Nieuwsarchief

31 oktober 2023
Recreanten lopen te hoop tegen alweer een nieuwe verhoging van de forensenbelasting. Net als in eerdere jaren schaart de landelijke branchevereniging HISWA-RECRON zich aan hun zijde. ,,Utrechtse Heuvelrug hard op weg om de duurste toeristische gemeente in de regio te worden.”  
30 oktober 2023
Huismussen houden de bouw van twee dure villa’s aan de Sterkenburgerlaan in Doorn tegen. De provincie wil geen natuurvergunning afgeven. In de af te breken bedrijfsgebouwen zijn tientallen nesten van huismussen gevonden en dat vogeltje heeft een beschermde status.   
27 oktober 2023
Tennisvereniging LTV Maarn wil niet meewerken aan een verhuizing van de Planetenbaan naar de Buurtsteeg, tenzij het Heuvelrugcollege de plannen daarvoor aanpast. ,,We hebben altijd al gezegd dat we er bij een verhuizing niet op achteruit mogen gaan."
26 oktober 2023
Met tegenzin heeft het Heuvelrugcollege voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november toch weer politieke plakborden beschikbaar gesteld. Eerder nam burgemeester Frits Naafs afscheid van de politieke plaktraditie, maar de partijen drongen erop aan om dat besluit te herzien. 
17 oktober 2023
Volgens de website van de regionale sociale dienst zouden bijstandsgerechtigde inwoners volgend jaar een veel lager bedrag als gift mogen ontvangen. Ada Jansen (SGP) trok tijdens een raadsbijeenkomst verontwaardigd aan de bel. De sociale dienst bleek echter een fout te hebben gemaakt.
16 oktober 2023
Moeten schoolpleinen en sportparken buiten de gebruiksuren worden opengesteld voor iedereen? D66-raadslid Lennart van der Burg legde de kwestie op tafel bij de Heuvelrugpolitiek. Partijen reageerden positief. ,,Maar kleine incidenten kunnen het minder aantrekkelijk maken.”
11 oktober 2023
In tegenstelling tot sommige andere plaatsen wappert er geen Israëlische vlag op het bordes van het gemeentehuis in Doorn. Welke afweging het Heuvelrugcollege heeft gemaakt, wil wethouder Jorg niet zeggen. ,,Dat blijft in de boezem van het college, maar het was geen enorme discussie.”
9 oktober 2023
In de Heuvelrugpolitiek leven breed gedeelde zorgen over de toekomst van woonoord Kraaijbeek in Driebergen-Rijsenburg. D66, Open, ChristenUnie en BVHlokaal stelden kritische vragen, maar sussende woorden van VVD-wethouder Rob Jorg zorgden vooralsnog voor geruststelling.  
4 oktober 2023
De zoektocht naar een alternatieve locatie voor Daltonschool Nicolaas is mislukt. Een eerder advies om de nieuwbouw elders te realiseren vanwege de uitstoot van fijnstof op de N225, is terzijde geschoven. Volgens D66-wethouder Karin Oyevaar blijft de vervuiling onder de norm.  
29 september 2023
Inwoners van Utrechtse Heuvelrug die hun kliko voor restafval vaak aan de weg zetten, gaan meer betalen. Maar volgens wethouder Anouk Haaxma (BVHlokaal) lukt het niet meer om die prijsprikkel op 1 januari te laten ingaan. Er is een jaar extra nodig voor de voorbereidingen.
28 september 2023
Voor het eerst heeft het Heuvelrugcollege een chatbot ingeschakeld bij het schrijven van de gemeentebegroting. De inbreng van kunstmatige intelligentie bleef beperkt tot de inleiding, zo laat VVD-wethouder Rob Jorg - wellicht ter geruststelling - weten. 
28 september 2023
Om te voorkomen dat er bij de Tweede Kamerverkiezingen opnieuw lange wachtrijen ontstaan, breidt Utrechtse Heuvelrug het aantal stembureaus uit. Vorig jaar moesten tijdens de Provinciale Statenverkiezingen enkele stembureaus aanzienlijk langer openblijven dan de bedoeling was.
25 september 2023
Regionale belastingorganisatie BghU zit in zwaar weer. De kans bestaat dat de belastingaanslagen in 2024 niet op tijd de deur uitgaan. Er is bijna een miljoen uitgetrokken voor een verbeterplan. Wethouder Rob Jorg (VVD) gaat er voorlopig van uit dat het risico daarmee afgewend kan worden.
20 september 2023
Met de bouw van zes nieuwe woningen krijgt de hoek van de Boerenbuurt en de Roekenes in Leersum een ander gezicht. Het college heeft voorlopig groen licht gegeven en legt het plan ter inzage. Omdat de gemeenteraad niet meer aan zet komt, ligt de definitieve vergunning in het verschiet.
20 september 2023
Er komt beweging in het dossier rond een nieuw dorpshuis en twee nieuwe basisscholen in Maarn. D66-wethouder Karin Oyevaar heeft een voorkeur voor scholenbouw aan de Planetenbaan. Of de Heuvelrugpolitiek dat ook heeft, moet nog blijken. Scholenbouw op de huidige locaties is goedkoper.
18 september 2023
Utrechtse Heuvelrug wil in 2030 zo’n 55 procent minder koolstofdioxide uitstoten. Maar de ervaring leert dat gemeentelijke duurzaamheidsprojecten vaak uitlopen. Daarom is het cruciaal dat het college met extra plannen komt, aldus D66, Open en de Partij voor de Dieren.
13 september 2023
Woningcorporatie Heuvelrug Wonen gaat fuseren met RK Zeist. De twee corporaties gaan verder onder de naam NabijWonen. Volgens directeur Jos Sleyfer van Heuvelrug Wonen komt de nieuwe organisatie dankzij de fusie op pole position bij de ontwikkeling van stationsgebied Driebergen-Zeist.
11 september 2023
Het Driebergse dorpscentrum moet compacter en groener worden. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Na  jarenlang aandringen door de Heuvelrugpolitiek wordt eindelijk een begin gemaakt met het opstellen van een centrumvisie. Belangengroeperingen mogen meepraten.   
8 september 2023
Met een nieuwe, grote parkeerplaats aan de westkant van het dorp kan de toegenomen verkeersdrukte en de auto-overlast in Amerongen het hoofd worden geboden. Inwoners Anton Bronsvoort en Harry Ruijs legden donderdagavond namens het dorpsnetwerk een plan voor aan de gemeenteraad.
4 september 2023
Het college heeft geen idee hoeveel kippen er rondlopen in Heuvelrugse boerenstallen, maar ziet niets in het opstellen van een inventarisatie. De Partij voor de Dieren had daarom gevraagd, vanwege de landelijke stijging van het aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers.
22 augustus 2023
De werkgroep Kromme Rijn-corridor wil dat er een andere locatie wordt gezocht voor een nieuw zonneveld langs de Amerongerwetering. De warmtestraling van zonnepanelen zou een bedreiging vormen voor de elzen- en essenhakhoutbossen bij Overlangbroek en landgoed Kolland.  
21 augustus 2023
Eigenaren van recreatiewoningen klagen steen en been over de belasting die ze voor hun verblijf in Utrechtse Heuvelrug moeten betalen. VVD-wethouder Rob Jorg wast zijn handen in onschuld. Volgens hem was de verhoging van de forensenbelasting niet het idee van het college, maar van de raad.
17 augustus 2023
De aanleg van een KPN-glasvezelnetwerk in Amerongen en Leersum leidt tot irritatie onder inwoners. Eerder brak kabelaar Delta de straten en trottoirs al open voor zijn glasvezelnet. Inwoners vrezen nu opnieuw overlast.  
17 juli 2023
Zorgorganisatie Silverein stopt begin volgend jaar met het gebruik van de vrijwillige belbus. De bewoners van Beukenhorst, Rehoboth en Sparrenheide in Driebergen worden voortaan door een gecontracteerde taxi-aanbieder naar de dagbesteding gebracht.
13 juli 2023
Er is opnieuw gedoe over de opslaglocatie ten behoeve van leidingwerkzaamheden in Driebergen. Eerder waren het bewoners van Park Seminarie die in verzet kwamen, nu trekken omwonenden van de Arnhemse Bovenweg aan de bel. 
13 juli 2023
Het plan om bij de Albert Heijn-vestiging aan de Dorpsstraat in Doorn een ondergrondse parkeergarage en 100 appartementen te bouwen, is voorlopig van tafel. Dat blijkt niet haalbaar. ,,Financieel gezien is er niemand die zijn vinger opsteekt”, zegt wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP).  
5 juli 2023
Het aanbrengen van scheermesprikkeldraad bij landgoed Dennenburg in Driebergen is niet in strijd met de Wet natuurbescherming. Dat zegt de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) na een onderzoek ter plaatse. Er werden tijdens het onderzoek geen gewonde of dode dieren aangetroffen. 
5 juli 2023
De gemeente trekt toch nog één keer de portemonnee voor het Doornse Gat. Vorige week zei wethouder Anouk Haaxma (BVHlokaal) dat Staatsbosbeheer als eigenaar van het recreatieterrein ,,zijn eigen broek moet ophouden”. Na een dringend verzoek van de provincie is ze daarop teruggekomen.  
4 juli 2023
De door VVD-wethouder Rob Jorg voorgestelde Ozb-verhoging met bijna negen procent is maandagavond door de Heuvelrugpolitiek als een hete aardappel vooruitgeschoven. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft de deur opengezet voor een lagere of zelfs helemaal geen verhoging van de Ozb. 
23 juni 2023
Het schiet niet erg op met de exploitatie van het Doornse Gat. Eigenaar Staatsbosbeheer, de pachter, de provincie en de gemeente lijken in een patstelling beland. Het college wil geen geld meer aan het recreatieterrein spenderen. ,,Staatsbosbeheer moet nu z’n eigen broek ophouden.”
21 juni 2023
Bezoekers van buurthuis De Brug in Driebergen hebben 565 handtekeningen aangeboden aan de gemeenteraad. Ze willen de aangekondigde sluiting door zorgorganisatie Silverein voorkomen. Het Heuvelrugcollege wil de buurthuisfunctie desnoods zonder Silverein in stand houden.
19 juni 2023
Pogingen van BVHlokaal om het schoolzwemmen weer op de Heuvelrugse lesroosters te krijgen, lijken definitief mislukt. De meerderheid van de gemeenteraad en de scholen zien niets in het plan. Scholen zijn huiverig voor de consequenties van ongelukken in het zwembad.  
14 juni 2023
Als het aan VVD-wethouder Rob Jorg ligt, komen er op de Doornse golfbaan  flexwoningen voor statushouders, Oekraïense vluchtelingen en pas gescheiden inwoners. Ook locaties in Leersum, Amerongen en Overberg zijn aangewezen. Onderzoek moet uitwijzen of de plannen haalbaar zijn.    
9 juni 2023
Ondanks een meningsverschil binnen het Heuvelrugcollege gaat de Akkerweg in Driebergen flink op de schop. De weg wordt aanzienlijk smaller en de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 km. De veranderingen hangen samen met de rioolrenovatie in de wijk Dennenhorst.
7 juni 2023
Heuvelrugse huizenbezitters krijgen volgend jaar een Ozb-verhoging van 8,93 procent voor hun kiezen. Dat is althans het percentage dat VVD-wethouder Rob Jorg bij de gemeenteraad op tafel legt. ,,Ik had nooit gedacht dat ik als wethouder zo’n hoog percentage zou voorstellen”, zegt hij.  
5 juni 2023
Er is onrust onder inwoners van Driebergen over de sluiting van buurthuis De Brug en het Rode Kruisgebouwtje. Raadsleden trekken aan de bel. In tegenstelling tot andere Heuvelrugkernen heeft Driebergen geen officieel dorpshuis en de aangekondigde opheffing komt daarom extra hard aan.
2 juni 2023
De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug wil meer hoogbouw. Een meerderheid denkt dat een flat van zes bouwlagen of meer niet strijdig hoeft te zijn met het dorpse karakter. Een nipte meerderheid van de raad sluit bovendien bouwlocaties in het buitengebied niet uit.
30 mei 2023
Terwijl de Haagse politiek zich opmaakt voor bezuinigingen, staat in de Heuvelrugse gemeenteraad de besteding van overgebleven corona-geld op de agenda. Tijdens de pandemie klotste in Den Haag het geld tegen de plinten. Utrechtse Heuvelrug heeft het steunpakket nog steeds niet opgemaakt.  
26 mei 2023
Utrechtse burgemeesters willen dat azc-bewoners sneller aan het werk mogen. Ze willen een proef starten en hebben het Rijk om toestemming gevraagd. Burgemeester Frits Naafs is blij met die gezamenlijke oproep. Verder vindt hij dat azc-bewoners verplicht Nederlands moeten leren. 
25 mei 2023
Bewoners en omwonenden van Park Seminarie sloegen groot alarm over de vestiging van een werk- en opslaglocatie voor rioolsanering nabij hun woningen. Volgens wethouder Anouk Haaxma (BVHlokaal) is door een ,,interne communicatiefout” het verkeerde opslagterrein doorgegeven aan de aannemer. 
16 mei 2023
De werkzaamheden in het bosje langs de Planetenbaan in Maarn blijken toch niet illegaal te zijn geweest. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) heeft geen overtredingen geconstateerd, zo blijkt uit een memo van het Heuvelrugcollege aan de gemeenteraad.
12 mei 2023
Een melder van illegaal vissen in Driebergen werd door politie en boa’s met een kluitje in het riet gestuurd. Burgemeester Naafs noemt dat ,,ongelukkig” want beiden kunnen wel degelijk optreden tegen ongeoorloofd hengelen. De Partij voor de Dieren heeft inmiddels aan de bel getrokken.
9 mei 2023
De Fietsersbond wil de Lekdijk helemaal afsluiten voor auto’s en motoren. Alleen automobilisten en motorrijders die langs de dijk wonen, mogen er dan nog gebruik van maken. Volgens de bond is dat de enige manier om een einde te maken aan de onveiligheid voor fietsers en wandelaars.
2 mei 2023
Als het aan de Bijenstichting en andere natuurorganisaties ligt, blijven de zeis en motormaaier deze maand in de schuur. De campagne ‘Maai Mei Niet’ moet de biodiversiteit een steun in de rug geven. Steeds meer gemeenten, waaronder Utrechtse Heuvelrug, geven gehoor aan die oproep.
1 mei 2023
Utrechtse Heuvelrug gaat in beeld brengen welke inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s werden gedeporteerd en vermoord. Omdat veel slachtoffers geen persoonlijk graf hebben gekregen, wil de gemeenteraad ter herinnering zogenaamde struikelstenen laten plaatsen. 
28 april 2023
Utrechtse Heuvelrug is volgend jaar ruim dubbel zo veel geld kwijt aan de voorbereiding voor woningbouw bij het NS-station Driebergen-Zeist. Een eerdere inschatting was veel te laag, zo blijkt uit een raadsvoorstel dat vorige week aan de Heuvelrugpolitiek is gestuurd. 
25 april 2023
De Partij voor de Dieren protesteert tegen de roofvogelshow van de Oranjevereniging op Koningsdag. Maar burgemeester Frits Naafs ziet geen reden om zijn erevoorzitterschap van de vereniging op te zeggen. Hij denkt dat het effectiever is als de organisatie ,,zelf tot inzicht komt”.
24 april 2023
Volgens CDA-raadslid Werner van Katwijk kan het Leersumse brandweerkorps het bos aan het Breedeveen niet meer in als daar brand uitbreekt. Het is te onveilig geworden. Postcommandant Mark van der Neut zegt dat zijn korps altijd uitrukt om te bekijken hoe de brand bestreden kan worden.
24 april 2023
Nieuwe straten in de Heuvelrugdorpen worden in de toekomst vaker vernoemd naar mensen uit minderheidsgroepen. De wens van de D66-fractie in de gemeenteraad is door de straatnamencommissie gehonoreerd, zo heeft burgemeester Frits Naafs donderdag aan de raad laten weten.  
21 april 2023
De eigenaar van het Driebergse landgoed Dennenburg heeft opnieuw de woede van inwoners en de Heuvelrugpolitiek op zijn hals gehaald. Langs een recent aangelegd hekwerk dat zijn domein afschermt, ligt over een lengte van meer dan 200 meter nu ook gevaarlijk scheermesprikkeldraad op de grond.
19 april 2023
De gemeentelijke starterslening zit in het slop. Van het steuntje in de rug voor de aanschaf van een eerste woning maakten nog maar twee jonge Heuvelruggers per jaar gebruik. Wethouder Rob Jorg (VVD) wil de regeling verruimen door de maximale koopsom te verhogen naar 355 duizend euro. 
14 april 2023
Vóór het einde van volgend jaar draagt de gemeente Utrechtse Heuvelrug bij aan het planten van meer dan 111 duizend nieuwe bomen en struiken. Eerder riep de gemeenteraad het college op tot actie. B en W leggen nu in een brief aan de raad verantwoording af over de uitvoering van die motie.
12 april 2023
Inwoners van Utrechtse Heuvelrug voelen zich veilig, zo blijkt uit een enquête van de gemeente. Dat veiligheidsgevoel komt niet uit de lucht vallen. Uit de criminaliteitscijfers blijkt dat het aantal woninginbraken tussen 2012 en 2022 drastisch is afgenomen. 
12 april 2023
Openbare speeltuintjes hebben de wind mee. Van de massale sluiting die elf jaar geleden werd aangekondigd, is weinig terechtgekomen. Het Heuvelrugcollege trekt nu 115 duizend euro uit om een aantal buurtspeeltuintjes op te knappen. De oudste speeltoestellen worden het eerste vervangen. 
7 april 2023
Een ruime meerderheid van de Heuvelrugpolitiek wil voorkomen dat er bij Maarn een oostelijke aansluiting op de A12 komt. D66, Open, BVHlokaal, SGP en de Partij voor de Dieren voorspellen dat zo’n oprit een verkeersaanzuigende werking heeft en tot een verkeersinfarct in Doorn leidt.
6 april 2023
Zonder zekerheid over reductie van het luchtvaartverkeer van en naar Schiphol mag er geen vierde aanvliegroute komen. Die oproep doen Heuvelrugse D66-ers samen met D66-fracties in 24 andere gemeenten aan de bewindslieden en de Tweede Kamerfractie van hun partij.
5 april 2023
Als het aan D66-wethouder Karin Oyevaar ligt, worden in 2030 alle Heuvelrughuishoudens voorzien van duurzaam opgewekte elektriciteit. Of dat haalbaar is, moeten nog blijken. Om de ambities te halen, moeten de benodigde zonneprojecten al in 2025 hun vergunning binnen hebben.
29 maart 2023
De financiële situatie van de Heuvelruggemeente blijkt nog rooskleuriger dan eerder werd ingeschat. Volgens de laatste cijfers bedraagt het overschot over 2022 geen vijf maar 13 miljoen euro. Die zijn deels het resultaat van een succesvolle lobby bij de rijksoverheid.
24 maart 2023
De provincie wil meewerken aan het verlengen van de bebouwde kom voorbij het Revius Lyceum aan de Driebergsestraatweg in Doorn. Door het opschuiven van de komgrens kunnen scholieren en fietsers veiliger de N225 oversteken. De snelheidsverlaging is een lang gekoesterde politieke wens.  
22 maart 2023
De gemeente gaat binnenkort de het verloop van de Provinciale Statenverkiezingen evalueren. Door de drukte moesten sommige Heuvelrugse stembureau’s langer open blijven. Burgemeester Naafs overweegt om in de toekomst meer stemhokjes te laten plaatsen. 
22 maart 2023
Het Heuvelrugcollege wil nog geen besluit nemen over het nieuwbouwplan van woningcorporatie Habion aan de Nassau Odijcklaan in Driebergen. Het plan is ingrijpend en daarom wil wethouder Rob Jorg (VVD) dat Habion eerst verder praat met omwonenden en woningzoekenden.   
20 maart 2023
Er lijkt beweging te komen in de toekomstplannen voor de voormalige jeugdgevangenis aan de Dwarsweg in Overberg. Na jaren van leegstand zijn het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de gemeente Utrechtse Heuvelrug het erover eens, dat er een woonwijk met betaalbare huizen moet komen.
17 maart 2023
Ondanks een in 2021 aangenomen motie blijft het verduurzamen van monumentale woningen in Utrechtse Heuvelrug een moeizaam proces. Eigenaren lopen bij de gemeente tegen een muur en de politiek wordt ongeduldig. Maar er gloort hoop: het college kondigt een beleidswijziging aan.
13 maart 2023
BVHlokaal verzet zich tegen provinciaal ingrijpen in de zoektocht naar windmolenlocaties. De grootste fractie in de raad wil dat gedeputeerde Huib van Essen (GroenLinks) Utrechtse Heuvelrug daarvan uitzondert. De provincie nam onlangs de regie over de plaatsing van windmolens in handen.   
10 maart 2023
De oudejaarsrellen in de Driebergse Groenhoek galmen nog na in de Heuvelrugpolitiek. Burgemeester Frits Naafs verwerpt de suggestie van raadsleden om in de toekomst een oudjaarsfeest te organiseren. ,,We moeten jongeren niets voorschrijven, zo’n initiatief moet vanuit henzelf komen.”
8 maart 2023
Utrechtse Heuvelrug krijgt 2,7 miljoen euro van het Rijk voor de uitvoering van klimaatbeleid. Het college gaat 90 procent van dat geld uitgeven aan personele kosten en externe inhuur. D66 en Open willen dat de gemeenteraad ook een vinger in de pap krijgt bij de besteding. 
6 maart 2023
D66, Open en de Partij voor de Dieren leggen zich niet neer bij het besluit van het Heuvelrugcollege, om geen politieke reclameborden voor de Provinciale Statenverkiezingen te plaatsen. Ze willen dat burgemeester Naafs op het laatste moment alsnog door de bocht gaat.
2 maart 2023
Er is opschudding ontstaan over het ‘bosje van Koeman’ in Maarn. De eigenaar van het stukje natuur langs de Planetenbaan heeft zonder vergunning rigoureus struiken en berken laten verwijderen. Dat was tegen het zere been van buurtbewoners en van de gemeente, die de werkzaamheden heeft laten stilleggen.
22 februari 2023
Twee alleenstaande starters op de woningmarkt kunnen in de toekomst terecht in mini-huisjes aan de Manger Catslaan in Driebergen. De Smart Tiny Singles passen strikt genomen niet helemaal binnen de regels, maar het Heuvelrugcollege oordeelt positief en wil de bouw toch mogelijk maken.
22 februari 2023
Een terrein tussen het Juffersland en de Dreef in Leersum wordt definitief bestemd voor woningbouw. Een meer dan honderd jaar oude, boerderijachtige woning maakt op termijn plaats voor vier rijtjeshuizen en acht appartementen. Het Heuvelrugcollege heeft het plan goedgekeurd.
16 februari 2023
Motorrijders zijn mordicus tegen de weekendafsluiting van het oude dorp van Amerongen, waartoe de gemeenteraad vorige week besloot. Ze willen dat de gemeente de Kersweg openstelt. Maar de werkgroep tegen motoroverlast noemt dat onbespreekbaar. ,,Dan wordt de Kersweg een ,,motorriool”.
13 februari 2023
Als het aan de meerderheid van gemeenteraad ligt, krijgt Schiphol geen vierde aanvliegroute boven Heuvelrugs grondgebied. ,,We gaan niet de groei van Schiphol faciliteren op de Utrechtse Heuvelrug.”
13 februari 2023
Het Heuvelrugcollege moet het oude dorp van Amerongen op zaterdagen en zondagen afsluiten voor doorgaand motorverkeer. Dat heeft de gemeenteraad vorige week besloten. De maatregel is bedoeld om een einde te maken aan de al jaren durende geluids- en verkeersoverlast.
10 februari 2023
De plannen voor een nieuw dorpshuis, nieuwe schoolgebouwen en woningen in Maarn zijn opnieuw vertraagd. Het Heuvelrugcollege en de werkgroep DoeMaarnMee zijn teruggefloten door de gemeenteraad. Alle partijen willen dat wethouder Karin Oyevaar (D66) teruggaat naar de tekentafel.   
9 februari 2023
Komend najaar gaat de gemeente met cameratoezicht de openbare orde in de Driebergse wijk Groenhoek bewaken. Vorig jaar was het al ver voor de jaarwisseling onrustig. Oudjaarsavond moest de mobiele eenheid eraan te pas komen. Burgemeester Naafs noemt de misdragingen weerzinwekkend.
9 februari 2023
Het Maarsbergse vakcollege NXT mag van de gemeente samengaan met de NUOVO-school Openbaar Lyceum Zeist. Dankzij die administratieve fusie kan NXT Maarsbergen een havo-opleiding starten. De NXT-school in Doorn fuseerde om diezelfde reden al eerder met het Zeister lyceum.   
7 februari 2023
Concrete plannen voor grootschalige woningbouw in het stationsgebied Driebergen-Zeist moeten nog worden uitgewerkt, maar de eerste tegenstanders hebben zich al gemeld. De Werkgroep Natuurlijk Zeist-West vindt de voordelen niet opwegen tegen de nadelen voor de natuur en de cultuurhistorie. 
1 februari 2023
De bodemsanering rond het drugslab aan de Spoorlaan in Overberg wordt veel duurder dan verwacht. In plaats van acht ton gaat de schoonmaakoperatie ruim twee miljoen euro kosten. De verontreiniging blijkt veel dieper te zitten en is bovendien over een grotere oppervlakte verspreid.
27 januari 2023
De Heuvelrugpolitiek stemt volgende maand formeel in met het bouwplan voor een leeg perceel achter de Leersumse Lomboklaan. Voor de meerderheid van de gemeenteraad weegt de woningnood zwaarder, dan de bezwaren van omwonenden. Voor een motie van BVHlokaal is geen meerderheid.  
25 januari 2023
Het is onduidelijk of de staking onder Utrechtse vuilnismannen en boa’s gevolgen krijgt voor Utrechtse Heuvelrug. Wethouder Anouk Haaxma (BVHlokaal) zegt dat het leeghalen van de glasbakken in gevaar zou kunnen komen. Andere afvalstromen worden niet geraakt door de Utrechtse staking.
25 januari 2023
Er komt de komende maanden geen politieke plakstrijd in de Heuvelrugdorpen. Aan de Provinciale Statenverkiezing van 15 maart doen te veel partijen mee, zegt burgemeester Frits Naafs. Daarom laat hij de vertrouwde verkiezingsborden achter gesloten deuren op de gemeentewerf staan.
24 januari 2023
De Heuvelrugse adviesraad voor duurzaamheid wil dat de gemeente toestaat om zonnepanelen te plaatsen op monumentale woningen. Voor eigenaren van huizen op de monumentenlijst is het steeds moeilijker de hoge energieprijzen op te hoesten. De adviesraad wil het ijzer smeden nu het heet is. 
23 januari 2023
Twee projectontwikkelaars hebben een agrarisch perceel aan de westkant van Leersum aangekocht. Op dat 10 hectare grote terrein, dat grenst aan de Middelweg en het Dekkersbos, worden op dit moment de mogelijkheden voor woningbouw onderzocht. Er zou plek zijn voor 500 huizen.
23 januari 2023
Het Heuvelrugcollege heeft afgelopen week een positief principebesluit genomen voor woningbouw aan de Majoorsweg in Amerongen. De Veenendaalse projectontwikkelaar Ingenious wil daar in totaal 48 woningen realiseren, waaronder 13 appartementen in de sociale sector.  
20 januari 2023
Collegepartij BVHlokaal heeft haar handen van het dorpshuisplan van werkgroep DoeMaarnMee (DMM) afgetrokken. De partij ziet geen heil meer in het scenario, waarin de Maarnse basisscholen naar de rand van het dorp verhuizen. Of die scholen willen meewerken, is ook nog maar de vraag. 
18 januari 2023
De zeven Heuvelrugdorpen zijn het afgelopen jaar een stukje veiliger geworden. De politie registreerde in 2022 vier procent minder misdrijven en criminaliteit. Maar de Driebergse wijk Groenhoek blijft een hardnekkig zorgenkindje. ,,Buurtbewoners worden monddood gemaakt en zijn bang.”
13 januari 2023
Begin volgend jaar gaat het Heuvelrugcollege nadenken over woningbouw buiten de dorpsgrenzen. Gezien de woningnood en de grote bouwopgave van de gemeente wil VVD-wethouder Rob Jorg snel kunnen acteren ,,als de noodzaak ontstaat om aan de randen van onze dorpen bij te gaan bouwen".  
10 januari 2023
Omwonenden van de voormalige Driebergse gemeentewerf leggen zich niet neer bij het woningbouwplan voor het terrein en stappen naar de Raad van State. De Heuvelrugpolitiek gaf eind september groen licht, maar volgens de buurt moeten er eerst waarborgen voor de verkeersveiligheid komen. 
10 januari 2023
Er gaan harde woorden vallen tijdens de komende raadsbijeenkomst over een nieuw dorpshuis en de verhuizing van de Maarnse scholen naar de Planetenbaan. Inwoners komen aan het woord en met name omwonenden van de Planetenbaan hebben snoeiharde kritiek. 
5 januari 2023
Beleggers die huizen opkopen om deze vervolgens voor veel geld te verhuren, moet een halt toegeroepen worden. Dat vindt een meerderheid van de Heuvelrugpolitiek. Raadsleden van D66, Open, CDA en BVHlokaal komen met een plan om een eind aan dievastgoedpraktijk te maken. 
3 januari 2023
Ondanks het Heuvelrugse vuurwerkverbod werd er tijdens de jaarwisseling op sommige plekken net zoveel geknald en afgestoken als voorheen. Vooral in de Driebergse Groenhoek liep het uit de hand en moest de ME ingrijpen. De VVD noemt het afsteekverbod een mislukking.
29 december 2022
De nieuwe Omgevingswet moet uiterlijk 1 januari 2024 in werking treden. Dat schrijft het Heuvelrugcollege in een brief aan de gemeenteraad. Nog verder uitstellen is onwenselijk, dat zou de geloofwaardigheid richting inwoners en bedrijven aantasten, aldus burgemeester en wethouders. 
27 december 2022
Met een subsidie van 40 duizend euro wil het Heuvelrugcollege de oprichting van een regionaal logeerhuis dichterbij brengen. Daar kunnen zorgontvangers logeren, terwijl hun overbelaste mantelzorgers op adem komen. De locatie van het toekomstige logeerhuis is nog niet bekend. 
21 december 2022
De gemeenteraad wil actie om de fietsveiligheid in het buitengebied tussen Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede te verbeteren. Dagelijks fietsen daar bijna honderd scholieren heen en weer. Hard rijdende automobilisten en landbouwvoertuigen zorgen regelmatig voor onveilige situaties. 
20 december 2022
Heuvelruggers moeten in de toekomst per kliko betalen voor het ophalen en verwerken van hun restafval. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond besloten. Een voorstel van VVD en CDA om over de invoering een peiling onder inwoners te houden, werd door geen enkele andere partij gesteund.
20 december 2022
De plannen voor zonnevelden in Overberg en Amerongen hebben de politieke eindstreep gehaald. De Heuvelrugpolitiek heeft maandagavond met een ruime meerderheid zijn goedkeuring gegeven. Zonder tegenslag kunnen beide zonneparken over anderhalf jaar voor het eerst stroom opwekken. 
19 december 2022
Er zijn in de Heuvelrugdorpen nog steeds weinig scholieren die de leerplichtwet aan hun laars lappen. Volgens zojuist gepubliceerde cijfers van onderwijswethouder Karin Oyevaar (D66) waren er vorig schooljaar slechts zeven ongeoorloofde, langdurige thuiszitters.
19 december 2022
Burgemeester Frits Naafs heeft het idee voor een commercieel vuurwerkevenement afgeschoten. Amervuurwerk uit Driebergen wilde op eigen terrein ouders en kinderen onder toezicht vuurwerk laten afsteken. Maar het is te kort dag voor een vrijstelling van het Heuvelrugse afsteekverbod.   
16 december 2022
De aanbesteding van het nieuwe digitale jeugddossier van de GGD gaat een half miljoen euro kosten. Hoeveel daarvan voor rekening van Utrechtse Heuvelrug komt, is nog niet duidelijk. Eerder werd bekend dat de mislukking van het vorig systeem de gemeente op een tegenvaller van twee ton komt te staan.   
16 december 2022
Voor inwoners van Leersum die overlast ervaren van twee veehouderijen aan de Nieuwe Steeg, eindigt 2022 met goed nieuws. Eén van beide wil zijn varkens de deur uitdoen en overstappen op landbouw. Het Heuvelrugcollege gaat akkoord met het ontwikkelingsplan voor de Adrianahoeve.