Nieuwsarchief

4 november 2019
Stikstof heeft ervoor gezorgd, dat sommige korstmossen nagenoeg zijn verdwenen uit de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Dat schrijft de website Nature Today op basis van provinciaal onderzoek. De onderzoekers noemen de opstapeling van ammoniakbelasting als oorzaak.
1 november 2019
De begroting die het college aan de gemeenteraad heeft voorgelegd, zorgt voor politieke spanningen. Vooral de verhoging van de Ozb en de bezuiniging op fietsveiligheid moeten het ontgelden. Collegepartij VVD vindt de aangekondigde Ozb-verhoging onacceptabel.
31 oktober 2019
Als inwoners moeten betalen voor elke grijze kliko die ze aan de weg zetten, kan de hoeveelheid restafval in Utrechtse Heuvelrug flink afnemen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van wethouder Hans Waaldijk (Open).
21 oktober 2019
De uitbreiding van het Henschotermeer is mogelijk niet haalbaar. Dat blijkt uit een rapport van Bureau SRO, dat de plannen van de exploitant tegen het licht hield. Op verzoek van nabijgelegen recreatiebedrijven en kritische omwonenden somt SRO de knelpunten op.
21 oktober 2019
In veel gemeenten gaat het mis met de toewijzing van Wmo-hulpmiddelen, zegt de nationale ombudsman. Kennelijk vormt Utrechtse Heuvelrug geen uitzondering. Het tv-programma Kassa bracht onlangs een klacht van een inwoner. ‘Het heeft onze aandacht’, zegt wethouder Hans Waaldijk.
18 oktober 2019
Gemeenten hebben nauwelijks zicht op slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting, blijkt uit een nieuwe enquête. Is mensenhandel alleen een grootstedelijk probleem? Nee, zegt burgemeester Frits Naafs, ook in Utrechtse Heuvelrug komt seksuele uitbuiting voor.
17 oktober 2019
Doffe ploffen en lichte trillingen, dat is wat omstanders en omwonenden in Maarn en Doorn kunnen merken van een onderzoek naar aardwarmte. TNO en Energie Beheer Nederland (EBN) voeren vanaf eind oktober een project uit tussen Utrecht en Almere.  
16 oktober 2019
Het hangt van inwoners af, of Utrechtse Heuvelrug een autoloze zondag krijgt of niet. Volgens wethouder Hans Waaldijk (Open) wacht het college op signalen uit de samenleving. In de Tweede Kamer pleiten GroenLinks en de ChristenUnie voor de invoering van een autovrije zondag.
16 oktober 2019
Het lijstje met tegenvallers voor financieel wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) is weer gegroeid. Utrechtse Heuvelrug krijgt opnieuw minder geld uit Den Haag dan aangenomen. Of dit de laatste jobstijding voor de noodlijdende gemeente zal zijn, is nog maar de vraag.
15 oktober 2019
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat in gesprek met tegenstanders van de aangekondigde bomenkap in het park van Huis Doorn. Die toezegging heeft wethouder Chantal Broekhuis (CDA) gekregen. Ook wil het RVB opnieuw gaan kijken naar het alternatieve voorstel van één van de vrijwilligers.
15 oktober 2019
Inwoners van Maarn lijken zich voorlopig nog geen zorgen te hoeven maken over het verdwijnen van de enige geldautomaat in het dorp. Burgemeester Frits Naafs wijst sluiting van geldautomaten van de hand, zo verklaarde hij in antwoord op vragen van D66.
15 oktober 2019
Er komt definitief geen subsidiepotje voor duurzame initiatieven in Utrechtse Heuvelrug. Ondanks eerdere afspraken wordt D66 daarmee genoegdoening voor het verlies van een wethouderspost ontnomen. ,,Het gebrek aan politieke wil is onbegrijpelijk”, zegt D66-leider Karin Oyevaar.
15 oktober 2019
Eigenaren van huisjes en stacaravans op De Bonte Vlucht in Doorn zijn boos op de gemeente. Ze vinden het onterecht dat de forensenbelasting de komende jaren opnieuw wordt verhoogd. ‘Hier gaat Utrechtse Heuvelrug gasten mee verliezen, zegt Lucy Weber van de recreantenvereniging.
14 oktober 2019
Het plan voor de bouw van zes dure huizen aan de Sterkenburgerlaan in Doorn is van de baan. De gemeenteraad heeft het raadsvoorstel met de kleinst mogelijke meerderheid naar de prullenbak verwezen. Beslissend was de draai die de eenmansfractie van de ChristenUnie maakte.
14 oktober 2019
Mensen die het hele jaar op een recreatieterrein verblijven, moeten op zoek naar andere huisvesting. Net als veel andere gemeenten gaat Utrechtse Heuvelrug permanente bewoning van vakantiehuisjes aanpakken. Maar de eerste handhavingsacties zijn niet vóór 2021 te verwachten.
10 oktober 2019
Op de Kampweg in Doorn dreigen tien parkeerplekken te verdwijnen. Twee horecaondernemers openen een restaurant in de voormalige gereformeerde kerk en willen een terras aanleggen. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) is positief maar de gemeenteraad moet nog wel goedkeuring geven.
10 oktober 2019
Het aantal klachten over de regionale sociale dienst in Zeist daalt gestaag. Volgens Heuvelrugwethouder Hans Waaldijk (Open) gaat het beter met de dienstverlening en doen minder inwoners dan voorheen hun beklag. Overigens zegt Waaldijk wel begrip te hebben voor de klagers.
9 oktober 2019
De brandweerkazerne aan de Driebergse Bosstraat gaat op de schop. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voldoet het pand niet meer aan de eisen van deze tijd. Het Heuvelrugcollege wil het pand nu voor ruim 1,2 miljoen euro laten opknappen.
9 oktober 2019
In een woning boven restaurant Spott aan de Dorpsstraat in Doorn heeft de politie bij een doorzoeking MDMA, amfetamine en een aanzienlijke hoeveelheid GHB gevonden. Burgemeester Frits Naafs heeft besloten om de bovenwoning voor een periode van vier weken te sluiten.
8 oktober 2019
Als de gemeenteraad niet akkoord gaat met de bouw van zes dure woningen aan de Sterkenburgerlaan in Doorn, komt er nieuwe bedrijvigheid in de bestaande loods. Dat zal verkeersbewegingen, geluidsoverlast en stikstofuitstoot met zich meebrengen, zegt de projectontwikkelaar.
8 oktober 2019
BVHlokaal slaat politiek alarm over mogelijke windmolens en zonnevelden ten zuiden van Doorn en megastallen bij Maarsbergen. Na de raadsvergadering van donderdagavond heeft de Heuvelrugpolitiek daar weinig meer over te vertellen, vreest raadslid Anouk Haaxma.
2 oktober 2019
Het duurt nog even, maar in de toekomst kunnen inwoners zich niet meer laven aan echt Doorns drinkwater. Waterbedrijf Vitens heeft plannen om de plaatselijke drinkwaterwinning te sluiten. Inwoners krijgen in de toekomst drinkwater uit Cothen voorgeschoteld, zo is de verwachting.
1 oktober 2019
De afvalstoffenheffing in Utrechtse Heuvelrug gaat volgend jaar met elf procent omhoog. Ook voor het rioolrecht en de hondenbelasting moet dieper in de buidel worden getast. Een gezin met één hond en een huurhuis is volgend jaar 61 euro meer kwijt aan gemeentelijke heffingen.
27 september 2019
Meer dan 120 bomen in de openbare ruimte van de Heuvelrugdorpen staan op de nominatie om gekapt te worden. Ze zijn ziek of vormen een gevaar voor de veiligheid. Vanaf het najaar, maar in ieder geval vóór het broedseizoen van volgend jaar, gaat de zaag erin.
26 september 2019
Woningbouw aan de Koningin Julianalaan in Leersum wordt waarschijnlijk niet vertraagd door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Wel klinkt politiek gemor over het ontbrekende anti-speculatiebeding. VVD-wethouder Rob Jorg wil proberen daar alsnog afspraken over te maken.
26 september 2019
Voor het einde van dit jaar liggen de woningbouwplannen voor het Maarnse Buntplein op tafel bij de Heuvelrugpolitiek, hoopt wethouder Rob Jorg (VVD). De bouwactiviteiten op het bijna 3000 vierkante meter kale terrein hadden eigenlijk vorig najaar al zullen starten.
26 september 2019
Voor het eerst zijn de bereikbaarheid en het e-mailgedrag van de gemeente Utrechtse Heuvelrug voldoende. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van website Wijverdienenbeter.nl.
25 september 2019
De ambtswoning aan de Van der Leelaan in Doorn gaat op 1 juni 2020 in de verkoop. Burgemeester Frits Naafs heeft een ander huis gevonden. Hij ontkent nadrukkelijk dat de gemeente hem er vanwege recente bezuinigingen uit zet. ‘Geen sprake van, wij waren al drie jaar op zoek.’
25 september 2019
De nieuwe begroting van Utrechtse Heuvelrug is klaar: de Ozb stijgt met 17,5 procent, maar wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) belooft dat er geen bibliotheken worden gesloten. VVD-wethouder Rob Jorg noemt de begroting ,,een goede mix tussen bezuinigingen en lastenverzwaring”.
24 september 2019
Meer dan honderd projecten in Utrechtse Heuvelrug lopen gevaar door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Dat blijkt uit een landelijke inventarisatie. Alleen de steden Utrecht en Amersfoort worden in deze provincie vaker getroffen.
23 september 2019
Zes Maarnaars hebben een plan bedacht om het nieuwe, multifunctionele dorpshuis niet aan het Trompplein maar aan de Planetenbaan te bouwen. De bouwgrond die daardoor vrijkomt, zou zes tot negen miljoen euro meer opbrengen en het Trompplein houdt zijn groene uitstraling.
20 september 2019
Twee woningbouwprojecten langs de Rijksstraatweg in Leersum zijn vanwege bedrijfseconomische redenen gestokt. Volgens wethouder Rob Jorg (VVD) staat de gemeente machteloos. ,,We kunnen er alleen over in gesprek gaan met de terreineigenaren”, aldus Jorg.
20 september 2019
Een krappe meerderheid van de gemeenteraad blijft zich verzetten tegen de komst van zes dure woningen op een bedrijfsterrein aan het einde van de Sterkenburgerlaan in Doorn. Dure woningen zijn er al genoeg, is de meest gehoorde opinie in de Heuvelrugpolitiek.
19 september 2019
De Nuovo Scholengroep, het voormalige OSG Schoonoord, wil in Utrechtse Heuvelrug een havo-opleiding beginnen. Die komt naast de al bestaande mavo- en vmbo-profielen van Schoonoord Doorn en vakcollege Maarsbergen. Onderwijswethouder Chantal Broekhuis (CDA) is er blij mee.
17 september 2019
De inzameling van oud papier en zogenaamd PMD-afval levert de gemeente een flinke strop op. Dit jaar bedraagt de tegenvaller ruim 226 duizend euro. Volgend jaar valt de rekening voor Utrechtse Heuvelrug bijna 189 duizend euro hoger uit dan verwacht.
16 september 2019
Met woningbouw op de golfbaan aan de Mariniersweg moet niet worden gewacht tot de naastgelegen kazerne dicht gaat, vindt D66-raadslid Erik van Buiten. De baan van de Doornse Golfclub is eigendom van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
16 september 2019
Omwonenden van het Kerkplein in Driebergen-Rijsenburg zijn bezorgd over de verkeersveiligheid op de Hoofdstraat. ,,Dit is een kandidaat-dodenweg”, aldus hun noodkreet. Ze willen een extra zebrapad met middengeleider, ter hoogte van het pand van voormalig rijtuigschilder Bak.
13 september 2019
De onrust over de dreigende bomenkap bij Huis Doorn houdt aan. Als het plan doorgaat, betekent dat een enorme kaalslag, aldus D66-fractieleider Karin Oyevaar voor de camera van RTV Utrecht. De petitie Kappen met kappen op www.petitiestarter.nl is ruim 200 keer ondertekend.
12 september 2019
(meer…)
11 september 2019
De invoering van één landelijk abonnementstarief voor huishoudelijke Wmo-hulp pakt duur uit voor de gemeente. Sinds begin dit jaar betalen senioren en mensen met een beperking voor hun huishoudelijke ondersteuning 17,50 euro per vier weken. Dat is fors minder dan vorig jaar.
10 september 2019
De Maarsbergse dorpsraad is bang dat Shell zijn tankstation aan de Woudenbergseweg alsnog gaat uitbreiden, als de gemeente blijft weigeren om geld uit te trekken voor een kostenonderzoek naar verplaatsing. In een brandbrief noemt de dorpsraad die uitbreiding een doemscenario.
9 september 2019
Er komt dit jaar meer geld uit Den Haag om onderwijsachterstand bij kinderen weg te werken. Utrechtse Heuvelrug krijgt er bijna 42 duizend euro bij, maar het college steekt die meevaller in het terugbrengen van het exploitatietekort van de gemeente.
4 september 2019
Meander Omnium gaat haar Heuvelrugse belbussen niet vervangen door elektrische voertuigen. Na overleg zegt wethouder Hans Waaldijk (Open) meer te zien in blauwe diesel. Als de gemeente een E50-pomp aanlegt, kunnen ook de belbussen van Meander Omnium daar gebruik van maken.
4 september 2019
Bewoners van de Drostestraat en de Nederstraat in Amerongen klagen over de sloot achter hun huis. Die bestaat vooral uit vervuild slib en rioolinhoud. Na een regenbui hangen er vieze doekjes, condooms en wc-papier tussen de begroeiing. De bewoners willen actie van de gemeente.
3 september 2019
De Heuvelrugse gemeentecommunicatie blinkt uit in termen die juridisch wel kloppen, maar volledig los staan van de werkelijkheid van veel inwoners. Bovendien communiceert de gemeente vaak pas als plannen al in kannen en kruiken zijn, aldus D66-raadslid Erik van Buiten.
2 september 2019
De woningcorporaties en huurdersorganisaties in Utrechtse Heuvelrug zijn niet blij dat de gemeente is gestopt met de inzameling van grofvuil. Ze vrezen dat de maatregel leidt tot verwaarlozing en vervuiling van de openbare ruimte. Dat zou nu al te merken zijn.
28 augustus 2019
De door Heuvelrugse vrijwilligers bemenste belbussen zouden eigenlijk elektrisch moeten zijn. Zorgwethouder Hans Waaldijk (Open) gaat er bij welzijnsorganisatie Meander Omnium op aandringen, om over te stappen op elektrische voertuigen. Mits dat realistisch is, zegt hij erbij.
22 augustus 2019
Basisschool De Ontdekkingsreis aan het Jagerspad in Driebergen krijgt van onderwijswethouder Chantal Broekhuis (CDA) geen toestemming om uit te breiden. De school kan nog groeien binnen de vierkante meters die nu ter beschikking staan, aldus Broekhuis.
22 augustus 2019
Natuurwethouder Chantal Broekhuis (CDA) heeft het Rijksvastgoedbedrijf om een reactie gevraagd op het alternatieve plan van vrijwilligers Jolco en Tjitske Brolsma om massale bomenkap in het park van Huis Doorn te voorkomen.
21 augustus 2019
De compensatie van de bomenkap in het bos langs de Haarweg in Maarsbergen is onvoldoende. De Raad van State heeft de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN) in het gelijk gesteld. Het provinciebestuur heeft de oppervlakte van het te compenseren bos te krap berekend.
21 augustus 2019
Het is bijna gedaan met de overlast door de eikenprocessierups in Utrechtse Heuvelrug. Er zijn vier aannemers op afroep bezig geweest met de bestrijding. Die hebben in totaal zo’n 600 manuren aan het wegzuigen van nesten besteed. Komende week wordt er nageruimd.
21 augustus 2019
B en W denken erover na om de buitenruimte rond het Doornse gemeentekantoor en cultuurhuis Pléiade rookvrij te maken. Ook andere maatregelen worden overwogen. Omdat er in het huidige Heuvelrugcollege geen rokers zitten, lijkt de kans op een anti-rookbeleid groter dan ooit.
14 augustus 2019
In zeven Nederlandse gemeenten zijn nieuwe thuiskappers niet meer welkom. Maar burgemeester Frits Naafs Naafs zegt nog nooit klachten te hebben gehad van de Heuvelrugse kappersbranche. Hij ziet daarom niets in een verbod. ,,We hebben wel belangrijker dingen te doen.”
14 augustus 2019
Net als andere gemeenten verzamelt en analyseert Utrechtse Heuvelrug cijfers over criminaliteit. Volgens burgemeester Frits Naafs helpt die eenvoudige vorm van data-analyse hem in de strijd tegen inbrekers en ander ‘guur volk’. Maar bewijzen kun je dat niet, zegt hij.
14 augustus 2019
Permanente bewoners van recreatieparken kunnen maar beter gaan nadenken over alternatieven. Heuvelrugambtenaren leggen de laatste hand aan nieuwe regels en burgemeester Frits Naafs wil dat de gemeenteraad geld vrijmaakt om die te handhaven.
9 augustus 2019
In het park van Huis Doorn dreigen veel gezonde en beeldbepalende bomen te sneuvelen. Driebergenaren Tsjitske en Jolco Brolsma vinden de grootschalige kap die het Rijksvastgoedbedrijf voor ogen staat, zinloos en onnodig. Ze komen met een alternatief om de beukenlaan te redden.
6 augustus 2019
Milieuzorg Zeist maakt bezwaar tegen plannen voor landgoed De Woerd en het oude composteerterrein in Driebergen. De gemeente Utrechtse Heuvelrug zag ten onrechte geen belemmering in de bodemvervuiling, zegt Milieuzorg. De kwestie dient in september bij de Raad van State.
2 augustus 2019
Deze week reed zich alweer een bestelbus vast in het verkeerstunneltje op de Raadhuislaan in Maarn, met een flinke schade en een ravage als gevolg. Een inwoner is het beu, maar de gemeente Utrechtse Heuvelrug zegt geen reden te zien om extra maatregelen te treffen.
31 juli 2019
Het aantal geweldsmisdrijven, bedreigingen en vernielingen in Utrechtse Heuvelrug is in het eerste halfjaar van 2019 met bijna de helft toegenomen. Het goede nieuws is, dat het aantal inbraken in dezelfde periode met meer dan 20 procent is gedaald.
31 juli 2019
Heuvelrugse ambtenaren snuffelen niet systematisch in kliko’s van inwoners. Alleen als sprake is van illegaal dumpen, worden vuilniszakken weleens opengemaakt en onderzocht. Dat zegt burgemeester Frits Naafs, naar aanleiding van kritiek op ‘afvalgluurders’ in andere gemeenten.
31 juli 2019
De handhaving van het landelijke boerkaverbod stelt de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor een dilemma. Het is vanaf donderdag verboden om met een boerka of nikab overheidsgebouwen te betreden. Maar een combinatie van functies in het Doornse cultuurhuis maakt de praktische uitvoering van de wet lastig.
31 juli 2019
De wachttijd voor een sociale huurwoning is nog nooit zo lang geweest. Doorstromers staan gemiddeld bijna dertien jaar op de wachtlijst, voordat ze in Utrechtse Heuvelrug aan bod komen. Starters op de woningmarkt moeten bijna acht jaar geduld hebben.
30 juli 2019
Het klompenpad door de buitengebieden van Leersum en Amerongen blijft ook de komende jaren open voor wandelaars. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft overeenstemming bereikt met de terreineigenaren op het Cotlandenpad over de verlenging van het contract.
29 juli 2019
De aanbesteding voor de verkeersontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein Haarbos in Maarsbergen is gewonnen door Henzen Wegenbouw uit Veenendaal. De Rottegatsteeg, de Griftdijk en de kruising met de N226 worden veiliger gemaakt. Dat kost Utrechtse Heuvelrug 1,2 miljoen euro.
26 juli 2019
Achter de bestaande boerderij aan het Reepad, vlak naast de Driebergse nieuwbouwwijk Groene Tuinen, komen twee nieuwe woningen. Het plan dat de grondeigenaar bij de gemeente heeft ingediend, voorziet verder in de aanleg van zo’n vijfduizend vierkante meter nieuwe natuur.
24 juli 2019
Zorgorganisatie Warande wil af van het Driebergse woonoord Kraaybeek. Volgens bestuurder Harry Finkenflügel voldoen de oude appartementen niet meer aan de eisen van deze tijd. Warande heeft geen geld om de 79 sociale huurappartementen te renoveren.
24 juli 2019
Dorpshuis De Twee Marken in Maarn is gered. De deal tussen het stichtingsbestuur en het Heuvelrugcollege is deze week rondgekomen. Het dreigende faillissement is nu afgewend en de deuren van De Twee Marken hoeven na de zomer niet op slot.
24 juli 2019
Oranje stippen op bomen in het park van Huis Doorn zorgen voor onrust bij wandelaars. De gemeente krijgt verontruste reacties van inwoners, die bang zijn dat er grootschalig gekapt gaat worden. Maar volgens wethouder Rob Jorg (VVD) is nog geen vergunning aangevraagd.
23 juli 2019
Een meerderheid van de Heuvelrugpolitiek wil inwoners met een bijstandsuitkering verplichten om een passende tegenprestatie te leveren. Alleen verleiden is niet genoeg, vindt raadslid Tim Rooijakkers (VVD). Hij zegt dat zijn motie niet is bedoeld ‘als een stok om mee te slaan’.
22 juli 2019
De uitbreidingsplannen voor het Henschotermeer zijn onuitvoerbaar, in strijd met het bestemmingsplan en hebben geen draagvlak in de omgeving. Dat zeggen omwonenden en recreatieondernemers in een boze brief aan de gemeenteraden van Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg.
18 juli 2019
De intercity-status van NS Station Driebergen-Zeist heeft geen prioriteit, zo blijkt uit een gezamenlijke overheidsstudie naar de regionale ontwikkeling van het openbaar vervoer. Als in de toekomst zes keer per uur een sprinter vertrekt, wordt de reiziger al voldoende bediend.
17 juli 2019
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken krijgt binnenkort een brief op de mat van het Heuvelrugcollege. Volgens VVD-wethouder Jorg is medewerking van de minister nodig, om de overname van 229 slecht onderhouden Vestia-woningen in Leersum door lokale woningcorporaties mogelijk te maken.
16 juli 2019
De kritiek van twee natuurorganisaties op de bomenkap bij De Basis in Doorn is onterecht, vindt Heuvelrugwethouder Rob Jorg (VVD). Volgens hem komt er een veelvoud aan bomen terug, elders op het terrein tussen de Oude Arnhemse Bovenweg en de Woestduinlaan.
11 juli 2019
De bouw van een langhuisboerderij met woningen op de plek van de voormalige hofstede ’t Uilengat zorgt voor tweespalt. Landgoed Anderstein in Maarsbergen geeft het Heuvelrugcollege en de gemeenteraad er van langs. Wethouder Jorg (VVD) kaatst de bal terug.
9 juli 2019
Een Apeldoorns bouwbedrijf stort 75 duizend euro terug op de bankrekening van de gemeente. In ruil stelt Utrechtse Heuvelrug geen hoger beroep in tegen de toegewezen schadeclaim van 3,7 ton. De kwestie hield verband met een conflict rond de Leersumse bouwlocatie De Kolk.
9 juli 2019
De gemeente ligt overhoop met Oranjestein. De eigenaar van de zorginstelling aan de Doornse Oranjelaan wil een nieuw appartementencomplex voor welgestelde senioren op zijn terrein bouwen. Wethouder Rob Jorg (VVD) eist ook woningen in het middensegment, maar Oranjestein weigert.
9 juli 2019
De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil de Heidetuin in Driebergen van de hand doen. Het 60 jaar oude natuurterrein kampt met achterstallig onderhoud. Een opknapbeurt zou 200 duizend euro kosten en dat geld wil wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) er niet voor uittrekken.
8 juli 2019
De Natuur en Milieufederatie Utrecht en Utrechts Landschap protesteren tegen bouwplannen van De Basis in Doorn. De dienstverlener voor veteranen wil appartementen en zorgpaviljoens bouwen. Maar volgens de twee natuurorganisaties dreigt daardoor een stuk oud bos te sneuvelen.
5 juli 2019
Waar moeten de ambtenaren werken, als paviljoen De Hoeve van het Doornse gemeentekantoor wordt verhuurd aan een externe gebruiker? Over die vraag wordt in de Heuvelrugpolitiek volop meegedacht. Maak een verdieping in het atrium van het Doornse cultuurhuis, zegt de SGP.
4 juli 2019
Als de oecumenische basisschool De Ladder niet meedoet met de realisatie van een multifunctionele accommodatie (mfa) aan het Trompplein in Maarn, dan heeft dat volgens wethouder Chantal Broekhuis (CDA) nauwelijks consequenties voor de financiële haalbaarheid van dat project.
4 juli 2019
Er komt minder geld voor kinderen met een onderwijsachterstand. Wethouder Chantal Broekhuis (CDA) krijgt opnieuw te maken met een rijksbezuiniging, die ze lokaal moet uitvoeren. Als ouders niet meewerken aan voorschoolse educatie, vallen hun kinderen voortaan buiten de boot.
4 juli 2019
Het bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) in Zeist overweegt om mensen in de bijstand voortaan te verplichten een tegenprestatie te leveren. Maar Heuvelrugwethouder Hans Waaldijk (Open) houdt vast aan het huidige beleid. Hij wil Heuvelruggers met een bijstandsuitkering verleiden, maar niet dwingen om iets terug te doen.
3 juli 2019
Utrechtse Heuvelrug gaat actief optreden tegen laadpaalklevers. Burgemeester Frits Naafs zegt dat niet-elektrische auto’s die een laadpaal bezet houden, weggesleept zullen worden. VVD-raadslid Florien Scager stelde eerder vragen over een laadpaalklever in haar woonplaats Maarn.
3 juli 2019
De besluitvorming over de verhuur van het gemeentekantoor in Doorn is uitgesteld. Volgens wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) is er meer tijd nodig om de financiële consequenties op een rijtje te zetten. Ook moet er een oplossing komen voor het parkeerprobleem rond het complex.
2 juli 2019
Het plan voor zes dure woningen op een bedrijfsterrein aan de Sterkenburgerlaan 63-65 in Doorn kan op weinig enthousiasme rekenen bij de Heuvelrugpolitiek. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat het huidige plan van tafel moet. Wethouder Rob Jorg (VVD) krijgt huiswerk.
27 juni 2019
Het aantal meldingen waarvoor Heuvelrugse handhavers in actie komen, stijgt explosief. Vorig jaar handelden de boa’s bijna 2100 meldingen van overlast, fout parkeren en andere overtredingen af. Volgens burgemeester Naafs weten inwoners de handhavers steeds beter te vinden.
27 juni 2019
Grote gemeenten willen de positie van inwoners zonder nationaliteit verbeteren. In Utrechtse Heuvelrug telt deze groep 34 mensen, maar de gemeente kijkt de kat nog even uit de boom. Burgemeester Frits Naafs zegt dat hij ontwikkelingen elders nauwlettend in het oog houdt.
26 juni 2019
Sinds de Hoofdstraat in Driebergen onder handen is genomen, rijdt er minder verkeer en is de gemiddelde snelheid afgenomen. De gemeente is tevreden, maar ondernemers en bewoners rond het Kerkplein zien nog steeds hardrijders door hun 30-kilometerzone komen.
26 juni 2019
Een deel van het gemeentekantoor in Doorn wordt verhuurd. Er is overeenstemming bereikt met een gebruiker, die er een kantoor in gaat vestigen. De huur is marktconform, maar de vierkante meterprijs dekt de historische bouwkosten niet, geeft wethouder Boonzaaijer (SGP) toe.
25 juni 2019
De verplaatsing of het definitieve vertrek van twee benzinestations langs de Woudenbergseweg in Maarsbergen lijkt verder weg dan ooit. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft geen geld en wil ook niet meebetalen aan een onderzoek, dat samen met de provincie uitgevoerd zou worden.
21 juni 2019
Het Heuvelrugcollege wil 80 duizend euro storten in een nieuw duurzaamheidsfonds, maar een meerderheid van de gemeenteraad voelt daar niets voor. Dat leidde tot een politieke aanvaring. ,,Hier zakt onze broek van af. Ik heb er geen woorden voor”, aldus D66-raadslid Wim Hak.
20 juni 2019
Oecumenische basisschool De Ladder in Maarn heeft ernstige kritiek op het plan voor een multifunctionele accommodatie op de plek van dorpshuis De Twee Marken. In een brief aan de Heuvelrugpolitiek maakt het schoolbestuur korte metten met de huidige opzet.
20 juni 2019
Het initiatief van Utrechtse Heuvelrug om aspirant brandweerlieden een urgentie voor een sociale huurwoning te geven, oogst lof. Minister Ferdinand Grapperhaus (CDA) vindt dat gemeenten bij het werven van vrijwilligers daar een voorbeeld aan kunnen nemen.
19 juni 2019
De verdeling van rijksgeld over de gemeenten levert Utrechtse Heuvelrug een voordeel van twee miljoen euro op. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) gaat dat verrekenen met het eerder aangekondigde extra tekort van drie miljoen. Aangekondigde bezuinigingen blijven overeind staan.
18 juni 2019
Voormalig Heuvelrugwethouder Bert Homan (VVD) is in de race voor het college van zijn huidige woonplaats Assen. Maar volgens een bericht van RTV Drenthe zien de andere collegeleden Homan niet zo zitten. Bij hen zou hij ,,niet altijd even lekker liggen”.
18 juni 2019
De politiek laat een duidelijk ‘nee’ horen tegen het Maarnse dorpshuisplan van wethouder Chantal Broekhuis (CDA). De gemeenteraad komt met een waslijst aan wijzigingen op haar raadsvoorstel. Bovendien eisen de partijen, dat inwoners en belanghebbenden een grotere stem krijgen. 
17 juni 2019
De kosten van dyslexiezorg in Utrechtse Heuvelrug zijn tussen 2017 en 2018 met ruim 60 procent toegenomen. Het aantal behandelde kinderen steeg van 68 naar 114. Dat blijkt uit het antwoord van wethouder Chantal Broekhuis (CDA) op vragen van VVD-raadslid Tim Rooijakkers.
14 juni 2019
De schoolbesturen van regiokoepel WereldKidz en De Ontdekkingsreis uit Driebergen gaan fuseren. De bestuurlijke samensmelting moet de continuïteit van De Ontdekkingsreis garanderen. Het college van Utrechtse Heuvelrug brengt een positief advies uit.
14 juni 2019
Heuvelrugwethouder Rob Jorg (VVD) gaat op zoek naar geschikte plekken om nieuwe woningen te bouwen. Hij hoopt dat inwoners, organisaties en eigenaren de gemeente te hulp schieten. Het gaat om locaties binnen de bebouwde kom waar tenminste vier huizen op passen.
12 juni 2019
Heuvelrugwethouder Hans Waaldijk heeft met regiogemeenten een akkoord bereikt over huisvesting van mensen met psychische problemen. Die kunnen steeds vaker niet meer in instellingen terecht. Mensen die een gevaar zijn voor de samenleving komen niet op straat, benadrukt Waaldijk.