. De huidige vestiging aan de Pomplaan is aangewezen als woningbouwlocatie. Maar zolang er nog geen definitief bestemmingsplan is, mogen ze blijven, zegt SGP-wethouder Boonzaaijer.

17 oktober 2018

Er lijkt schot te komen in de aanpak van problemen op De Laan in Amerongen. Bij regenachtig weer verandert het terrein in een modderpoel en er is parkeeroverlast door bezoekers van het kasteel. Na jarenlange klachten is eindelijk een plan van aanpak in de maak.

16 oktober 2018

Het buitenonderhoud van de monumentale Maartenskerk in Doorn is te duur voor de plaatselijke PKN-gemeente. Kerkrentmeester Wim Stegeman bevestigt dat er voor de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden geen budget meer is. Een nieuwe organisatie schiet te hulp.

15 oktober 2018

Er is een financiële overschrijding bij de geplande renovatie van christelijke basisschool de Zonheuvelschool in Driebergen. Hoeveel extra geld er nodig is voor de school aan het Burgemeesterpark wil wethouder Broekhuis (CDA) nog niet kwijt, maar het is een substantieel bedrag.

15 oktober 2018

De vestiging van een vrije school in Doorn is van de baan. Een leegstaand schoolgebouw aan de Kortenburglaan was in beeld voor uitbreiding van de Driebergse vrije school De Vuurvogel. Die wilde de druk op de wachtlijsten verlichten, maar leerlingenvervoer was een struikelblok.

13 oktober 2018

De raadsfractie van BVHLokaal is boos dat inwoners van Maarn-Noord geen kans krijgen, om stukjes gemeentegrond achter hun tuinen te kopen. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) wil de bosstroken aan de rand van het dorp liever in één keer aan landgoed Anderstein verkopen.

12 oktober 2018

Voor de christelijke raadsfracties in Utrechtse Heuvelrug is de op handen zijnde verruiming van de winkeltijden geen halszaak. Ze maken zich wel zorgen over de gevolgen ervan. Ook hebben ze kritiek op de 24-uurs economie. ,,Die draait de mens dol”, aldus Werner van Katwijk (CDA).

10 oktober 2018

Utrechtse Heuvelrug heeft een bedrag van 1,25 miljoen euro gereserveerd voor een fietspad langs de Lekdijk bij Amerongen. Maar sommige aanwonenden zien zo’n fietsroute als een bedreiging. Volgens wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) is de aanleg ,,nog geen uitgemaakte zaak”.

10 oktober 2018

De vervallen bungalow langs de Dorpsstraat in Doorn krijgt niet de status van gemeentelijk monument. Wethouder Rob Jorg (VVD) heeft een aanvraag daartoe afgewezen. Voor de krakers die het pand sinds 2006 bewonen, is het doek nu definitief gevallen.

10 oktober 2018

Het aanvragen van subsidie bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt makkelijker. Dat belooft wethouder Hans Waaldijk (Open). Hij zegt dat initiatiefnemers van sociale activiteiten voortaan minder moeite hoeven te doen, om een bijdrage van de gemeente te krijgen.

5 oktober 2018

De welstandscommissie is het niet eens met de vormgeving van de toekomstige appartementen aan de Bosstraat in Driebergen. Uit opgevraagde documenten blijkt dat MooiSticht veel kritiek heeft op de bouwtekeningen. Het ontwerp wordt ‘onsamenhangend’ en ‘een karikatuur’ genoemd.

4 oktober 2018

Schoolgebouwen zullen in de toekomst steeds vaker worden gecombineerd met woningbouw. Volgens wethouder Chantal Broekhuis (CDA) moet de gemeente haar inkomsten verhogen om de geplande scholenbouw betaalbaar te houden. Appartementen bovenop schoollokalen moeten soelaas bieden.

3 oktober 2018

Bunnik wil mogelijk twee windturbines vlakbij de grens met Driebergen toestaan. De locatie ten noordoosten van kasteel Beverweerd kwam naar voren uit een verkenning, die woensdag openbaar werd. Heuvelrugwethouder Rob Jorg (VVD) zegt dat hij niet op de hoogte is gebracht.

3 oktober 2018

Utrechtse Heuvelrug is niet bereid om kinderopvang en basisscholen aan te sporen vaccinatiecijfers openbaar te maken, zo blijkt uit antwoord op VVD-vragen. Dat zou ten koste gaan van de privacy en het is nog maar de vraag of de veiligheid van kinderen erbij is gebaat.

3 oktober 2018

Utrechtse Heuvelrug krijgt een financiële tegenvaller voor de kiezen. De komende jaren maakt het Rijk minder geld over naar de Heuvelrugse bankrekening dan gedacht. Volgens financieel wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) bedraagt het tekort dit jaar 800 duizend euro.

26 september 2018

Bezuinigen of gemeentetaken niet uitvoeren, voor die keuze komt de politiek in Utrechtse Heuvelrug te staan. Voor de jaren 2021 en 2022 worden aanzienlijke financiële tekorten verwacht. Volgens wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) moeten er ‘scherpe keuzes’ worden gemaakt.

26 september 2018

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil de aula’s bij de nieuwe begraafplaatsen van Driebergen, Doorn en Maarn privatiseren, maar het is niet de bedoeling dat de auladiensten in handen van één monopolist komen. De aula’s moeten voor alle uitvaartondernemers beschikbaar blijven.

26 september 2018

Supermarktketen Aldi heeft officieel vergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe winkel aan de Appelgaard in Driebergen. Heuvelrugwethouder Rob Jorg (VVD) denkt dat de aanvraag te maken heeft met Aldi’s dreiging met een rechtszaak en een schadeclaim.

21 september 2018

Het lijkt er eindelijk van te komen, de Heuvelrugse winkelopening op tweede feestdagen, Hemelvaartsdag en Nieuwjaar. Voor de verkiezingen strandde een poging van VVD, D66 en BVHlokaal nog. Nu hebben de drie liberale partijen een meerderheid in de gemeenteraad.

19 september 2018

De krakers van de vervallen bungalow ‘de Schothorst’ in Doorn moeten het pand uiterlijk half december verlaten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem deze week bepaald. Eerder besloot de Utrechtse rechtbank ook al om hen de deur te wijzen. De krakers gingen vergeefs in hoger beroep.

19 september 2018

De kans op herbouw van de uitkijktoren op de Amerongse Berg wordt steeds groter. Het Heuvelrugcollege heeft positief gereageerd op het principeverzoek. Initiatiefnemer Rein van Ee is blij en denkt dat de eerste bezoekers in december volgend jaar de toren kunnen beklimmen.

18 september 2018

De gemeente Utrechtse Heuvelrug voldoet nog steeds niet aan de gedragslijn, dat e-mailberichten van burgers binnen twee dagen beantwoord moeten worden. Dat blijkt uit de jaarlijkse test van de website . Wel viel de uitslag gunstiger uit dan vorig jaar.

17 september 2018

Meer dan 40 procent van alle bomen in de Driebergse wijk Dennenhorst kan bij nader inzien behouden blijven. Wel zijn dan extra maatregelen nodig bij de werkzaamheden aan riool en waterleiding. Dat blijkt uit een analyse die de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft laten opstellen.

14 september 2018

De parkeerplaats bij het winkelcentrum langs de Hoofdstraat in Driebergen wordt gerenoveerd. Dat heeft de vastgoedeigenaar tegen wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) gezegd. De gemeente gaat met de eigenaar praten over vergroening aan de kant van de Hoofdstraat.

14 september 2018

De Heuvelrugpolitiek weet zich geen raad met de Driebergse coffeeshop. Veel omwonenden zeggen de overlast zat te zijn, maar een alternatieve locatie lijkt vooralsnog niet voorhanden. Een permanente sluiting is geen oplossing, denken de meeste partijen.